ČELNICI I TIJELA UDRUGE „GRADINA“ LOVREĆ

 

-Marijan Dumančić, predsjednik
- Nikola Koštić, podpredsjednik
-Marjo Milinović, tajnik- rizničar- financije i članstvo
- Branimir Šakić,  nadzor i provedba mjera LGO
- Ante Šakić,  nadzornik lovišta- lovnik
- Predrag Jurčević, urednik web stranice

 

Lovna jedinica Lovreć

Predsjednik: Darko Kasum
Zamjenik predsjednika: Pere Čaljkušić

Lovna jedinica Studenci

Predsjednik: Nikola Koštić
Zamjenik predsjednika: Ante Bilić-Runtić

 


Voditelji sektora (Grupovođe, članovi izvršnog odobora):
1. Darko Kasum
2. Tomislav Jelić
3. Pere Čaljkušić
4. Petar Mustapić-Pireli
5. Ivan Nikolić-Pećić
6. Nikola Koštić
7. Ante Bilić-Runtić
8. Ivo Amulić
9. Miroslav Šakić

Članovi nadzornog odobora:
1.
2. 
3. 

Povjerenik za imovinu udruge:
1. Jure Čaljkušić 

Likvidator:
1.Marijan Milinović-Cuja
 
Savjetnik tijela i stručnih službi s posebnim ovlastima:
1. Predrag Jurčević
 
Domar:
1. Frano Biškić

Ovlašteni Lovočuvari:

  1.  
  2.  
  3.  

Kinološki Suci:
1. Branimir Šakić
2. Tomislav Jelić


ČLANOVI SKUPŠTINE UDRUGE:

-Skupštinu udruge čine svi redoviti-matični članovi udruge.