Poziv za godišnju izvještajnu Skupštinu

Sukladno odluci Izvršnog odbora godišnja izvještajna Skupština je sazvana za subotu 18.veljače 2017.g. u 17.00 sati u lovačkom domu sa predloženim dnevnim redom:

  1. Otvaranje Skupštine,izbor radnog predsjedništva i utvrđivanje kvoruma
  2. Predlaganje i donošenje dnevnog reda
  3. Izvješće o radu predsjednika i stručnih službi udruge
  4. Izvješće Nadzornog odbora udruge
  5. Donošenje odluke o visini članarine s rokovima plaćanja
  6. Donošenje plana prihoda i rashoda za 2017.g

Pored članova Skupštine obvezni su nazočiti svi članovi Izvršnog i Nadzornog odbora,a pozvani su i svi članovi udruge

Leave a Reply