Rezultat jesenje sjetve

Na području sektora Centar u Lovreću njiva pšenice u Marovinjama  između Bošnjaka i Mrnjavaca prema Studenačkoj cesti viđaju se jarebice kamenjarke i mladi zečići, to  je rezultat jesenje sjetve,a prema riječima Ante Bošnjaka dio će se pokositi,i slamu ostaviti za Božićno uređenje ,a edio ostaviti za divljač

Prilog:foto uspješne sjetve

Leave a Reply