Prvi lovni dan na prepelice i ostalu divljač sukladno LGO

U Studenačkom polju se na zbornom mjestu okupilo 11 lovaca s četiri ptičara,a lov se odvijao u dvije lovne grupe.Već nakon 9.30 sati počela je vrućina ali do tog vremena se čula gromoglasna pucnjava što nije rezultiralo željenim ulovom.

Prema riječima lovnika prijavljen je odstrijel samo 4 prepelice i 2 goluba grivnjaša, te viđenje dva zeca. Ali dio lovaca je ponovno zaključio lov bez da da informaciju o izvršenom odstrijelu i viđenoj divljači.Ili odstrijela nije bilo ,ali i to treba prijaviti! Pitamo se do kada?Ovdje se mora konstatirati da je broj prepelica iz godine u godinu sve manji i manji i postavlja se pitanje što poduzeti, pa sigurno i na globalnom planu  da se ova selica zaštiti i njena populacija oporavi?

Da li je tu prijedlog EU relevantan ili neke šire mjere na pravcima selidbe!? 

Prijevljenog lova po sektorima nije bilo.

Broj golubova je u stalnom porastu i populacija je više nego zadovoljavajuća.

Prema jutrošnjoj informaciji od 05.08. odstrijeljena samo jedna prepelica.

 

Prilog:slika sudionika lova prije samog početka

Leave a Reply