Održan sastanak sektora III u L.J.Studenci

U nedjelju 01.listopada 2017.g nakon završetka lova voditelj sektora Nikola Koštić je predložio da se održi sastanak  pošto je nazočna većina članova jer imamo obvezu sukladno zaključku I.O predložiti kriterije za izbor lovočuvara i lovočuvarske službe, te da je potrebno predložiti i dva člana Nadzornog odbora koji zbog toga već duže vrijeme ne može djelovati i pod- Razno ako imamo određenih prijedloga. Sastanku su nazočila i većina (3 člana) vodstva Lovne jedinice Studenci.

Nakon kraće diskusije doneseni su sljedeći prijedlozi:

AD.1. – PRIJEDLOG ZA LOVOČUVARSKU SLUŽBU:

Bilo bi najbolje angažirati profesionalca koji bi dužnost obavljao i za više udruga,a li to zbog financijske situacije nije moguće, zbog toga se predlaže da lovočuvar/i bude/u član udruge koji nakon provjere ispunjava sve zakonom predviđene uvijete, poznaje osnove informatičke pismenosti, te da se istom/istima osigura potrebna suvremena oprema za obnašanje dužnosti.

AD.2. – ZA IZBOR DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA:

Predložen je g.Ante Bošnjak iz L.J. Lovreć. Obrazloženje: Posjeduje visoku stručnu spremu, ima kompetentno radno iskustvo i organizacijske sposobnosti u osnivanju i vođenju poslovanja d.o.o., ovlašteni je sudski vještak geodetske struke, te može dati doprinos u radu Nadzornog odbora u radnjama koje predstoje udruzi.

AD.3. RAZNO:

Da se prihvate prijedlozi i predlože Skupštini za donošenje:

  • prijenos ovlasti sa Skupštine na I.O., tijela i stručne službe…
  • da predloži žurno donošenje svih pravnih radnji,planova i odluka potrebnih za redovito funkcioniranje udruge i izvršenje lova
  • imenovati uredničko vijeće za izradu monografije ili fotomonografije prigodom 25 godina udruge
  • da se ažuriraju dopune Statuta  u čl. br. 34, dopuni "ako nema kandidata s traženim uvjetima, istu može obnašati član sa SSS uz pomoć uredničkog vijeća od tri člana" koje bi radili u sastavu : tajnik udruge, stručna osoba za LGO i predsjednik NO
  • da se vodi promemorija donesenih odluka dostupne svim članovima (odluke koje imaju dugoročnije djelovanje-primjenu)
  • redovito vode informacije  o obavljenom lovu dostupne svim članovima udruge i stanju u lovištu (priča se da je odstrijeljeno već 5 divljih svinja?)
  • dogovoreno je da će se radna akcija završnih radova na fazaneriji održati 14.listopada u 8.00 sati ujutro.

Nakon sastanka svi sudionici lova su kao i svake nedjelje organizirali marendu.

Prilog:slike

Leave a Reply