KALENDAR LOVA
LOVNAGODINA 2016/17

Lov u ZL XVII/126 Lovreć-Studenci kojim gospodari LU "Gradina" Lovreć,organizira se u skladu sa Lovno-gospodarskom osnovom,Zakonom o lovstvu (NN 140/05 i 75/09) te pravilnicima resornog ministarstva i ostalim zakonskim propisima vezanim uz lovstvo.

LOVNI DANI ZA SKUPNI LOV

KOLOVOZ 2016.g.:
 Nedjelja 07., 14., 21., i 28. kolovoza,
 Petak 05. kolovoza (Dan pobjede i domovinske zahvalnosti).
Love se golubovi (grivnjaš i pećinar), te prepelica pućpura, potražice sa psima ptičarima, i ostala divljač sukladno LGO.

RUJAN 2016.g.:
 Nedjelja 04., 11., 18. i25. rujna.
• Lovi se prepelica pućpura, golubovi i ostala divljač sukladno LGO –u.
• 18. i 25rujna lovi se divlja svinja i ostala divljač sukladno LGO – u.

LISTOPAD 2016.g.:
 Nedjelja02., 09., 16. i 23.i 30.listopada.
Lovi se divlja svinja,zec, jarebica kamenjarka iostala divljač sukladno LGO – u.
• U nedjelju 02. i 09. listopadanije dozvoljen odstrjel zeca i jarebice kamenjarke.
• Lov na zeca i jarebicu kamenjarku otvara se 16.10.2015.

STUDENI 2016.g.:
 Nedjelja 06., 13., 20., i 27. studenog.
 Utorak 01. studenog (Svi Sveti)
Lovi se divlja svinja, zec, jarebica kamenjarka i ostala divljač sukladno LGO – u.

PROSINAC 2016.g.
 Nedjelja 04., 11., i 18.prosinca
 Ponedjeljak26. Prosinca (Sveti Stjepan).
 Subota 31.12. prosinca (Stara Godina)
Lovi se divlja svinja,zec, jarebica kamenjarka i ostala divljač sukladno LGO – u.

SIJEČANJ 2017.g.
 Nedjelja 01,08.,15.,22. i 29., .siječnja.
 Petak06.siječnja (Blagdan Sveta tri kralja)
 22. i 29. siječnja lovi se divlja svinjai ostala divljač sukladnoLGO – u dokodstrjel zeca i jarebice kamenjarke nije dozvoljen.

 LOVNICI UDRUGE (VODITELJI LOVA)

*Željko Meštrović – glavni lovnik Udruge (098/608 391)
*Tomislav Jelić (098/343 913)
*Ante Čaljkušić (098/745 044)
*Nikola Koštić (099/ 797 21 70)

Navedeni lovnici Udruge ovlašteni su od I.O. Udruge za izdavanje EDZ obrazaca.
Dopuštenje za lov divljači i popis sudionika lova za sve skupne lovove izdaje glavni lovnik Udruge.

 ZBORNA MJESTA

 Lovreć– po grupama, odgovorni voditelji lova (lovnici) suTomislav Jelić i Ante Čaljkušić.
 Studenci – po grupama, odgovorni voditelji lova (lovnici) su Željko Meštrović (glavni lovnik udruge) i Nikola Koštić.

 Skupni lov počinje u 07.00 h , a lovci su dužni doći na zborno mjesto najmanje 15 minuta ranije.

 Voditelj lova odgovoran je za provedbu lova u skladu sa zakonskim odredbama te ima pravo udaljiti iz lova lovca koji ne ispunjava sve uvjete za lov.

 Dopuštenje za skupni lov nalazi se kod voditelja lova (glavnog lovnika udruge), a voditelj lova prije početka svakog lova dužan je napraviti popis sudionika skupnog lova i obavijestiti lovce koju vrstu divljači smiju loviti, u kojem dijelu lovišta i koliki je dopušteni odstrjel za pojedini lovni dan. Popis sudionika skupnog lova glavnom lovniku dostavljaju grupovođe u zakazano vrijeme i na dogovoreni način

 Svaki lovac koji lovi divljač mora imati pisano dopuštenje za lov ili se nalaziti na popisu sudionika skupnog lova!!

 Svaki lovac dužan je nakon završenog lova donijeti na uvid voditelju lova (lovniku) odstrijeljenu divljač i obavijestiti ga o osmotrenoj divljači, a voditelj lova predsjednika udruge!!

 Svaki lovac tijekom lova mora biti uočljiv odnosno na sebi imati odjeću sa jasno vidljivim fluorescentnim oznakama.

 U slučaju odstrjela divlje svinje obavezno uzeti uzorak ošita radi pregleda na trihinelozu, te krv, komad bubrega i slezene radi monitoringa svinjske kuge i sve zajedno sa potvrdom o porijeklu divljači i evidencijskom markicom dostaviti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj ustanovi.

 Divljač smije loviti osoba koja ima lovačku iskaznicu s važećom identifikacijskom markicom za pojedinu lovnu godinu, oružni list za držanje i nošenje oružja u svrhu lova i prethodno pisano dopuštenje lovoovlaštenika.
 Divljač je dopušteno odstrjeljivati samo lovačkim oružjem i lovačkim nabojima koji odgovaraju snazi i otpornosti pojedine vrste divljači koja se lovi.Zabranjena je upotreba tzv. "DEVETAKA".

 U lovu se smiju koristiti lovački psi koji su registrirani kod HLS-a ili HKS-a, a stariji od 18 mjeseci moraju imati položen IPO (Ispit prirođenih osobina).

POJEDINAČNI LOV DOČEKOM DIVLJIH SVINJA
 Lov dočekom divljih svinja dozvoljen je od 01.05.2016. do28.02.2017.g. uz prethodnu najavu lovnikute uz pisano dopuštenje za lov!
 Da bi lovac dobio dopuštenje za lov dočekom mora ispunjavati sve zakonske uvjete te se najaviti ovlaštenom lovniku lovne jedinice (Lovreć – Tomislav Jelić, Ante Čaljkušić ; Studenci–Željko Meštrović, Nikola Koštić) najmanje 24 sata prije odlaska u lov i osobno preuzeti dopuštenje te ga izvijestiti o točnoj lokaciji dočeka!
 Nakon završetka lova, lovac je dužan izvijestiti lovnika o odstrijeljenoj, promašenoj i osmotrenoj divljači.
 Krmaču nije dozvoljeno loviti od 01.veljače. do 01.srpnja.

POJEDINAČNI LOV ŠLJUKE BENE
 Lov šljuke bene dozvoljen je od 01.10.2016. do 28.02.2017.g. uz prethodnu najavu lovniku te uz pisano dopuštenje za lov!
 Da bi lovac dobio dopuštenje za lov mora ispunjavati sve zakonske uvjete te se najaviti ovlaštenom lovniku lovne jedinice (Lovreć – Tomislav Jelić, Ante Čaljkušić, Studenci – Željko Meštrović ili Nikola Koštić) najmanje 24 sata prije odlaska u lov i osobno preuzeti dopuštenje te ga izvijestiti o točnoj lokaciji lova!
 Lov se može organizirati svaki dan tijekom navedene sezone lova na šljuku, a obavlja se potražice sa psom ptičarom ili dočekom na preletu.
 Nakon završetka lova, lovac je dužan izvijestiti lovnika o odstrijeljenoj, promašenoj i osmotrenoj divljači.

NAPOMENA:
U slučaju promjena kalendara lova, za što je ovlašten Izvršni odbor udruge, svi članovi će biti pravovremeno obaviješteni.
Lov divljači organizira se do ispunjenja odstrijeljene kvote za pojedinu vrstu divljači nakon čega se lov obustavlja !!

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

U lovištu XVII/126 "LOVREĆ – STUDENCI"u lovnoj godini 2016/17dozvoljeno je prema smjernicama LGO ukupno odstrijeliti:

 

 

L.J. LOVREĆL.J. STUDENCI

   VRSTA        I       II       III      IV      V  UKUP.II       III        IV     VUKUP.UKUPNO


ZEC OBIČNI

20

15

15

15

15

80

15

15

15

15

60

140

JAREBICA

KAMENJARKA

12

7

7

7

7

40

7

7

 8

8

30

70

LISICA

1

0

1

1

1

4

1

1

1

1

4

8

JAZAVAC

2

1

1

1

1

6

1

1

1

1

4

10

KUNA BJELICA

2

2

2

2

2

10

2

2

3

3

10

20

SVRAKA

1

2

2

2

2

9

2

2

2

3

9

18

VRANA SIVA

2

2

2

2

2

10

3

2

2

3

10

20

SOJKA KRIJŠTALICA

4

4

4

4

4

20

5

5

5

5

20

40

GOLUB GRIVNJAŠ

1

1

1

1

1

5

2

1

1

1

5

10

GOLUB PEĆINAR

1

1

1

1

1

5

1

1

1

2

5

10

PREPELICA PUĆPURA

4

4

4

4

4

20

5

5

5

5

20

40

ŠLJUKA BENA I KOKOŠICA

30

18

18

17

17

100

25

25

25

25

100

200

FAZAN

2

2

2

2

2

10

3

3

2

2

10

20

TRČKA SKVRŽULJA

3

3

3

3

3

15

4

4

4

3

15

30

  

 

 

DIVLJA

SVINJA

 

MLADUNČAD

PODMLADAK

MLADA

SREDNJA

ZRELA

UKUP.

 

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

6

6

                             

UKUPNO12

 

 

 

Zbog zabilježenog prisustva čaglja , dozvoljen je odstrel 4 čaglja, ovisno o dijelu lovišta gdje se zamijeti.
 
 
  •  Naredbom o povećanom odstrelu lisica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja od 30.12.2008.g., odstrijeljene lisice lovci moraju dostavljati najbližoj veterinarskoj organizaciji (Veterinarska ambulanta Imota – Imotski), koja lešine mora dostaviti u ovlašteni laboratorij (Veterinarski zavod Split).
  • Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i ruralnog razvoja, isplaćivat će naknadu za svaku odstrijeljenu i dostavljenu lisicu u ovlašteni laboratorij,preko ovlaštenih veterinarskih organizacija, u visini od 80 Kn. Ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji za troškove dostave lešine pripada 40 Kn, a lovcu koji je obavio odstrl 40 Kn.
NAČIN LOVA I VOĐENJE EVIDENCIJE O OBAVLJENOM LOVU
 
Lov se organizira i obavlja sukladno Pravilniku o načinu izvršenja lova na prostoru Z.L.XVII/126 Lovreć –Studenci prihvaćenog na Skupštini L.U. „Gradina“ održanoj 16.02.2008.g., a u skladu je sa Zakonom o Lovstvu (NN 140/05, 75/09), Pravilnikom o načinu obavljanja lova te Statutom Udruge.
 
   
 
NAČIN OBAVLJANJA LOVA DIVLJIH SVINJA
 
Divlje svinje lovit će se prigonom,pogonom, potražice, šuljanjem te dočekom sa visokog zasjeda (čeke) ili niskog zasjeda.
Vepar, nazime i prase mogu se loviti tijekom cijele godine, a krmača od 01.srpnja do 31.siječnja.
Lov divljih svinja uz pomoć lovačkih pasa goniča dopušten je od 01.kolovoza do 31.siječnja, a u lovu mogu sudjelovati samo psi koji imaju položen IPO kod HKS-a ili HLS-a ili su mlađi od 18 mjeseci.
Odsrel će se vršiti puškama sa olučenom cijevi minimalnog kalibra 7×57, lovačkim nabojem sa zrnom ne lakšim od 9 grama i kinetičke energije najmanje 2000 joule-a na 100 m, a za divlje svinje teže od 100 kg najmanjeg kalibra 7×64 težine zrna najmanje 10 g i kinetičke energije najmanje 3000 joule-a na 100 m.
U lovu je dopuštena i upotreba kugle iz lovačke puške sa glatkim cijevima, a najveća dopuštena daljina strijeljanja je 40 m.
Lov divljih svinja dočekom sa čeke, ili niskog zasjeda može se obaviti bilo koji dan ukoliko lovac posjeduje dopuštenje za lov. Pritom je nužno da se najmanje 24h prije lova najavi Lovniku ili njegovu zamjeniku.
Svi lovnotehnički i lovnogospodarski objekti u lovištu,pa tako i visoki zasjedi ili „čeke“ vlasništvo su Udruge i isključuju mogućnost privatizacije jednog lovca ili skupine lovaca.
Za izgradnju svih lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata potrebno je odobrenje Izvršnog odbora Udruge, koji će nakon izgradnje i pregleda isti evidentirati i unijeti u kartu lovišta.
Dopuštenje za lov izdaje Lovnik Udruge ili njegov zamjenik koji je ovlašten od strane Izvršnog odbora Udruge, vodeći pritom računa o aktivnosti lovaca u svim radnjama vezanim za izgradnju,održavanje i ostale aktivnosti vezane za objekt, dajući pri tome prednost lovcima
koji su pokazali više aktivnosti u navedenim radnjama. Lovac koji posjeduje dozvolu za lov divljih svinja dočekom sa visokog ili niskog zasjeda, dužan je obavjestiti lovnika najmanje 24 h prije izlaska točno precizirajući objekt na kojem će loviti..
Dopuštenje za lov divljih svinja dočekom može se izdati na rok od 30 dana, odnosno, do izvršenja odstrelnog plana, a odnosi se isključivo na objekte koji su registrirani u Udruzi i unešeni u kartu lovišta..
Odmah nakon odstrela divlje svinje lovac je dužan obavijestiti lovnika ili njegovog zamjenika koji obilježavaju divljač markicom prije premještanja divljači.Pod premještanjem se podrazumjeva svako pomicanje, prenošenje, prevoženje divljači od mjesta odstrela do veterinarsko-sanitarnog pregleda.
Markica se stavlja (provlači) na divljač između kostiju podlaktice ili kroz kožu na trbušnoj šupljini kada je izvršeno vađenje utrobe (evisceracija), odmah nakon odstrela na način da se uži dio markice provuče kroz perforaciju na baznom dijelu markice.
Nakon obilježavanja divljači izdaje se potvrda o porijeklu divljači. Potvrda se daje u 4 istovrsna primjerka.
Prvi primjerak namjenjen je osobi koja prevozi divljač, drugi ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji,treći ovlašteniku prava lova a četvrti ostaje u bloku i mora se čuvati do isteka važenja lovnogospodarske osnove.
Nakon izdavanja Potvrde o porijeklu divljači,organizira se prevoženje odnosno prenošenje divljači javnim cestama i površinama na kojima nije ustanovljeno lovište do veterinarsko- sanitarnog pregleda, koji se obavlja  u tu svrhu registriranom objektu.
Nakon evasceracije, potrebno je uzeti uzorke krvi u pripadajuće epruvete radi pretrage na svinjsku kugu, te dio ošita radi pretrage na Trihinelozu.
Trofej odstrijeljene divlje svinje pripada lovcu, a divljačina Udruzi, koja može prodati, pokloniti ili zadržati divljačinu za svoje potrebe. Lovac koji želi otkupiti divljačinu dužan je uplatiti 2 Kn po kg netto mase na račun Udruge. Pri otkupu prednost ima lovac koji je odstrijelio divljač.
 
 
              NAČIN OBAVLJANJA LOVA SITNE VRSTE DIVLJAČI
 
Lov sitne vrste divljači organizira se sukladno Zakonu o lovstvu (NN 140/05, 75/09) i sukladno sa pravilnicima resornog ministarstva, te Pravilnika o načinu izvršavanja lova na području Zajedničkog lovišta XVII/126 Lovreć-Studenci.
Glavne vrste sitne divljači,zec i jarebica , mogu se loviti prigonom,pogonom i potražice sa psima. Lov se ne može započeti ni obavljati bez uporabe lovačkog psa. U skupnom lovu mora sudjelovati najmanje jedan lovački pas na pet lovaca. U lovu se mogu koristiti samo lovački psi koji su registrirani pri HKS-u ili HLS-u, te imaju položen IPO kod HKS-a ili HLS-a. Iznimno, u lovu se mogu koristiti i mladi lovački psi do 18 mjeseci starosti radi uvježbavanja određenih radnji.
Zec se lovi lovačkom puškom sačmaricom sa sačmom promjera 3,0 do 4,0 mm, na najvećoj udaljenosti od 50 metara, a jarebica kamenjarka sačmom promjera 1,7 do 3,5 mm na najvećoj udaljenosti od 35 metara.
 
               VOĐENJE EVIDENCIJE O OBAVLJENOM LOVU
 
-          Svi lovci koji sudjeluju u lovu, prije ulaska u lovište moraju imati lovačku iskaznicu sa važećom markicom za tekuću lovnu godinu i dopuštenje za lov divljači, koje im izdaje Lovnik Udruge, njegov zamjenik ili druga osoba ovlaštena od vodstva udruge, u pisanom obliku na obrascu „Dopuštenje za lov divljači“, gdje je opisano koju je vrstu divljači dopušteno loviti, koliko komada,tko sve sudjeluje u lovu, broj ispaljenih metaka, sva zapažanja u lovištu,broj oružnog lista osobe koja sudjeluje u lovu, te vremenski period za koje navedeno dopuštenje vrijedi.
-          U skupnom lovu dozvola za lov divljači naslovljena je na lovnika, a svi sudionici u lovu moraju biti upisani na posebnom obrazcu sudionika skupnog lova, koji je vezan sa pripadajućim dopuštenjem za lov. Na obrascu sudionika u skupnom lovu upisuje se uz svakog lovca njegov broj oružnog lista.
-          U koliko član udruge iz nekog razloga ne posjeduje valjani oružni list (istek registracije,privremeno oduzimanje i sl.), dužan je o tome odmah obavjestiti svoga grupovođu, a grupovođa Izvršni odbor udruge, koji će donijeti odluku može li taj lovac biti sudionik u lovu kao vodič pasa, sudionik u pogonu i sl. uz izričitu napomenu u Dopuštenju za lov gdje se upisuje točan status lovca sudionika lova bez oružnog lista.
-          Dan prije kalendarom predviđenih lovnih dana u glavnoj lovnoj sezoni, u vremenu od 17-18 sati u lovačkom domu,grupovođe ili njihovi zamjenici, dužni su donijeti spisak lovaca koji će sudjelovati u lovu. Tada će u dogovoru sa lovnikom ili njegovim zamjenikom biti dogovoreni svi detalji lova. Lovnik ili njegov zamjenik će tada odrediti gdje će koja grupa loviti i koliko divljači može odstrijeliti. Nakon toga lovnik ili njegov zamjenik izdaju dopuštenje za lov sa popisom svih sudionika skupnog lova.
-          Nakon završetka lova, u vremenu od 17-18 sati u lovačkom domu,grupovođe su dužne Lovniku ili njegovu zamjeniku podnijeti izvještaj o obavljenom lovu, na osnovi čega će lovnik napraviti Zapisnik o obavljenom lovu i izdati Potvrde o porijeklu divljači.
-          Mjesto i vrijeme izdavanja dopuštenja za lov i podnošene izvještaja o obavljenom lovu može se mijenjati u dogovoru lovnika i grupovođa.
 
                                      SIGURNOST U LOVU
 
Posebnu pozornost prilikom lova treba usmjeriti na sigurnost svih sudionika u lovu,ljudi i imovine. Pri tome je od izuzetne važnosti pravilna uporaba lovačkog oružja i naboja.
Lovačko oružje i naboji smiju se upotrebljavati samo ako ne ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine. Lovačko oružje ne smije se nositi bez oružnog lista i isprave o identitetu. Lovačko oružje ne smije se upotrebljavati izvan lovišta,strelišta ili drugih mjesta koja su određena za vježbe gađanja.
Lovačko oružje i naboji upotrebljavaju se u skladu sa pravilima lova i lovne etike.
Dugo lovačko oružje mora se izvan lovišta i strelišta prenositi u odgovarajućim navlakama i kovčezima nenapunjeno, a kratko oružje zaključano u navlakama ili kovčezima u kojima se ne nalazi streljivo.
Lovačko oružje puni se lovačkim nabojima kod pojedinačnog lova zauzimanjem mjesta za početak lova, a kod skupnog lova poslije davanja znaka za početak lova. Na jednak način se i prazni.
Lovačko oružje nije dopušteno upotrebljavati za vrijeme smanjene vidljivosti za vrijeme elementarnih nepogoda (kiša,magla,vjetar i sl.) te noću,osim za vrijeme mjesečine pri odstrelu divlje svinje,medvjeda,lisice,čaglja,jazavca,tvora i kune.
Za vrijeme trajanja lova prilikom prelaska preko državnih,županijskih i lokalnih cesta, dopušteno je prelaženje s ispražnjenim dugim vatrenim oružjem izvan zaštitne navlake ili kutije na način da se puške prelamače nalaze u preklopljenom položaju, a puške sa repetirajućim mehanizmom sa zatvaračem u otvorenom (stražnjem) položaju i bez naboja u spremniku.
Svi sudionici za vrijeme skupnog lova moraju nositi jasno vidljive crvene ili narančaste kape ili prsluke, pogoniči i kape i prsluke, a poželjno je i svi ostali lovci.
Svaki lovac sam odgovara za svoje postupke, a dužan je štiti  svoj ugled, ugled Udruge i lovstva.
Za sve dopune i izmjene ovog plana ovlašten je Izvršni odbor Udruge.
 
Lovreć, 30.04.2016.g.

Dopredsjednik Udruge za LGO                             Predsjednik LU "GRADINA"  – Lovreć

 

      Branimir Šakić                                                                       Tomislav Jelić