Lovna jedinica Lovreć podržala izmjene i dopune Statuta udruge

Nakon preporuke lovne jedinice Studenci i Nadzornog odbora udruge i lovna jedinica Lovreć na sastanku održanom 25.veljače podržala da se izbor vodstva održi po principu "jedan član jedan glas", tj. da svi redoviti-matični članovi udruge odlučuju. Pored toga na prijedlog Milenka Jelića Skupštini se predlaže da u kategorijama članstva povlaštenim i počasnim članovima smanji životna dob za ostvarenje prava i to za povlaštene članove  sa 70 na 65 godina starosti, a počasnima sa 80 na 75 godina starosti. Isti član je dao i pismeni prijedlog izmjena u Statutu.

Zapisnik i dodatak će biti prezentirani na sjednici u lovačkom domu 04.ožujka.

Prilog: nekoliko slika sa sastanka 

[Gallery not found]

Leave a Reply