Forum je Aktivan!!!
Molimo Vas da na forumu poštujete osnovna pravila kulture, te da vodite računa da našu stranicu posjećuju i mlađi članovi naših obitelji i prijatelja.

Da bi postali ravnopravni član, i da bi mogli ostavljati poruke na forumu, morate se prvo registrirati.
Na žalost, za sada, ne postoji mogućnost da sve bude na Hrvatskom jeziku. Oni koji imaju problema neka zamole za pomoć mlađe članove svoje obitelji :-)

Zabranjeno je objavljivanje bilo kakvog teksta uvredljivog i nepristojnog sadržaja.
Dajemo si za pravo da svakoga tko ne poštuje ovo pravilo isključimo sa foruma.

LU Gradina Lovreć


Dobrodošao Gost 

Pokaži/Sakrij zaglavlje

Dobrodašo goste, postanje u forumu zahtjeva registraciju

Stranica: [1]
Autor Tema:Prijedlozi i sugestije za novi Statut
linolita
Početnik
Postova 5
Post Prijedlozi i sugestije za novi Statut
uključeno: April 8, 2015, 09:56

Poštovani,
obraćam Vam se u svezi izmjena i dopuna odnosno donošenja novog Statuta LU Gradina-Lovreć, gdje bih se na isti osvrnuo sa nekoliko prijedloga i sugestija. U duhu pozitivnih pravnih zakona RH, Zakona o udrugama i prijedloga Statuta županijskog lovačkog saveza SDŽ, predložio bih izmjene slijedećih članaka postojećeg Statuta LU Gradina-Lovreć:
- članak 1: pored nestranačka organizacija ubaciti i neprofitna pravna osoba;
- članak 3: djelatnost udruge proširiti na teritorij RH;
- članak 4: ubaciti adresu udruge: Mrnjavci 80;
- članak 7: ubaciti zastavu udruge (opis iste);
- članak 9: članove udruge definirati kao: matični član, pridruženi član (ne uživa ista prava kao matični član) i počasni član (30 i 40 godina članstva). Popis članova voditi na elektronički način, mora biti dostupan svim članovima a vodi ga tajnik udruge ukoliko se ukine dopredsjednik za članstvo;
- članak 11: u prvoj inačici ukinuti potpredsjednika udruge a ostaviti dopredsjednike kao zamjenike, a u drugoj inačici ukinuti dopredsjednike udruge a ostaviti potpredsjednika s tim da se umjesto dopredsjednika imenuju rizničar udruge i ovlaštena osoba za vođenje LGO;
- članak 12: navedeni članak ne mijenjati jer je nedvojbeno i zadnji zbor lovaca (oko 20-tak) pokazao koliko lovaca pokazuje interes za učešće u radu udruge;
- članak 29: definirati rok i tko će izraditi Pravilnik o stegovnim postupcima;
- članak 31: detaljnije razraditi zadaće predsjednika udruge;
- članak 39: ukoliko se ukinu lovne jedinice (što je jedan od prijedloga na zboru lovaca), dolazi do preustroja kako teritorijalnog jer tada udruga djeluje na jedinstvenom teritoriju a ne na teritoriju dvije lovne jedinice, tako i ljudskog jer se tada smanjuje broj ljudi angažiranih u tijelima udruge, a također treba smanjiti i broj sektora. O ovom članku treba vrlo ozbiljno razmisliti te ukoliko se isti prihvati vrlo studiozno razraditi uloge i zadaće čelnika udruge, kao i organizaciju i provedbu lova u udruzi;
- uvrstiti i odrediti likvidatora udruge.
Srdačno Vas pozdravljam!
Dopredsjednik za financije i članstvo
Marjo Milinović

Stranica: [1]
Mingle forum by cartpauj
Verzija: 1.0.31 ; Stranica učitana u: 0.015 sekundi.