Lovačka udruga Gradina Lovreć za uzgoj, zaštitu i lov divljači (u daljnjem tekstu: Udruga) nestranačka je organizacija u koju se učlanjuju građani koji imaju položen lovački ispit.

Kategorije članstva regulira članak 9.Statuta, stavak 4.

Član Udruge može biti redovan,pridružen,povlašten,počasni član i član bez prava lova.

Redovan član udruge može biti samo onaj član koji je član samo i jedino lovačke udruge Gradina – Lovreć. Ima sva prava predviđena Statutom

Pridruženi član je član koji je član još jedne lovačke udruge u kojoj je matični član, ima sva prava i obveze kao i redovni član ali ne može birati ni biti biran u tijela udruge.

 
„Povlašteni član“ LU Gradina Lovreć može postati član Udruge , koji ispunjava slijedeće uvjete
- Da je člana HLS-a i lovačke udruge više od 30 godina,
- Da je navršio 65 godina života i
- Da je u svom lovnom stažu bio primjeran lovac i da nije stegovno odgovarao poradi kaznenog djela u svezi s lovstvom, plaća članarinu samo HLS-u i ŽLS-u, a oslobođeni su radnih obveza.
Počasni član Udruge može postati član udruge i vanjska pravna ili fizička osoba koja svojim radom i djelovanjem potpomaže razvoj lovstva, očuvanju i zaštiti prirodnog okoliša i pruža pomoć Udruzi u realizaciji njenih programa. Počasni član Udruge koji je neprekidno član HLS-a preko 40 godina i ima navršenih 75 godina života.
Počasni članovi iz Udruge imaju svoja prava iz odredaba Statuta udruge. Što se tiče novčanih i radnih obveza imaju određene pogodnosti i to:
- Lovačku članarinu ne plaćaju a članarinu HLS-u i ŽLS-u udruga plaća za njih
- Oslobađaju se radnih obveza
Vanjski počasni članovi su oslobođeni svih obveza, imaju pravo lova kao i redoviti i pridruženi članovi. Za njih vodstvo Udruge određuje sektor lova i lovnu jedinicu kojoj pripadaju.
Članstvo bez prava lova mogu ostvariti lovci s područja općine Loveć ili su im roditelji s područja općine Lovreć, imaju položen lovački ispit i žele biti redoviti-matični članovi ili su već redoviti-matični članovi,a više im se ne ide u lov (zbog bolesti), studenti za vrijeme studija…
Preko udruge ostvaruju članstvo u ŽLS-u, HLS-u, ostvaruju pravo na lovnu markicu, lovački vjesnik i osiguranje, iako nemaju pravo lova mogu biti gosti u lovu prema odluci Izvršnog odbora, oslobođeni su radnih obveza.

Zamolba za prijem u članstvo Udruge predaje se preko predstavnika lovne jedinice za izvršni odbor udruge, a treba priložiti slijedeće:

  1.  Uvjerenje o nekažnjavanju,
  2.  Presliku osobne iskaznice i domovnice,
  3.  Presliku lovačke diplome,
  4.  Presliku oružanog lista i lovačke iskaznice (ukoliko ih posjedujete),
  5.  Potvrdu-ispisnicu druge lovačke udruge iz koje je vidljivo da su sve obveze u tekućoj godini prema HLS-u, ŽLS-u i prema drugoj udruzi u potpunosti podmirene za članove više udruga i da se protiv njih ne vodi stegovni postupak,
  6.  Adresu stanovanja i broj telefona,
  7.  Kopiju uplatnice (upisnina i članarina),
  8. Presliku podataka o lovačkim psima.

Rok za uplatu i visina članarine:

Rok za uplatu članarine je 15. veljače 2018.

Članarina za 2018. / 2019. iznosi:

 

Članarina 1.100,00 kn
Povlašteni članovi (30 g. član HLS, 65 g. života) 300,00 kn
Počasni članovi (40 g. neprekidnog članstva u  HLS i preko 75 g. života) Plaća udruga
Novi članovi (upisnina), mladi članovi iz općine oslobođeni 1.500,00 kn

 

Napomena: Uplata za redovne članove se može izvršiti u dvije rate (prva rata 600,00 kn odmah, a druga 500,00 kn do 01. srpnja 2018. g.