SIGURNOST U LOVU

Posebnu pozornost prilikom lova treba usmjeriti na sigurnost svih sudionika u lovu, ljudi i imovine. Pri tome je od izuzetne važnosti pravilna uporaba lovačkog oružja i naboja. Lovačko oružje i naboji smiju se upotrebljavati samo ako ne ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine. Lovačko oružje ne smije se nositi bez oružnog lista i isprave o identitetu. Lovačko oružje ne smije se upotrebljavati izvan lovišta, strelišta ili drugih mjesta koja su određena za vježbe gađanja.

Lovačko oružje i naboji upotrebljavaju se u skladu sa pravilima lova i lovne etike. Dugo lovačko oružje mora se izvan lovišta i strelišta prenositi u odgovarajućim navlakama i kovčezima nenapunjeno, a kratko oružje zaključano u navlakama ili kovčezima u kojima se ne nalazi streljivo.
Lovačko oružje puni se lovačkim nabojima kod pojedinačnog lova zauzimanjem mjesta za početak lova, a kod skupnog lova poslije davanja znaka za početak lova. Na jednak način se i prazni.Sigurnost u Lovu

Lovačko oružje nije dopušteno upotrebljavati za vrijeme smanjene vidljivosti, za vrijeme elementarnih nepogoda (kiša,magla,vjetar i si.) te noću, osim za vrijeme mjesečine pri odstrelu divlje svinje, medvjeda, lisice, čaglja, jazavca, tvora i kune.
Za vrijeme trajanja lova prilikom prelaska preko državnih, županijskih i lokalnih cesta, dopušteno je prelaženje s ispražnjenim dugim vatrenim oružjem izvan zaštitne navlake ili kutije na način da se puške prelamače nalaze u preklopljenom položaju, a puške sa repetirajućim mehanizmom sa zatvaračem u otvorenom (stražnjem) položaju i bez naboja u spremniku.

Svi sudionici za vrijeme skupnog lova moraju nositi jasno vidljive crvene ili narančaste kape ili prsluke, pogoniči i kape i prsluke, a poželjno je i svi ostali lovci.

Svaki lovac sam odgovara za svoje postupke, a dužan je štiti svoj ugled, ugled Udruge i lovstva.

Za sve dopune i izmjene ovog plana ovlašten je Izvršni odbor Udruge.


U Lovreću,18.09.2010. g.
 

Dopredsjednik Udruge: Branimir Šakić, dr. vet.med.

Predsjednik Udruge: Predrag Jurčević, dipl. turizmolog