Vuk i jazavac na hranilištu

Jedan naš iskusni lovac stručno i sa dobrim  preglednim poljem postavio kameru na bivšem hranilištu  za divlje svinje,te uspješno snimio jedinstven susret vuka i jazavca!

Fotografija zorno govori da je jazo nakustrušen i da prijeti? Ishod susreta ostao nepoznat?

Prilog:snimka vuka i jazavca

Leave a Reply