Važan poziv-URGENT

Mole se svi članovi udruge koji su u kontaktu sa ponuditeljima zečeva da se ponude što žurnije dostave na e-mail udruge.

Ponude trebaju sadržavati sve relevantne podatke 

Predsjednik udruge

Leave a Reply