Ostavke velik moralni čin?

U prepunoj dvorani lovačkog doma na Jankovini 18.veljače održana je godišnja izvještajna Skupština udruge. Na iznenađenje neupućenima zbog propusta u radu i nepoštivanja odredbi Statuta, odluka Skupštine i pravilnika ostavke podnijelo cjelokupno vodstvo lovačke udruge i to: predsjednik, tajnik, rizničar, stručna osoba za praćenje i provedbu LGO, glavni lovnik, urednik web stranice i savjetnik s posebnim ovlastima. Članovi Skupštine i svi nazočni su jednoglasno prihvatili ostavke i imenovane razriješili dužnosti.

Vršitelj dužnosti predsjednika sa svim ovlastima sukladno Statutu automatski je postao dosadašnji podpredsjenik Nikola Koštić, a novi podpredsjenik  Ante Čaljkušić, predsjednik lovne jedinice Lovreć. Dosadašnjem vodstvu ostaje zadatak pomoći im u vođenju udruge do izbora novog vodstva. Udruga redovno funkcionira. Sljedećom odlukom Skupština je primila na znanje izvješća bez rasprave zbog podnošenja ostavki.

Nakon toga izvješće je podnio predsjednik Nadzornog odbora udruge s osvrtom ne polugodišnje i cjelogodišnje financijsko poslovanje udruge,a također predložio da neke propuste u radu treba otkloniti glede jednostavnijeg uvida u praćenje cjelokupnog rada. U nastavku sjednice sukladno prijedlogu Izvršnog odbora tajnik u ostavci je Skupštini predložio plan prihoda i rashoda za tekuću godinu i odluku o visini članarine po kategorijama članstva i radne obveze lovaca. Članovi Skupštine i svi nazočni su jednoglasno prihvatili plan i donijeli odluku: iznosi članarine i radne obveze ostaju na nivou prošlogodišnje odluke.

Članarina za 2017/2018 godinu iznosi po kategorijama:

  • Redovni članovi – 1.100,00 kn
  • Pridruženi članovi – 800,00 kn
  • Članstvo u HLS-u bez prava lova – 400,00 kn
  • Povlašteni članovi – 300,00 kn
  • Počasni članovi – oslobođeni plaćanja

Rok za uplatu članarine je 25.veljače 2017. Redovni članovi članarinu mogu platiti u dva dijela, prvi dio 600,00 kn do 25.veljače 2017., drugi dio do 30.lipnja 2017.g Svi ostali odjednom i u cjelosti do 25 veljače. Potvrde o uplati će tajnik u ostavci primati 25.veljače u 18.00 sati u lovačkom domu sukladno članku 11. stavku 10. statuta bez iznimki.

Nakon ovih odluka Skupština određuje stanku i za vrijeme stanke Izvršni odbor odrađuje sjednicu na kojoj su upoznati sa stavom lovne jedinice Studenci i Nadzornog odbora udruge da se izmjeni Statut i omogući svim članovima da odlučuju o izboru vodstva udruge po sustavu "jedan član jedan glas". Izvršni odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog i predložio ga Skupštini.

Nakon stanke članovi Skupštine i svi nazočni jednoglasno s oduševljenjem prihvaćaju prijedlog Izvršnog odbora i određuju da se rasprava o izmjenama Statuta po sektorima i lovnim jedinicama održi do subote 04.ožujka, a svi prijedlozi dostave Izvršnom odboru da bi se svi objedinili i predložili Skupštini na usvajanje koja se zakazuje 04.ožujka, a ovo je prigoda da se predlože i druge eventualne promjene u Statutu udruge.

Leave a Reply