Radni materijali za sjednice

GODIŠNJA OBVEZA LOVACA PO SEKTORIMA
 
 
1.      Pročistiti i potkresati 1000 m puteva i staza, održavati proplanke od zarastanja
2.      Zasijati 1500 m2 žitaricama, djetelinom, stočnom blitvom,repom…
3.      Održavati lovno tehničke objekte ,bunare i kamenice…
4.      Košnja livada cca.1000 m2, i višegodišnjih usjeva-djetelina,a sijeno izložiti divljači (kao plast)
5.      Iznositi hranu i vodu u lovište
6.      Ostalo po prigodi ili povremeno
7.     
A.    Jesenja    sjetva – podjela sjemena do 01.listopada
-15 kg pšenice sjemenske
-20 kg gnoja umjetnog
-sol tvrda (kamena ili prešana) 6 kg, sol krupna jestiva 10 kg
-goriva za pilu i trimer, rezervni dijelovi
 
B.     Proljetna sjetva – podjela sjemena do 15.ožujka
-kukuruz sjemenski 1 kg
-zob ili ječam sjemenski 20 kg
-djetelina 1 kg
-gnoj umjetni 40 kg
-stočna blitva, repa, kupusnjače, graorica po kesici sjemena
-prema planu moguća je izmjena jedne u odnosu na drugu količinu sjemena iz jesenske ili proljetne sjetve
 
C.     Iznošenje hrane u lovište
-kukuruz u zrnu ili klipu 200 kg-podjela do 31.siječnja- obvezno početi iznositi od 01.veljače tekuće godine
-dodatno iznošenje hrane ako dođe do većih snježnih padalina ili druge ugroze,dugotrajne suše,…
 
8.      Ostale obveze, nabava zaštitnih sredstava po potrebi…

Obveza podnošenja izvješća o izvršenim radovima

 

 

PRIJEDLOG: DUGOROČNI PLAN ZA LGO RAZDOBLJE 2017-2027.G.-PO GODINAMA

 

1.      Nabava kukuruza u zrnu ili u klipu 2.000 kg godišnje

2.      Nabava sjemena, gnoja,soli, zaštitna sredstva,goriva prema godišnjem planu

3.      Kupnja zeca iz domaćeg kaveznog uzgoja cca.30 repića godišnje

4.      Kupnja matičnog jata poljske jarebice 30 parova godišnje-reintrodukcija

5.      Kupnja cca.100 kljunova fazana pred cijev

6.      Kupnja hrane i lijekova za prilagodbu i podivljavanje zeca i poljske jarebice

7.      Ulaganja u redovito održavanje lovno-tehničkih objekata –prema godišnjem planu

8.      Izgradnja devet hranilišta s tvrdom podlogom za divlje svinje u kojoj se ne nakuplja voda

9.      Urediti solišta u stupu ili ukopano u tlu (gnjili i crvenici)

10.  Izgradnja četiri podivljališta za prilagodbu i ispuštanje zečeva iz kaveznog uzgoja i poljskih jarebica

11.  Izgradnja još pet (visokih) zasjeda (osmatračnica)

12.  Izgradnja i uređenje još pet pojilišta

13.  Kupnja informatičke opreme i sredstava za praćenje i kontrolu stanja u lovištu

 

LOVNO-GOSPODARSKI OBJEKTI, LOVAČKI DOM, PRIHVATILIŠTE I UZGAJALIŠTE ZA AUTOHTONU PERNATU DIVLJAČ

1.      Dovršenje građevinskih radova

2.      Kupnja opreme i inventara

3.      Tekuće održavanje i popravci

4.      Priključak vode i struje u lovački dom

 

Obveze članova:

·         Članovi lovne jedinice Lovreć – jedna dnevnica godišnje na lovačkom domu

·         Članovi lovne jedinice Studenci- jedna dnevnica godišnje na prihvatilištu i uzgajalištu za autohtonu pernatu divljač

 

       OSTALO

1.      Plaćanje po ugovorima članarinu ŽLS-u i HLS-u, zakup lovišta, vođenje LGO, računovodstvo, održavanje trajnih nasada,troškovi hladnog pogona, božićni domjenak,proslave dana udruge svakih 5 godina,izdavanje monografije,bankarski troškovi…

2.      Edukacija članova za obnašanje dužnosti u udruzi

3.      Obveze proslave 25 godina udruge, godišnjih susreta, reprezentacije???

4.      Obveze koje se nisu mogle predvidjeti…

 

 

I.            TEMATSKA SJEDNICA SKUPŠTINE
 
“LOV KRUPNE DIVLJAČI“ (divlja svinja)- prijedlog teza za raspravu
 
-          POSTOJEĆE ODLUKE I DONESENA PRAVILA SKUPŠTINE I IZVRŠNOG ODBORA O IZGRADNJI I KORIŠTENJU VISOKIH ZASJEDA- ČEKA
·         Nema privatnih čeka
·         Svaki sektor može izgraditi po dvije čeke
·         Izgradnja se može izvršiti na terenu sektora ili na terenu slobodnog sektora ili na mjestima koja su određena za lov krupne divljači (divljih svinja) uz odobrenje vodstva lovne jedinice i suglasnost Izvršnog odbora
·         Određena je pomoć udruge za izgradnju jedne čeke po sektoru-sufinanciranje
·         Nejasni i proizvoljno tumačeni načini korištenja čeka-izazivanje sporova
 
-          CILJ RASPRAVE
·           Saniranje postojećeg stanja visokih zasjeda – čeka i način njihovog korištenja
·           Ocjena postojećeg načina i problema sigurnosti u lovu divljih svinja
·           Prijedlog mjera
 
-          LOV DIVLJIH SVINJA POGONOM-PROBLEMI
·           Kod lova divljih svinja pogonom često (gotovo stalno) dolazi do probijanja blokade
·           Dolazi do pokreta lovaca iz pogona i blokade u smjeru kretanja divljači tzv. preskakanje terena,te ulazak u opasan prostor, nastaje gonja svinja kroz granice lovišta (često preko više lovišta i državne granice) kretanje pasa vodiča i lovaca iz susjednih lovišta prema nama i iz našeg lovišta prema susjedima?
·           VAŽNO-postupanja voditelja lova-lovnika kod prelaska naših pasa goniča preko granice susjednog lovišta ili državne granice i kod obrnute situacije i koordinacija lova unutar sektora-lovne jedinice- udruge- među udrugama
·           Postoji uhodana komunikacija među lovcima na divlje svinje od Kamešnice- Zavelima-Sidoča-Biokova, neka čudna organizacija, je li etična-kriminalna-kaznena vide se prikolice s rezervnim goničima koji se kreću makadamskim putovima i svim cestovnim pravcima i isti nastavljaju gonju do same noći (nekad čak i noću). Divljač uopće nema šansu,a gonja se ponekad nastavlja ujutro i van lovnih dana??? i do usmrćenja ili lipsanja!
·           Ponekad se obilaze mjesta obitavanja-boravka i pravci mjesta prijelaza svinja dan prije ili rano ujutro lovnog dana prate tragove i sukladno viđenom sami određuju mjesto lova bez potrebitog koordiniranja i poštivanja ustroja i pravila
·           U pogonu svinja često bude više pogodaka i tada bude oprečnih viđenja kome pripada ulov
·           Granice i gdje su one sporne,trovanja pasa, ranjena divljač, upotreba pasa krvosljednika, postavljanje kamera za praćenje- način i dopuštenja i pravila,…
·           Lovno-tehnički objekti i njihov smještaj uz granice
·           Ostalo
 
-          PRIJEDLOG MJERA
·           Donijeti potpuni registar svih lovno-tehničkih objekata(posebno čeka),označiti ih koordinatama, nazvati imenom, ucrtati u kartu lovišta,javno izložiti u lovačkom domu
·           Ako je potrebno detaljnije obrazložiti ili donijeti nova pravila o gradnji i korištenju čeka
·           Definirati plan lova na divlje svinje sa čeka za vrijeme lovne sezone 15.09.-31.01.,i ostali periodi sukladno novom pravilniku o lovostaju
·           Zašto ograničavati lov na divlje svinje kada sve okolne udruge love sukladno novom pravilniku o lovostaju (a novom LGO imamo mogućnost povećati odstrijel)
·           Donijeti plan podjele mesa krupne divljači u odnosu na sudionike lova,članove koji nisu u lovu,dio mesa za potrebe udurge…?
·           Osigurati iznošenje prihrane prema planu,a posebno vremenu iznošenja
·           Utvrditi pravila lova pogonom,dočekom,šuljanjem (sada i srneće divljači) izdavanje odobrenja i uputstava
·           Obveze izvješća o odstrijeljenoj i osmotrenoj divljači sukladno pravilniku i odluci ministarstva,te obvezna mogućnost informiranja članova
·           Strogo sankcionirati sve koji ne poštuju zakonske obveze i donesena pravila i norme kod lova općenito, a posebno kod lova krupne divljači dugim cijevima.
·           Osuda nezakonitog lova i krivolova
·           Da li odnose remete „lovci svinja“ u odnosu na ostale lovce
·           Zašto nekoga primorati da lovi s nekim, pravilnik omogućava razne mogućnosti a svi imamo ista prava
·           Ustroj stvaran tri godine od sklapanja ugovora o zakupu lovišta a pravilnik o načinu izvršenja lova 10 godina?
·         Uvijek se (kada god nema dogovora) moraju primijeniti pravila iz pravilnika o načinu izvršenja lova i zakonskih propisa
 
 
 
II. TEMATSKA SJEDNICA SKUPŠTINE UDRUGE
 
Tema: MEĐULJUDSKI ODNOSI
Prijedlog teza za uvodnu raspravu
·         Osnivanje lovišta,zakup pretenzija LU Golub
·         Dio članstva se odlučio za LU Golub-sporovi na svim nivoima
·         Nakon nekoliko godina svi koji su željeli primljeni su u udrugu- došlo do smirivanja tenzija
·         Problem neprirodnih granica – u L.J. Lovreć, L.J. Studenci
·         Problemi lova uz granice – Lovrećka gradina Sidoč – Satulija
·         Trovanje pasa, interni sukobi:optužbe;korištenje čeka
·         Sumnje u netransparentno poslovanje udruge
·         izvanredni izbori,podjela i polarizacija,neprimjerene,nedokazane optužbe i sumnje u izborni inženjering?
·         Polarizacija studenčani lovrećani,veliki broj lovaca 120 u odnosu na reljef i ustroj
·         Neodazivanje sjednicama
·         Neizvršavanje radnih obveza
·         Neplaćanje članarina(Tolerancija??)
·         Nepoštivanje odredaba Statuta i pravilnika te donošenih odluka, kriva tumačenja donesenih odluka
·         Ogovaranja izvan tijela udruge-dezinformacije
·         Utvrditi:što su volonterske, a što profesionalne dužnosti u udruzi
·         Prijedlozi za smirivanje stanja
·         Odlučna primjena svih statutarnih odredbi i nadležnih zakonskih propisa