Obavijest sa sastanka IO

Nadnevka 14.10. (subota) 2017. godine, s početkom u 1900 sati u lovačkom domu na Lovreću održan je sastanak užeg dijela rukovodstva udruge i voditelja sektora lovnih jedinica Lovreć i Studenci (članova Izvršnog odbora,u daljnjem tekstu: IO).
Nakon pozdravne riječi predsjednikUdruge gospodin Marijan Dumančićpredlaže dnevni red, kojeg članovi IO jednoglasno prihvaćaju.
Predsjednik Udruge na temu otvaranja lovne sezone na zeca i ostalu sitnu divljač (15. studenog)ističe i izričito inzistira na poštivanju mjera sigurnosti u lovu, o čemu je na Web stranici Udruge tajnik gospodin Marjo Milinović objavio članak „Sigurnost u lovu“. Potom predlaže da se prijava za lov na zeca provodi na način da se voditelji sektora subotom navečer u lovačkom domu sastanu sa lovnikom Udruge gospodinom Antom Šakićem te mu predaju spisak lovaca planiranih za sutrašnji lov i dogovore sektor u kojem će loviti.Međutim članovi IO predlažu da se lovniku Udruge spiskovi lovaca, subotom navečer do 1900 sati jave putem telefona, o čemu se provodi glasovanje te svi nazočni članovi IO (ukupno osam, jedan opravdano izočan), za navedeni prijedlog glasuju jednoglasno, te se isti i prihvaća.
Po pitanju zahtjeva gospodina Hrvoja Šimundića-Bendića o gradnji čeke, IO donosi odluku da predsjednik lovne jedinice Lovreć gospodin Petar Mustapić i voditelj sektora Čaljkušići gospodin Petar Čaljkušić, u razgovoru i dogovoru sa ostalim članovima sektora Čaljkušići razmotre navedeni zahtjev, ponude prihvatljivo rješenje te isto pripreme i obrazlože na idućem IO.
IO je također jednoglasno prihvatio i zahtjev za prijem u redovno članstvo Udruge gospodina Ante Čaljkušića, oca našeg lovca Jure Čaljkušića, na način, a pošto se radi o lovcu starije dobi, da se isti oslobodi plaćanja upisnine.
Voditelj sektora Jelići gospodin Tomislav Jelić ističe devastiranost lovišta i zahjeva definiranje granica njegovog sektora.
Na samom kraju sastanka lovnik Udruge gospodin Ante Šakić, čita u ime gospodina Željka Meštrovića, a koji je nazočio na sastanku, poduže pismo u kojem navedeni iznosi svoje osobne frustracije i nezadovoljstvo stanjem u Udruzi.
Sastanak je završio u 2020 sati.
Zapisnik sa sastanka nalazi se u pismohrani Udruge.
Tajnik Udruge:
Marjo MILINOVIĆ, iur. 

Prilog:slike sa sastanka

Leave a Reply