Archive for Srpanj 2019

Lovno streljaštvo

Zamolba za implementaciju novog ustroja LJ Lovreć

 
 
ČLANOVI LU „GRADINA“ LOVREĆ                                                   e mailom
Vinko Rupčić v.r.
Domagoj Zaradić v.r.
Ivan Petričević v.r.                                                  
Vladimir Bekavac v.r.
Marijan Milinović v.r.
Krešimir Batinić v.r.
Nikica Katić v.r.

 U Splitu, 30.07.2019. g.

 

       Lovačka udruga „GRADINA LOVREĆ“
       Mrnjavci 80
       21257 Lovreć
       n/r Predsjednika L.U. g. Marijana Dumančića
       n/r predsjednika Nadzornog odbora LU g. Ante Bošnjaka 
       n/p Predsjednika L.J. Lovreć g.Stipe Olujića
  

 PREDMET: Zamolba za implementaciju novog ustroja Lovne jedinice Lovreć

                    dostavlja se;- 

VEZA: naša zamolba od 16.04.2019.g.

            Poštovani,

 

kako Vam je poznato mi- gore navedeni članovi LU „Gradina“ Lovreć, LJ Lovreć zamolbom iz veze obratili smo se LU „Gradina“ s ciljem da nam se odobri osnivanje nove lovačke grupe u sklopu LJ Lovreć, te da nam se dodijeli na gospodarenje „Sektor III“ (područje oko lovačkog doma), a koji sektor je sukladno odredbama lovno gospodarske osnove slobodan.

 

            Naša zamolba je dana 27.04.2019.g. pod točkom 3 dnevnog reda razmatrana i raspravljena te se o istoj glasovalo na Zboru lovne jedinice Lovreć.

            Na navedenom zboru LJ je utvrđen kvorum (30 članova), od kojeg broja je 18 članova LJ, odnosno 60% bilo ZA navedenu zamolbu, 10 članova LJ ili njih 33,33 % protiv, a 2 člana ili 6,66% ih je bilo suzdržano.

            Obzirom na navedeno, a shodno ovlastima lovne jedinice (čl.38. i 39. Statuta LU „Gradina“ Lovreć) očekivali smo da će ovako uvjerljivi stav članova LJ Lovreć  rezultirati pozitivnim odgovorom Izvršnog odbora LU Gradina te da će IO na prvoj sljedećoj sjednici prihvatiti našu zamolbu kao i stav LJ Lovreć te krenuti u operacionalizaciju izglasanog.

            U prilog tome ide i činjenica da su na navedenom Zboru LJ Lovreć i Predsjednik LU, Predsjednik LJ Lovreć, te 3 od 4 nazočna Voditelja sektora glasovali  ZA provedbu naše zamolbe.

 

            Međutim na sjednici Izvršnog odbora LU „Gradina“ održanoj dana 01.06.2019.g. u prostorijama Lovačkog doma  članovi IO su, CITAT IZ ZAPISNIKA navedene sjednice: „O promjeni ustroja lovne jedinice Lovreć uspoređivane su površine svih sektora i izražavana oprečna mišljenja između članova lovne jedinice Lovreć, da se o promjeni ustroja pismeno očituju svi sektori, a vodstvo lovne jedinice pismeno dostavi prijedlog izvršnom odboru, članovi odbora iz Studenaca kazali su da će prihvatiti i podržati svako rješenje koje donese lovna jedinica Lovreć i čude se ako je prijedlog usklađen što se ne konkretizira zaključak i provede„ (KRAJ CITATA).

 

U  navedenom zapisniku je također  konstatirano CITAT: „Uopće se nije o ničemu izjašnjavalo glasovanjem“ (KRAJ CITATA).

 

Obzirom na navedeno, odnosno na činjenicu da o našoj zamolbi iz veze kao i o zaključcima Zbora LJ Lovreć od 27.04.2019.g. članovi Izvršnog odbora na navedenoj sjednici nisu donijeli pravovaljanu odluku, odnosno NISU ODLUČILI GLASOVANJEM kako to određuje čl.20. Statuta LU „Gradina“ Lovreć, nego su izrekli nekakav stav, rekli-kazali, konstatirali da se o promjeni ustroja pismeno očituju svi sektori, a vodstvo lovne jedinice pismeno dostavi prijedlog izvršnom odboru mišljena smo sa je navedeni zaključak lzvršnog odbora LU nestatutaran te se svi daljnji zaključci, radnje i postupci proizišli iz takovog nestatutarnog zaključka imaju smatrati također nestatutarnim, odnosno nepravovaljanim, odnosno, u skladu sa važećim pravnim propisima R Hrvatske i Europske unije imaju se smatrati „plodovima otrovne voćke“.

 

U svezi navedenog molimo da se žurno, a prije sljedeće sjednice Izvršnog odbora sa svojim meritornim stavom izjasni i Nadzorni odbor LU, a sve sukladno odredbama čl.22. i 23. Statuta LU.

 

Dakle, obzirom na sve navedeno, a posebice na jasno izraženu volju velike većina (60%) članova LJ Lovreć, te obzirom na činjenicu da je premet naše zamolbe slobodni sektor te da shodno tome svojom zamolbom nikoga od ostalih sektora LJ Lovreć niti članova LU Gradina ne zakidamo u njihovim realnim i praktičnim pravima molimo Izvršni odbor LU da se na sljedećoj sjednici još jedno razmotri naša zamolba i da se istoj na pravno valjan način udovolji i da se tako valjana odluka žurno sprovede, dokumentira i objavi.

U tom smislu nadamo se da će IO donijeti valjanu odluku kako bi izbjegli odlučivanje o sukobu interesa van tijela Lovačke udruge.

 

            Također Vas molimo da predstavniku gore navedenih članova LU tj. potpisnika zamolbe omogućite nazočiti sjednici Izvršnog odbora kako bi u slučaju potrebe dodatno argumentirao i precizirao naše stavove.

           

Nadamo se Vašem pozitivnom odgovoru, a sve kako bi već početkom nadolazeće lovne sezone  krenuli u aktivnosti na sektoru vezanim za LGO.

 

U tom duhu Vas pozdravljamo, izražavamo naše poštovanje i želimo dobru kob!!!

 

Vikend je uvijek vrijeme za radove u lovištu

U ovo ljetno vrijeme treba intezivirati radove u lovištu  punjenjem pojilišta vodom i iznošenjem hrane. Voda je neophodna,a hrana kada su pojilišta puna zadržava visoku divljač u blizini i osigurava zadovoljstvo lova dočekom.

Tako su i u subotu 27.srpnja Krešimir Batinić, Vlado Bekavac i Domagoj Zaradić pročišćavali staze do čeke i iznosila kukuruz znajući da je nesmetan i čist put do čeke preduvijet uspješnog dočeka.

Prilog:Slike s akcije

Prijedlog Kalendara lovidbe 2019/2020

Evo u prilogu Kalendara lovidbe za 2019-2020 godinu. Pravilnik je napravljen na temelju aktualnog važećeg Pravilnika o lovostaju (NN 87/10) I Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o lovostaju (NN 97/13, NN 44/17, NN 34/18). Novi prijedlog Pravilnika o lovostaju, koji je upućen na javnu raspravu 17.06.2019. još nije prihvaćen, pa u koliko dođe do promjena, odmah ćemo obavijestiti sve naše članove.

Najveća promjena u ovoj lovnoj godini odnosi se na organizaciju provedbe lova. Uz suglasnost vodstva Udruge, za sve skupne lovove određeno je jedinstveno zborno mjesto. Za Lovnu jedinicu Lovreć određeno je zborno mjesto Prdivišće, a za Lovnu jedinicu Studenci, Velika Gradina. Svi potencijalni sudionici lova dužni su doći na zborno mjesto u zakazano vrijeme i sa sobom ponijeti važeći Oružni list, Lovačku iskaznicu sa markicom za tekuću godinu, a vlasnici i vodiči lovačkih pasa starijih od 18. mjeseci Iskaznicu o položenom IPO-u.

Na zbornom mjestu će lovnik udruge načiniti popis lovaca i izdati odobrenje za lov, te u koordinaciji sa grupovođama, odrediti detalje lova (mjesto i način lova, vrstu divljači koja se lovi i drugo) važeće za taj lovni dan.

U lovu mogu sudjelovati samo lovci koji su uredno evidentirani na zbornom mjestu.

 Molim Izvršni odbor Udruge, da što prije raspravi o predloženom Kalendaru lova  i  organizacijskim promjenama.

 

Stručna osoba za provedbu mjera LGO

Branimir Šakić

 

Dobra kob!

Rezultat jesenje sjetve

Na području sektora Centar u Lovreću njiva pšenice u Marovinjama  između Bošnjaka i Mrnjavaca prema Studenačkoj cesti viđaju se jarebice kamenjarke i mladi zečići, to  je rezultat jesenje sjetve,a prema riječima Ante Bošnjaka dio će se pokositi,i slamu ostaviti za Božićno uređenje ,a edio ostaviti za divljač

Prilog:foto uspješne sjetve

Vozilo na vepra ili vepar na vozilo

Pred zoru s nedjelje 14.srpnjea na ponedjeljak 15.srpnja mjesto na području Prološca u blizini granice s Lokvičićima stradao vepar mase 131 kg bez trofejne vrijednosti koliko se vidi na slici.Policajac izvršio uviđaj, pozvao ovlaštenika prava lova ,sačinio zapisnik , ovlaštenik preuzeo vepra koji mu pripada,a daljnje postupke će preuzeti osiguravajuće društvo .Kažu auto nije puno oštećeno,a vepar na mjestu "pao"?!

Prilog:slike stradalog vepra

Još jedna akcija u Sidoču

Kako nas informira predsjednik lovne jedinice Lovreć u nedjelju je odrađena još jedna akcija čišćenja prosika cca.2km,a u svemu su se istakla tri legendarna lovca iz susjednih lovišta i neizostavna marenda u Ivana Čaljkušića Bele.

Prilog:slike učesnika akcije

Pospremanje na lovačkom domu

Jutros su dvojica odvažnih naši Frane i Domagoj  na svoju inicijativu ne čekajući  ostale rašalovali ćoškove,povadili brokve i složili daske,te uredili okoliš pomoćne prostorije prema fotografijama sada sve dobro izgleda.

Prilog: jutrošnje slike 

.

Održana sjednica Lovne jedinice Studenci

 
Zapisnik vidjeti u "Zapisnicima"
 
Prilog:slike sa sjednice
 

Održana radna akcija na fazaneriji

Prema pozivu okupilo se 12 udarnika i učinilo 3 dijela predviđenog posla :

očišćene su unutarnje prostorije
ošišan okoliš uz cestu
kompletno uređen zapadni dio ispusta
istočni dio ispusta uređen polovično
svo granje i šiblje,te sagnjile daščane podloge izvučene popaljene,a okolne zidove i drače poliveno cidokorom
pločice u prijemnoj prostoriji dva puta pospugane nakon fugiranja i namještena za sastanke i marende
Oko 12.00 sati radovi obustavljeni zbog vrućine,a dogovoreno je da se jedan od idućih vikenda ponovno okupimo i završimo preostale radove.

Akciju su posebno ohrabrili i podržali Mate Malenica sandukom hladnog piva i Ivo Amulić kranjskim kobasicama, domaćim tvrdo kuhanim jajima i također sandukom hladnog pića.

Predsjednik lovne jedinice je pohvalio sudionike akcije i izrazio zadovoljstvo učinjenim poslom.

Prilog:slike s akcije