ODRŽANA SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Dana 23. lipnja 2018 g. održana je sjednica odbora gdje su voditelji Sektora podnijeli izvješće o izvršenim radovima u lovištu i bez obzira na određene dileme prihvaćena su sva izvješća i donesena odluka da se prema akcijskom planu izvrši podjela zečeva sljedećeg vikenda.
U lovnu jedinicu Lovreć 30 zečeva,a Studence 8 zečeva (što je tog vikenda i realizirano)
 
Sukladno prethodnim odlukama Izvršni odbor je osnovao samostalnu lovočuvarsku službu, te za voditelja službe imenovao Tomislava Jelića i potvrdio imenovanje Petra Baraća za lovočuvara.Predviđen je izbor još jednog lovočuvara.
 
Također je imenovano i povjerenstvo za popis imovine Udruge u sastavu:Jure Čaljkušić,voditelj , Frano Biškić, član,Ivan Jurčević ,član.
 
Nakon kratke rasprave o višemjesečnom nefunkcioniranju NO, predsjednik je predložio da se Milenko Jelić razriješi što je sa 6 glasova za i jednim protiv prihvaćeno. Tada je predložio da se članovi Nadzornog odbora izaberu na dvije godine ,tj. do novih izbora što je jednoglasno i prihvaćeno.
 
Potom je od predloženih kandidata izvršni odbor prihvatio četiri člana i to : Petar Barać i Zdravko Šakić iz L.J.Studenci, te Milenko Jelić i Ante Bošnjak iz L.J. Lovreć.
Na prijedlog da se izaberu dva člana iz L.J. Studenci jer su predsjednik i tajnik iz L.J. Lovreć izabreni su za članove Petar Barać i Zdravko Šakić.
 
Za člana iz L.J. lovreć odlučeno je da se glasovanje izvrši tajno.Tajnim glasovanjem za trećeg člana je izabran Ante Bošnjak sa 6 (šest) glasova u odnosu na jedan glas za drugog kandidata.
 
Pod točkom razno prihvaćene su sljedeće odluke:
  • da se pripremi prijedlog srednjoročnog i dugoročnog (10 godina) plana radova u lovištu na lovnogospodarskim i lovnotehničkim objektima udruge
  •  da se pripremi tematska sjednica Skupštine o načinu lova divljih svinja,izgradnji i korištenju visokih zasjeda, međuljudskim odnosima,te ostalim dubiozama kojih ima
  •  zadužuju se voditelji Sektora da u Cisti Provo preuzmu po 200 kg kukuruza u zrnu za prihranu u lovištu
  •  odobrava se izgradnja po jednog visokog zasjeda u L.J. Lovreć i L.J. Studenci.
  •  odobrava se nabava neophodne informatičke opreme za funkcioniranje web stranice udruge.

Leave a Reply