Povelja za članstvo i vjernost HLS-a

Našem počasnom članu Stjepanu Udiljku pok.Viktora stiglo zasluženo priznanje za 55 godina neprekidnog članstva u HLS-u i aktivnog  lovačkog staža. Naime "Povelju za članstvo i vjernost" temeljem "Pravilnika o lovačkim odlikovanjima i priznanjima" donesenim 25.svibnja 2013.godine HLS se posebno zahvaljuje toj generaciji koja je utemeljila  suvremeno lovstvo u RH pa je prepoznao još uvijek aktivnog lovca koji ne propušta ni jednu nedjelju da sa svojom lovačkom družinom uživa u prirodi i lovu bez obzira na svoju 80-tu godinu života.Inače naš Stipan je nositelj sva tri odličja HLS-a,  III., II., i I. reda.

Još daleke 1961.godine nakon tri godine stažiranja položio je lovački ispit i od tada kao matični član Lovačkog društva Golub iz Ciste Provo pravnog prednika Lovačke udruge Gradina daje veliki doprinos promidžbi lovstva, lovačke etike i zaštiti čovjekova okoliša, te odgoju generacija mladih lovaca. Ispunio je svoje lovačke snove loveći u svim dijelovima lijepe naše,a njegove vitrine krase i vrhunski trofeji svih vrsta divljači ,a posebno je ponosan za postignute rezultate u odgoju lovačkih pasa kako goniča tako i ptičara. Iako je radni vijek proveo na radu u Njemačkoj i tamo se uključio u zaštitu ždralova i ptica pjevica o čemu pokazuje dio potvrda.

Stipan vodi i lovnu kroniku ne samo u svojim Studencima već i široj okolici,a posebno u posljednjim godinama prati i sudjeluje u zaštiti jarebice kamenjarke i praćenju broja vučije populacije.

Sigurni smo da je ovo prvo priznanje stiglo u Imotsku krajinu,a nama ostaje da mu poželimo dobro zdravlje i DOBRU KOB!

Prilog: Nekoliko slika koje potvrđuju Stijepanov status

Leave a Reply