Zapisnici Izvršnog odbora i Lovnih jedinica

Zapisnik sa sjednice vodstva lovne jedinice Studenci
 
 
Sjednica se održala u fazaneriji Studenci 06.07.2019.g. u 20.00 sati
Sjednici su bili nazočni svi voditelji sektora i predstavnici lovne jedinice u tijelima udurge. Pored njih sjednici su nazočila i dva člana lovne jedinice.
Sjednicu je otvorio predsjednik lovne jedinice Nikola Koštić rekao da se sa svima pitao i da ih neće posebno pozdravljati, te odmah prešao naprvu točku predloženog dnevnog reda:
 
DNEVNI RED:
1. Izvješće o tijeku inicijative
2. Radovi na "fazaneriji" prijemnoj prostoriji, prihvatilištu i lovištu
3. Izvršenje lova dočekom i šuljanjem,izvješće o osmotrenoj divljači
4. Rasprava o promjenama Statuta
5. Prijedlozi članova za odličje-zahvalnicu udruge povodom 25.godišnjice
6. Razno
 
AD.1.-Predsjednik lovne jedinice izvjestio da je on anketirao veći dio članova i da je suglasnost inicijativi potpisom dalo potporu dvije trećine članova. Potom je riječ predao savjetniku da on poimenice pročita sve koji su dali potporu što je ovaj i pročitao te rako da su se četvorica verbalno izjasnila protiv,a tri suzdražana,da se 5 članova još nije uopće anketiralo. Predložio je da se prijedlog proslijedi Skupštini udruge na raspravu i odlučivanje,te da se preostali dio svih lovaca koji se nisu potpisom izjasnili pozove da to učine i da ih se anketira do 01.kolovoza.
Na zabrinutost da se može ostati bez lovišta,odgovorio je Predrag Jurčević:"Mi tražimo od ŽSD da nam u demokratskom zahtjevu i procesu da suglasnost na podjelu lovišta koja je i sada definirana našim Statutom,a prenos omogući kao i svim udrugama u ŽSD bez javnog natječaja i promjene cijene zakupa" jer samo traženje nema mogućnost nikakvog drugog rješenja.
Branimr Šakić je pojasnio da postoji više zakonitih modela podjele ako se proces oduži i do kraja zakupa lovišta, te da djelujemo kao dvije samostalne udruge,a sadašnja udruga bude krovna udruga kao koordinacija ili drugi model interesnog i prijateljskog udruživanja pod kojom ostaje zakup lovišta i neke druge ovlasti sukladno novom dogovoru dvije sadašnje lovne jedinice.
Nakon poduže diskusije za prijedlog odluke je glasovalo šest članova i to: Nikola Koštić, Ante Bilić, Ivo Amulić, Branimir Šakić, Petar Barać i Predrag Jurčević. Protiv su glasovali:Miroslav Šakić,Ante Šakić, Zdravko Šakić isti su i u anketi zaokružili protiv.
Dva člana lovne jedinice koji su nazočili sjednici su se odredili:Josip Šakić protiv,a Mate Šakić rekao da nije ni za ni protiv da je on neutralan.
 
AD.2.-U kratkoj diskusiji ocjenjeno je da su se predviđeni radovi u lovištu i na gospodarskim objektima odradili na zadovoljavajući način,te da je potrebna još jedna akcija na uređenju ispusta fazanerije.
 
AD.3.-Predsjednik lovne jedinice je izrazio zabrinutost da se pojedinačni lov ne odvija sukladno pravilniku i da on pojedine stvari o izvršenju lova u lovnoj jedinici doznaje nakon nekog vremena , te u prvi plan rekao da je u pitanju sigurnost u lovu,a naročito uz državnu granicu i česte pojave migranata.
U podužoj diskusiji učesnicima je pročitan članak 9. i 10. pravilnika o načinu izvršenja lova i nadležnosti svih lovnika. Naglasak je dat na nužnu koordinaciju svih,a ako nema dogovora onda isključivo vrijede pravila. Ako se netko od lovaca javio nekom lovniku on nije odgovoran ako oni ne koordiniraju među sobom. Stručna osoba je naglasila da će u načinu izvršenja lova Izvršnom odboru predložiti obvezu javljanja svih na jedno zborno mjesto i tu utvrđivati provjeru oružanih listova i popisa sudionika lova, te pridržavanje dogovora o mjestu i načinu lova. Najviše je bilo primjedbi da se pojedini lovci ponašaju samovoljno, preskaču teren,a naročito kod lova na svinje kao i uvijek postoje dvije strane i dvije istine. Nema lovaca svinjara i lovaca zečara svi imaju ista prava ali i obaveze i trebaju se ponašati odgovorno i sukladno pravilniku. Posebnog izjašnjavanja nije bilo.
 
AD.4.-Nakon kraće diskusije odlučeno je da se nema potrebe za promjenom statuta.
 
AD.5.-Za odličja HLS-a predloženi su i jednoglasno podržani:
1.      Mate Šakić-odličje 1.reda
2.      Ivan Barać-odličje 1.reda
3.      Ante Šakić-odličje 3.reda
 
Za zahvalnice povodom 25.godišnjice udruge za doprinos radu udruge i promicanju lovstva sljedeći članovi i poslovni subjekti:
1.      Miroslav Šakić
2.      Ivan Jurčević
3.      Marjo Udiljak
4.      Branimir Šakić
5.      Jozo Šakić
6.      Antica Babić
7.      Ante Bilić
8.      Ilija Prka
9.      Mate Malenica
10. Nikola Koštić
11. Josip Prka
12. Tonći Maras-poslovni partner,T.O.Meri,Studenci
13. Stjepan Babić
14. Ivan Budić-Iketa
15. Zdravko Šakić
 
Posebne povelje i zahvalnice za sve članove koji su članovi od osnutka udruge za vjernost i doprinos u radu udruge,promicanju lovstva i obnašanje odgovornih dužnosti
 
AD.6. pod razno nije bilo pitanja ni rasprave

 

Sastanak završio u 21.35 sati.

 

Zapisnik

Sa sjednice izvršnog odbora održanog 01.06..2019 u 19:30 h u lovačkom domu Nazočni :Predsjednik i osam članova izvršnog odbora, sva tri člana nadzornog odbora , domar , savjetnik ,opravdano odsutni,Tomo Jelić Branimir Šakić,Ante Šakić.

Predsjednik udruge pozdravlja sve nazočne konstatira kvorum, predlaže objavljeni dnevni red te da zapisnik vodi savjetnik u udruzi.

Nazočni jednoglasno prihvaćaju prijedlog.

DNEVNI RED

1.      Izvješće o događajima od posljednje sjednice

2.      Nabava zeca

3.      Priprema proslave 25 godišnjice osnivanja udruge

4.      Rasprava po zapisniku sa zbora lovne jedinice Lovreć

5.      Razno

AD1-Predsjednik izvješćuje da od posljednje sjednice plaćeno sjeme i gnjoj za proljetnu sjetvu 2700kn, da je proljetna sjetva uspješno završena i da su obrađene zadovoljavajuće površine, da je na fazaneriji utrošeno 2 m kubična betona i završena betonska podloga za postavljanje pločica te uređen prilaz,da je odstreljen jedan vepar te da je na rubnom dijelu lovišta u prometu stradao srnjak.Pitanja po izvješću nije bilo.

AD2-Predsjednik udruge je izvjestio članove da je na prijedlog članova udruge predloženo da se 30 komada zečeva iz domaćeg kaveznog uzgoja nabavi od uzgajivača iz Ciste Velike i da je sve po propisu.Svi članovi su se složili da se taj zec nabavi s razlogom da se stimulira uzgajalište iz neposredne blizine i manjeg stresa prilikom prijevoza.Na pitanje da li je sve regularno predsjednik je odgovorio potvrdno iako je rekao da nema pisane ponude i da je cijena misli 500kn po jednom zecu.

AD3-Sukladno prethodnim najavama i odluci skupštine donesena je odluka da se proslava održi prije početka dolazeće lovne sezone i to od rujna do polovice listopada, jedan vikend.

Da se pozovu svi članovi, predstavnici lokalne zajednice, predstavnici susjednih i prijateljskih lovačkih udruga, ŽLS, HLS, ŽSD, poslovni suradnici, …

Predsjednik je predložio da se odličjima HLSa nagrade svi članovi izvršnog odbora i g Ante Frankić,Dr. Jakov Lepoglavšek i g. Branimir Šakić, a da je skupština donijela odluku za g. Maria Milinovića. Stipe Olujić je predložio da bi bilo bolje da se odličje dodijeli starijim zaslužnim članovima i da o tome daju prijedloge. Miro Šakić je predložio da pošto on ima sva tri odličja predlaže da to odličje zaprimi Niko Udiljak.Svi prijedlozi su prihvaćeni još je donesena odluka da se posebne zahvalnice udruge dodijele svim članovima koji su članovi od osnivanja udruge te da svaki sektor predloži po jednog zaslužnog i primjerenog člana za zahvalnicu te lokalne organizacije i pojedince zaslužne za suradnju u promicanje lovstva.

Na kraju je dana napomena da se za odličje HLSa može predložiti član s minimalno 5 godina radnog staža , da se utvrdi stanje odličja da ne dođe do preklapanja a za sve predložene da kratko obrazloženje.Konkretan plan i program proslave će se pripremiti za sljedeću sjednicu a broj odličja HLSa je limitiran odlukom HLSa.

AD4-Predsjednik je pozvao G. Stipu Olujića da iznese i obrazloži stavove zbora lovne jedinice Lovreć i s njima upozna članove izvršnog odbora, Stipe je to prepustio Anti Bošnjaku koji je stav po stav pročitao nazočnima nakon svakog stavka bilo je diskusija,

-          Rasprava o promjenama statuta nije završena a bilo je primjedbi da se za predsjednika udruge može kandidirati bez lovačkog staža i stručne spreme, kada završi rasprava po sektorima vodstva lovnih jedinica trebaju objediniti prijedloge i  predložiti ih izvršnom odboru

-          O uknjižbi zemljišta ispod zgrade lovačkog doma se iznalazi najpovoljnije pravno rješenje ili uknjižba temeljem dosjelosti jer je vlasništvo nad zgradom određeno i ista legalizirana. 3500 metara kvadratnih ispred doma je plaćeno izvršena zabilježba korištenja i uvedeni u posjed na rok od 50 godina.

-          O promjeni ustroja lovne jedinice Lovreć uspoređivane su površine svih sektora i izražavana oprečna mišljenja između članova lovne jedinice Lovreć,da se o promjeni ustroja pismeno očituju svi sektori a vodstvo lovne jedinice pismeno dostavi prijedlog izvršnom odboru, članovi izvršnog odbora iz Studenaca kazali su da će prihvatiti i podržati svako rješenje koje donese lovna jedinica Lovreć i čude se ako je prijedlog usklađen što se ne konkretizira zaključak i provede.

-          O prijedlogu zabrane lova srnjaka većina diskutanata je tu ideju odbacila .

-          O uplatama članarina je ponovno tražio g. Stipe Olujić određene provjere te mu je predsjednik uručio izvadak uplata za g. Maria Milinovića za posljednjih nekoliko godina što je ovaj uzeo.Većina je kazala da je to o uplatama završena priča i da se na to ne treba vraćati.

-          Konstatirano je da nije pristigao ni jedan prijedlog za imenovanje rizničara i tajnika udruge.

-          Uopće se nije o ničemu izjašnjavalo glasovanjem.

AD5- Jednoglasno se u članstvo udruge primaju u lovnu jedinicu Lovreć:Luka Olujić,Ante Renić i Tomislav Nikolić Milenkov, isti će biti raspoređeni po sektorima sukladno statutu.

Predsjednik članovima čita zahtjev Darka Kasuma javno objavljen na njegov zahtjev za prestankom članstva u udruzi, naglasio je da ga on nije prozivao što su svi potvrdili a Stipe Olujić je ipak tražio da iščlanjenje bude na godinu dvije dana što ostali nisu prihvatili.Pročitana je napisana ispisnica sukladno statutu koja će se pismeno poslati g. Kasumu a o istoj postupiti ispisom u matičnoj knjizi lovaca, pohraniti u zapisnik izvršnog odbora te izvijestiti ŽLS da isti nije više naš član.

Kako više nije bilo pitanja predsjednik je najavio za iduće dvije subote radne akcije u 7:30 ujutro a zborno mjesto ispred lovačkog doma, ovo je pozivnica za sve one koji ove jeseni nisu odradili predviđene dužnosti i ako se ne odazovu ovim akcijama istima će se poslati uplatnice u iznosu jedne dnevnice.

Sastanak završio u 20:50h

Zapisničar :

P.Jurčević 

 
Zapisnik Izvršnog odbora od 02.ožujka 2019.g.
 
Zapisnik iz Lovne jedinice Studenci od 19.01.2019.
 
 
 
Zapinik I.O.13.10.2018.g.
 
 
Prilozi zapisnuku:
 
 
GODIŠNJA OBVEZA LOVACA PO SEKTORIMA
 
 
1.      Pročistiti i potkresati 1000 m puteva i staza, održavati proplanke od zarastanja
2.      Zasijati 1500 m2 žitaricama, djetelinom, stočnom blitvom,repom…
3.      Održavati lovno tehničke objekte ,bunare i kamenice…
4.      Košnja livada cca.1000 m2, i višegodišnjih usjeva-djetelina,a sijeno izložiti divljači (kao plast)
5.      Iznositi hranu i vodu u lovište
6.      Ostalo po prigodi ili povremeno
7.     
A.    Jesenja    sjetva – podjela sjemena do 01.listopada
-15 kg pšenice sjemenske
-20 kg gnoja umjetnog
-sol tvrda (kamena ili prešana) 6 kg, sol krupna jestiva 10 kg
-goriva za pilu i trimer, rezervni dijelovi
 
B.     Proljetna sjetva – podjela sjemena do 15.ožujka
-kukuruz sjemenski 1 kg
-zob ili ječam sjemenski 20 kg
-djetelina 1 kg
-gnoj umjetni 40 kg
-stočna blitva, repa, kupusnjače, graorica po kesici sjemena
-prema planu moguća je izmjena jedne u odnosu na drugu količinu sjemena iz jesenske ili proljetne sjetve
 
C.     Iznošenje hrane u lovište
-kukuruz u zrnu ili klipu 200 kg-podjela do 31.siječnja- obvezno početi iznositi od 01.veljače tekuće godine
-dodatno iznošenje hrane ako dođe do većih snježnih padalina ili druge ugroze,dugotrajne suše,…
 
8.      Ostale obveze, nabava zaštitnih sredstava po potrebi…

Obveza podnošenja izvješća o izvršenim radovima

 

 

 DUGOROČNI PLAN ZA LGO RAZDOBLJE 2017-2027.G.-PO GODINAMA

 

1.      Nabava kukuruza u zrnu ili u klipu 2.000 kg godišnje

2.      Nabava sjemena, gnoja,soli, zaštitna sredstva,goriva prema godišnjem planu

3.      Kupnja zeca iz domaćeg kaveznog uzgoja cca.30 repića godišnje

4.      Kupnja matičnog jata poljske jarebice 30 parova godišnje-reintrodukcija

5.      Kupnja cca.100 kljunova fazana pred cijev

6.      Kupnja hrane i lijekova za prilagodbu i podivljavanje zeca i poljske jarebice

7.      Ulaganja u redovito održavanje lovno-tehničkih objekata –prema godišnjem planu

8.      Izgradnja devet hranilišta s tvrdom podlogom za divlje svinje u kojoj se ne nakuplja voda

9.      Urediti solišta u stupu ili ukopano u tlu (gnjili i crvenici)

10.  Izgradnja četiri podivljališta za prilagodbu i ispuštanje zečeva iz kaveznog uzgoja i poljskih jarebica

11.  Izgradnja još pet (visokih) zasjeda (osmatračnica)

12.  Izgradnja i uređenje još pet pojilišta

13.  Kupnja informatičke opreme i sredstava za praćenje i kontrolu stanja u lovištu

 

LOVNO-GOSPODARSKI OBJEKTI, LOVAČKI DOM, PRIHVATILIŠTE I UZGAJALIŠTE ZA AUTOHTONU PERNATU DIVLJAČ

1.      Dovršenje građevinskih radova

2.      Kupnja opreme i inventara

3.      Tekuće održavanje i popravci

4.      Priključak vode i struje u lovački dom

 

Obveze članova:

·         Članovi lovne jedinice Lovreć – jedna dnevnica godišnje na lovačkom domu

·         Članovi lovne jedinice Studenci- jedna dnevnica godišnje na prihvatilištu i uzgajalištu za autohtonu pernatu divljač

 

       OSTALO

1.      Plaćanje po ugovorima članarinu ŽLS-u i HLS-u, zakup lovišta, vođenje LGO, računovodstvo, održavanje trajnih nasada,troškovi hladnog pogona, božićni domjenak,proslave dana udruge svakih 5 godina,izdavanje monografije,bankarski troškovi…

2.      Edukacija članova za obnašanje dužnosti u udruzi

3.      Obveze proslave 25 godina udruge, godišnjih susreta, reprezentacije???

4.      Obveze koje se nisu mogle predvidjeti…

 

 

I.            TEMATSKA SJEDNICA SKUPŠTINE
 
“LOV KRUPNE DIVLJAČI“ (divlja svinja)- prijedlog teza za raspravu
 
-          POSTOJEĆE ODLUKE I DONESENA PRAVILA SKUPŠTINE I IZVRŠNOG ODBORA O IZGRADNJI I KORIŠTENJU VISOKIH ZASJEDA- ČEKA
·         Nema privatnih čeka
·         Svaki sektor može izgraditi po dvije čeke
·         Izgradnja se može izvršiti na terenu sektora ili na terenu slobodnog sektora ili na mjestima koja su određena za lov krupne divljači (divljih svinja) uz odobrenje vodstva lovne jedinice i suglasnost Izvršnog odbora
·         Određena je pomoć udruge za izgradnju jedne čeke po sektoru-sufinanciranje
·         Nejasni i proizvoljno tumačeni načini korištenja čeka-izazivanje sporova
 
-          CILJ RASPRAVE
·           Saniranje postojećeg stanja visokih zasjeda – čeka i način njihovog korištenja
·           Ocjena postojećeg načina i problema sigurnosti u lovu divljih svinja
·           Prijedlog mjera
 
-          LOV DIVLJIH SVINJA POGONOM-PROBLEMI
·           Kod lova divljih svinja pogonom često (gotovo stalno) dolazi do probijanja blokade
·           Dolazi do pokreta lovaca iz pogona i blokade u smjeru kretanja divljači tzv. preskakanje terena,te ulazak u opasan prostor, nastaje gonja svinja kroz granice lovišta (često preko više lovišta i državne granice) kretanje pasa vodiča i lovaca iz susjednih lovišta prema nama i iz našeg lovišta prema susjedima?
·           VAŽNO-postupanja voditelja lova-lovnika kod prelaska naših pasa goniča preko granice susjednog lovišta ili državne granice i kod obrnute situacije i koordinacija lova unutar sektora-lovne jedinice- udruge- među udrugama
·           Postoji uhodana komunikacija među lovcima na divlje svinje od Kamešnice- Zavelima-Sidoča-Biokova, neka čudna organizacija, je li etična-kriminalna-kaznena vide se prikolice s rezervnim goničima koji se kreću makadamskim putovima i svim cestovnim pravcima i isti nastavljaju gonju do same noći (nekad čak i noću). Divljač uopće nema šansu,a gonja se ponekad nastavlja ujutro i van lovnih dana??? i do usmrćenja ili lipsanja!
·           Ponekad se obilaze mjesta obitavanja-boravka i pravci mjesta prijelaza svinja dan prije ili rano ujutro lovnog dana prate tragove i sukladno viđenom sami određuju mjesto lova bez potrebitog koordiniranja i poštivanja ustroja i pravila
·           U pogonu svinja često bude više pogodaka i tada bude oprečnih viđenja kome pripada ulov
·           Granice i gdje su one sporne,trovanja pasa, ranjena divljač, upotreba pasa krvosljednika, postavljanje kamera za praćenje- način i dopuštenja i pravila,…
·           Lovno-tehnički objekti i njihov smještaj uz granice
·           Ostalo
 
-          PRIJEDLOG MJERA
·           Donijeti potpuni registar svih lovno-tehničkih objekata(posebno čeka),označiti ih koordinatama, nazvati imenom, ucrtati u kartu lovišta,javno izložiti u lovačkom domu
·           Ako je potrebno detaljnije obrazložiti ili donijeti nova pravila o gradnji i korištenju čeka
·           Definirati plan lova na divlje svinje sa čeka za vrijeme lovne sezone 15.09.-31.01.,i ostali periodi sukladno novom pravilniku o lovostaju
·           Zašto ograničavati lov na divlje svinje kada sve okolne udruge love sukladno novom pravilniku o lovostaju (a novom LGO imamo mogućnost povećati odstrijel)
·           Donijeti plan podjele mesa krupne divljači u odnosu na sudionike lova,članove koji nisu u lovu,dio mesa za potrebe udurge…?
·           Osigurati iznošenje prihrane prema planu,a posebno vremenu iznošenja
·           Utvrditi pravila lova pogonom,dočekom,šuljanjem (sada i srneće divljači) izdavanje odobrenja i uputstava
·           Obveze izvješća o odstrijeljenoj i osmotrenoj divljači sukladno pravilniku i odluci ministarstva,te obvezna mogućnost informiranja članova
·           Strogo sankcionirati sve koji ne poštuju zakonske obveze i donesena pravila i norme kod lova općenito, a posebno kod lova krupne divljači dugim cijevima.
·           Osuda nezakonitog lova i krivolova
·           Da li odnose remete „lovci svinja“ u odnosu na ostale lovce
·           Zašto nekoga primorati da lovi s nekim, pravilnik omogućava razne mogućnosti a svi imamo ista prava
·           Ustroj stvaran tri godine od sklapanja ugovora o zakupu lovišta a pravilnik o načinu izvršenja lova 10 godina?
·         Uvijek se (kada god nema dogovora) moraju primijeniti pravila iz pravilnika o načinu izvršenja lova i zakonskih propisa
 
 
 
II. TEMATSKA SJEDNICA SKUPŠTINE UDRUGE
 
Tema: MEĐULJUDSKI ODNOSI
Prijedlog teza za uvodnu raspravu
·         Osnivanje lovišta,zakup pretenzija LU Golub
·         Dio članstva se odlučio za LU Golub-sporovi na svim nivoima
·         Nakon nekoliko godina svi koji su željeli primljeni su u udrugu- došlo do smirivanja tenzija
·         Problem neprirodnih granica – u L.J. Lovreć, L.J. Studenci
·         Problemi lova uz granice – Lovrećka gradina Sidoč – Satulija
·         Trovanje pasa, interni sukobi:optužbe;korištenje čeka
·         Sumnje u netransparentno poslovanje udruge
·         izvanredni izbori,podjela i polarizacija,neprimjerene,nedokazane optužbe i sumnje u izborni inženjering?
·         Polarizacija studenčani lovrećani,veliki broj lovaca 120 u odnosu na reljef i ustroj
·         Neodazivanje sjednicama
·         Neizvršavanje radnih obveza
·         Neplaćanje članarina(Tolerancija??)
·         Nepoštivanje odredaba Statuta i pravilnika te donošenih odluka, kriva tumačenja donesenih odluka
·         Ogovaranja izvan tijela udruge-dezinformacije
·         Utvrditi:što su volonterske, a što profesionalne dužnosti u udruzi
·         Prijedlozi za smirivanje stanja

 

·         Odlučna primjena svih statutarnih odredbi i nadležnih zakonskih propisa