Podsjetnik IPO

Ispit prirođenih osobina pasa goniča i ptičara, koji svake godine već tradicionalno održavamo 08.10. na Dan Neovisnosti i dan naše Udruge, ove godine je zbog održavanja Kupa HLS-a odgođen za 14.10.2017.
Podsijećam sve lovce vlasnike i vodiče lovačkih pasa, da se prema Pravilniku o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov (NN 143/2010) u članku 2. navodi da se u lovu mogu koristiti lovački psi koji su registrirani kod HLS-a ili HKS-a i imaju položen ispit prirođenih osobina, osim mladih lovačkih pasa do 18 mjeseci starosti.
Stoga molim sve članove naše Udruge i susjednih Udruga, da iskoriste prigodu i dovedu svoje  pse na ispit u subotu, 14.10.2017. u 7.00 ispred lovačkog doma na Jankovini, te na taj način ispune zakonsku obavezu i ispravno zakorače sa svojim psima u novu lovnu sezonu.
Prema odluci Izvršnog odbora HLS-a, za članove HLS- a, ovi ispiti su besplatni.
Informacije:
Branimir Šakić 098 486 471
Tomislav Jelić 098 343 913
 
Lovno-kinološki sudac HLS-a 
Branimir Šakić
 
Dobra kob!
 

Leave a Reply