Slab ulov prepelica u Studenačkom polju

U prva dva zajednička lova u Studenačkom polju odstijeljeno samo (6) šest prepelica i (7) sedam golubova? Nisu pomogla ni dva iskusna psa ptičara Joška Udiljka i Mate Cikojevića iz prijateljske udruge koji su pozvani u pomoć ali bez pušaka?!

Bretonac Ante Bošnjaka lijepo radi ali koja je korist kad prepelice nema? Ima golubova grivnjaša i već se skupljaju u jata ali bez dobre organizacije odstrijel istih nije moguć?

Da li je uzrok malo obrađenih površina zasijanih žitaricama ili prekomjeran izlov ili stradavanja na putu seobe nismo dokučili?

Lov je karakterizirao mali broj sudionika i vrućina,a u lovu je sudjelovao i novopečeni lovac Josip Bošnjak koji je upravo položio lovački ispit i sprema se pristupiti udruzi.

Međutim u oba lovna dana viđena su dva poskoka i već su na granama (prerano) što upućuje na veliki oprez!

Da li je bilo odstijela po sektorima u L.J Lovreć nismo uspjeli doznati?

Prilog:Odmor sudionika lova i slike viđenih poskoka koje nam je ustupio Branimir Šakić

 

Nova zvijer se udomaćila u lovištu

Već više od godinu dana stočari i lovci pričaju o stalnoj pojavi čagljeva na prostoru istočnog i sjeveroistočnog dijela lovišta tj.od Sidoča-Crnog vrha,Satulije,Marasova Drežnja,Cere i Dalje?! Da bi došli do pravovaljanih informacija  pozvali smo nekoliko naših članova i zaključili da dobar dio njih nije upoznat i upućen u pojavu čaglja na našem prostoru!

Međutim naš član i stočar Ivan Dragun zvani Niper nam odgovrno tvrdi:

"Od proljetos su i prava napast, dolaze do štale,a za psima i do kućnih vrata,najviše prate janjce ali mi  smo organizirani i stado ni trenutka ne ostavljamo bez nadzora. Prvi put žena me zove ujutro i kaže mi "vidi tri lisice", odmah sam primjetio da su viši na nogama i drugačije dlake i ukupnog izgleda. Oda tada ih stalno viđamo,a proljetos smo čuli njihovo glasanje što nedvojbeno potvrđuje da su to čagljevi. Od zimus ih viđamo često."

To isto nam je potvrdio Jozica koji je dnevno sa stadom i kaže do sada nismo od njih imali štete,ali sve su veća napast.

Marijan Gutić kaže:" Čuli smo ih proljetos više puta i oni su tu.

Jutros smo čuli da je također naš član Marijo Batinić zvani Žućo imao susret s čagljem,pozvali smo ga i kaže: "Čaglji su tu više od dvije godine.Rekao sam svojim kolegama  prošle lovne sezone kad smo pucali u tzv.lisicu, a to nije lisica odmah se vidi  po pojavi i dlaci.Velika je razlika i u to sam siguran."

Konstatacija svih je: uz vukove još jedna napast za divljač i stočare te kućne ljubimce.

Molimo sve članove koji imaju saznanja ili eventualno fotografiju da nam se jave glede praćenja populacije.

UPLATA ČLANARINE ZA 2018/2019- ODREDBA PREDSJENIKA UDRUGE

Obzirom da opetovane molbe i upozorenja u posljednjih nekoliko godina nisu urodile plodom,a rok za uplatu članarine odrađeni broj lovaca uopće ne poštuje odlučio sam pokrenuti postupak za primjenu odredbe Statuta iz članka 11-"prestanak članstva" i to zbog trećeg navoda "neplaćanje članarine i drugih obveza u utvrđenim rokovima",što je jedna od osnovnih zadaća predsjednika udruge : "skrbiti da se poštuju odredbe Statuta" i to identično za sve njene članove.
 
Temeljem istog određujem da svi članovi koji nisu uredno platili članarinu do zadanog- određenog roka,a krajnje do jutrošnjeg dana 03.kolovoza kada sam izvršio uvid u plaćanje članarine da:
-od sutrašnjeg dana 04.kolovoza 2018.g -istima se ne može izdati "dopuštenje za lov divljači" niti se nalaziti na popisu lovaca za "skupni lov". Odredbu su dužni primjenjivati : osobe ovlaštene za izdavanje odobrenja,voditelji sektora-lovnici,lovočuvari i članovi nadzornog odbora,o statusu istih sukladno Statutu ću sazvati sjednicu Izvršnog odbora koji je nadležan donijeti pravomoćnu odluku o konačnom statusu istih.
 
Ovaj tekst i popis članova koji nisu izvršili obveze određujem javno objaviti na web stranici udruge.
 
Prilog: popis članova koji nisu izvršili obveze sukladno Statutu

Održana konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora

Sukladno odluci izvršnog odbora od 23. lipnja 2018., na kojoj su izabrani novi članovi nadzornog odbora (u daljnjem tekstu: NO) , nadnevka 29. srpnja 2018. godine održan je sastanak na kojem su nazočiligospodin Ante Bošnjak, gospodin Petar Barać a gospodin Zdravko Šakić bio je opravdano izočan. U nazočnosti tajnika Udruge gospodina Marja Milinovića proveden je izbor za predsjednika NO, kojom prilikom je od strane članova NO koji među sobom većinom glasova biraju predsjednika, za predsjednika predložen gospodin Ante Bošnjaka koji je većinom glasova i izabran (gospodin Zdravko Šakić se telefonski suglasio sa prijedlogom).Formiranjem NO i formalno je isti započeo sa radom s ciljem nadzora i ocjene rada kako tijela Udruge tako i rukovodstva i stručnih osoba Udruge. Svim članovima NO podijeljeni su Statut Udruge, Pravilnik o načinu izvršenja lova i Poslovnik o radu Skupštine.

                                                                                              Tajnik Udruge:

                                                           Marjo MILINOVIĆ, iur.                     

Divljač najviše strada na cesti?

Jutros 31.07. na putu od centra Studenaca do ulaza u Cistu Provo na području lovišta dva pregažena zeca i jedna lisica?! U posljednja dva dana još jedna zečka  u Mrnjevačkim borim,a u njoj bila tri mala zečića??!

Što se to dogodilo u posljednja dva dana., kako pričaju lovci Gradine i Goluba da divljač pojačano strada?

Da li dani punog mjeseca, mladost u ludoj vožnji u kasnim noćnim satima ili nešto treće, ostaje samo činjenica da su pored vukova ceste najveći neprijatelj divljači??? Kako to spriječiti, nemoguća misija!!!

Prilog slike:jutros na cesti od Studenaca do Ciste Provo

Vukovi (ne) miruju

Dana 21.07. u Gutićima stradala još jedna koza!

Kako kaže Marijan "to je bilo neposredno iza garaže na putu prema Petrinovači, vukovi su je razderali u tren oka samo što je malo zaostala , na povike i potsticaj nekoliko pasa  povukli su se u gustiš prema Petričevićima"

Preilog slike koje nam je ustupio Ognjen zvani Ogo,brat Marijanov.

Istog dana Nikola Koštić ispred kuće u blizini boxa sa psima vido vučicu s dva velika vučića, a Ivica Udiljak-Becić u polju vidio vuka, iako je sunce bilo visoko na nebu.

ODRŽANA SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Dana 23. lipnja 2018 g. održana je sjednica odbora gdje su voditelji Sektora podnijeli izvješće o izvršenim radovima u lovištu i bez obzira na određene dileme prihvaćena su sva izvješća i donesena odluka da se prema akcijskom planu izvrši podjela zečeva sljedećeg vikenda.
U lovnu jedinicu Lovreć 30 zečeva,a Studence 8 zečeva (što je tog vikenda i realizirano)
 
Sukladno prethodnim odlukama Izvršni odbor je osnovao samostalnu lovočuvarsku službu, te za voditelja službe imenovao Tomislava Jelića i potvrdio imenovanje Petra Baraća za lovočuvara.Predviđen je izbor još jednog lovočuvara.
 
Također je imenovano i povjerenstvo za popis imovine Udruge u sastavu:Jure Čaljkušić,voditelj , Frano Biškić, član,Ivan Jurčević ,član.
 
Nakon kratke rasprave o višemjesečnom nefunkcioniranju NO, predsjednik je predložio da se Milenko Jelić razriješi što je sa 6 glasova za i jednim protiv prihvaćeno. Tada je predložio da se članovi Nadzornog odbora izaberu na dvije godine ,tj. do novih izbora što je jednoglasno i prihvaćeno.
 
Potom je od predloženih kandidata izvršni odbor prihvatio četiri člana i to : Petar Barać i Zdravko Šakić iz L.J.Studenci, te Milenko Jelić i Ante Bošnjak iz L.J. Lovreć.
Na prijedlog da se izaberu dva člana iz L.J. Studenci jer su predsjednik i tajnik iz L.J. Lovreć izabreni su za članove Petar Barać i Zdravko Šakić.
 
Za člana iz L.J. lovreć odlučeno je da se glasovanje izvrši tajno.Tajnim glasovanjem za trećeg člana je izabran Ante Bošnjak sa 6 (šest) glasova u odnosu na jedan glas za drugog kandidata.
 
Pod točkom razno prihvaćene su sljedeće odluke:
  • da se pripremi prijedlog srednjoročnog i dugoročnog (10 godina) plana radova u lovištu na lovnogospodarskim i lovnotehničkim objektima udruge
  •  da se pripremi tematska sjednica Skupštine o načinu lova divljih svinja,izgradnji i korištenju visokih zasjeda, međuljudskim odnosima,te ostalim dubiozama kojih ima
  •  zadužuju se voditelji Sektora da u Cisti Provo preuzmu po 200 kg kukuruza u zrnu za prihranu u lovištu
  •  odobrava se izgradnja po jednog visokog zasjeda u L.J. Lovreć i L.J. Studenci.
  •  odobrava se nabava neophodne informatičke opreme za funkcioniranje web stranice udruge.

ODRŽANA REDOVITA GODIŠNJA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA

Napokon 09.lipnja 2018 godine u trećem pokušaju održana redovita izvještajna Skupština Udruge, prihvaćena su sva izvješća i donesen plan prihoda i rashoda za tekuće LGO razdoblje 2018/2019 godine.
 
Skupština je izmjenila odredbe Statuta tako da i dalje Skupštinu sačinjavaju svi matični članovi udruge po sustavu jedan član jedan glas ali ako se Skupštini ne odazove 30% članova ista će sačekati 15 minuta i tada nastaviti s radom bez obzira koliko se članova odazove uz uvijet da se informacija o održavanju Skupštine, mjestu i vremenu održavanja javno objavi i dođe do svih članova udruge. Također su prihvaćene i izmjene o radu Nadzornog odbora proširenjem ovlasti i obveza,te da izabrani članovi sami među sobom    biraju predsjednika.
 
U Statutu je ostala i odredba da svi članovi udruge vrše nadzor nad radom udruge.
Na Izvršni odbor su prenesene sve ovlasti oko gospodarenja lovištem i imenovanju stručnih službi udruge.
 
U raspravi o Nadzornom odboru udruge nakon uvodnog izlaganja neki članovi su povukli svoje kandidature jer su predloženi bez svoje suglasnosti,neki se nisu izjasnili,te se nakon razmimoilaženja u mišljenjima kad bi se opet održala Skupština na prijedlog više članova jednoglasno je odlučeno da Skupština samo za ovu priliku prenosi svoje ovlasti na Izvršni odbor koji će izvršiti izbor članova Nadzornog odbora,a da predsjednik kontaktira sve predložene članove da li prihvaćaju kandidature da se izvršni odbor održi u što skorijem vremenu.

IZ IZVJEŠĆA UREDNIKA WEB STRANICE UDRUGE

Nakon što je dograđena stranica će imati nove mogućnosti dok se od redizajna odustalo za neka buduća vremena.

Obzirom da je Skupština 09.lipnja 2018.godine jednoglasno prihvatila izvješće urednika,a Izvršni odbor 23.lipnja odobrio i nabavku potrebite informatičke opreme za vođenje stranice u svojim prostorijama ista će se aktivirati do 01.kolovoza .
Skupština je prihvatila zamjerku Izvršnom odboru i ukinula odluku o zabrani objavljivanja polemičkih tekstova.
Prihvaćeno je i donošenje sljedećih odluka:
  •   trajno javno vođenje svih zapisnika Izvršnog odbora,Nadzornog odbora i Skupštine udruge
  •   javnu objavu svih ugovora
  •  vođenje promemorije svih donesnih odluka
  •   pozvati sve članove udruge da se prijave na forum udruge gdje se mogu objavljivati svi polemični i ostali tekstovi i prijedlozi…
  •   da se vijesti arhiviraju i ne brišu nakon 12 mjeseci
 
Izvršni odbor je odlučio da se ovo realizira do 15.rujna 2018.g.
 

 

 

INFORMACIJE PREDSJENIKA UDRUGE

 

Nakon što je potpisan novi ugovor o zakupu lovišta za razdoblje od 2017-2027.g, te donesena nova LGO i potvrđena od ministarstva poljoprivrede prema kojoj smo dobili pravo gospodarenja srnećom divljači,te mogućnost povećanog odstijela divljih svinja.

·      Usklađen je statut udruge i ovjeren u uredu državne uprave

·      Lovni inspektor izvršio inspekcijski nadzor lovišta – nalaz uredan

·      Potpisan predugovor o osiguranju lovišta od eventualnih šteta koju prouzroči divljač

·      Lov se ove godine otvorio 10.lipnja na srnjaka i na ostalu divljač sukladno LGO pravilniku o lovostaju, te uvjetima i načinu lova. Srnjak se lovi do 30.rujna ili do izvršenja odstijelne kvote (2 srndaća ,2 srne),a srna i lane od 01.rujna do 31.siječnja 2019.g.

·      Skupni lov počinje 05.kolovoza zajedničkim lovom na prepelice pućpure u Studenačkom polju ili po sektorima golubovi grivnjaši i pećinari,te ostala divljač sukladno LGO i pravilniku o lovostaju

·      Sve administrativne promjene i važne odluke će se izmjeniti i objaviti  na web stranici do 15.rujna 2018.g