Archive for Kolovoz 2018

Mještani i lovci obnavljaju stari bunar

Nekoliko odvažnih lovaca pokrenulo je akciju obnove jednog od najstarijih bunara u Studencima zvanog "Šip" koji se nalazij u polju ispod zaseoka Jurčevići uz stari rimski put koji od Studenaca vodi u Vinicu,a njime su se služila sva sela od Čorbića Nugla do Dvorina, povremeno i Gradina.

Naime radi se o bunaru s izvorom žive vode koji je već desetljećima zapušten,a izgradnjom prometnice u njega se navratila i otpadna voda nanoseći mulj,blato i razne otpadne materijale dok je zapuštanjem oranica uz njega narasla ogromna šuma čije lišće nošeno vjetrom završava u vodi i taloži se.

Akcija je počela još u proljeće siječom šume i čišćenjem te paljenjem iste jer je prošle godine o čemu smo pisali u vodi pronađeno ugušeno  bezbroj ptica pjevica kosovica,šojki,čak i fazan i poljka!

Čišćenjem okoliša i vidljivim otvaranjem bunara koji ima ulazne stepenice oko njega i na pojilište dolaze mnoge ptice pjevice, grlice,golubovi itd. Ovog ljeta nema utopljenih, već se trud isplatio!

Čekajući da nivo vode ovog ljeta padne, angažirani su lovci sa motornom pumpom da isekaju vodu, te je angažiran bager da izvuče mulj i doveze kamene gromade za zaštitu bunara od daljnih naplova ali i sigurnosnih razloga jer u zimskim vremenima kada poledi postojala je mogućnost kod proklizavanja da netko završi u bunaru ?!

Akcijom u posljednja dva dana ispumpana je voda i bagerom izbačeno više od dva metra nataloženog mulja i otpadnog materijala,te dopremljeno još zaštitnih kamenih gromada.

Sada slijede završne akcije ponovnog pumpanja nadolazeće vode,konačnog čišćenja dna bunara prije jeseni,te manjih intervencija na zidovima i čišćenje okoliša te odvoz izvučenog mulja kada se procijedi. Imperativ je da bunar ostane u svom izvornom stanju.

Za stručnu i drugu pomoć smo se obraćali konzervatorskom odjelu za stare bunare u Imotskom kao i Općini Lovreć,ali nismo naišli na razumijevanje.

Prilog: slike stanja i nakon provednih akcija

 

Auto-moto orgije kod kapelice Sv.Nikole

Ovog ljeta u više navrata tijekom noćnih sati u Studencima iznad zaseoka Dvorine na širini gdje se dijele putevi za Vinicu i Aržano nepoznate vjerojatno mlađe osobe trenirale su motore svojih limenih ljubimaca,a što se vidi iz tragova na kolniku (prilog slike)

Ovog tjedna na kolniku ima i ostataka guma iz čega proizilazi da to nije bio bezazleni trening?!

Komentar nekoliko lovaca je bio "Šta se dogodi s divljači kad se nađu na putuovih objesnih šofera"???

Nije nam poznato da li je intervenirala policija ili cestari,a i nisu nas dužni informirati jer prometnice nisu dio lovišta iako nas se okrivljuje zbog naleta divljači na vozila?

 

U spomen

Dana 22.08.2018.godine u 45.godini života nakon duge i teške bolesti napustio nas je naš matični član Željko Stipović.
Poslijepodne 24.08.2018.godine uz sve počasti na groblju Sv.Ilije u Studencima ispraćen je na počinak u vječna lovišta.
 
Život se ugasi,sjećanja i uspomene ostaju, uvijek ćeš biti u našim mislima i molitvama.
 
Počivaj u miru božijem. 
 
Prilog slike ispraćaja i obavijest iz Slobodne Dalmacije
 

Plan kinoloških priredbi na jesen

Treći lovni dan 19.kolovoz

Odstrijel se poboljšao, jutro je pokazalo da ipak nešto prepelice ima. Bošnjaci Zvonko i Jozo su odstrijelili dvije prepelice i do 8.00 sati se pozdravili s lovom.

Dva pomagača iz Goluba su dokazali da ove sezone lov u polju bez njih nije moguć iako u udruzi ima još vrsnih ptičara?

Matin Bongo je više nego zhavalan jer je Brane uz njega odstrijelio četiri prepelice u lovu su još bili Ivo Bilić, Marijo Udiljak i Željko Meštrović,a kad se marenda spremila spremno su se pridružili Josip Prka, Joško Udiljak i Mirko Babić.

Tko je bio najuspješniji u odstrijelu golubova nismo uspjeli saznati kao i učinkovit način lova?

Ali četiri lovca, dvanaest golubova je više nego solidan uspjeh, čestitamo !

U Lovreću nije bilo odstrijela?

Prilog:fotografija bretonca Bonga i dva najaktivnija lovca s odstrijelom

Slab ulov prepelica u Studenačkom polju

U prva dva zajednička lova u Studenačkom polju odstijeljeno samo (6) šest prepelica i (7) sedam golubova? Nisu pomogla ni dva iskusna psa ptičara Joška Udiljka i Mate Cikojevića iz prijateljske udruge koji su pozvani u pomoć ali bez pušaka?!

Bretonac Ante Bošnjaka lijepo radi ali koja je korist kad prepelice nema? Ima golubova grivnjaša i već se skupljaju u jata ali bez dobre organizacije odstrijel istih nije moguć?

Da li je uzrok malo obrađenih površina zasijanih žitaricama ili prekomjeran izlov ili stradavanja na putu seobe nismo dokučili?

Lov je karakterizirao mali broj sudionika i vrućina,a u lovu je sudjelovao i novopečeni lovac Josip Bošnjak koji je upravo položio lovački ispit i sprema se pristupiti udruzi.

Međutim u oba lovna dana viđena su dva poskoka i već su na granama (prerano) što upućuje na veliki oprez!

Da li je bilo odstijela po sektorima u L.J Lovreć nismo uspjeli doznati?

Prilog:Odmor sudionika lova i slike viđenih poskoka koje nam je ustupio Branimir Šakić

 

Nova zvijer se udomaćila u lovištu

Već više od godinu dana stočari i lovci pričaju o stalnoj pojavi čagljeva na prostoru istočnog i sjeveroistočnog dijela lovišta tj.od Sidoča-Crnog vrha,Satulije,Marasova Drežnja,Cere i Dalje?! Da bi došli do pravovaljanih informacija  pozvali smo nekoliko naših članova i zaključili da dobar dio njih nije upoznat i upućen u pojavu čaglja na našem prostoru!

Međutim naš član i stočar Ivan Dragun zvani Niper nam odgovrno tvrdi:

"Od proljetos su i prava napast, dolaze do štale,a za psima i do kućnih vrata,najviše prate janjce ali mi  smo organizirani i stado ni trenutka ne ostavljamo bez nadzora. Prvi put žena me zove ujutro i kaže mi "vidi tri lisice", odmah sam primjetio da su viši na nogama i drugačije dlake i ukupnog izgleda. Oda tada ih stalno viđamo,a proljetos smo čuli njihovo glasanje što nedvojbeno potvrđuje da su to čagljevi. Od zimus ih viđamo često."

To isto nam je potvrdio Jozica koji je dnevno sa stadom i kaže do sada nismo od njih imali štete,ali sve su veća napast.

Marijan Gutić kaže:" Čuli smo ih proljetos više puta i oni su tu.

Jutros smo čuli da je također naš član Marijo Batinić zvani Žućo imao susret s čagljem,pozvali smo ga i kaže: "Čaglji su tu više od dvije godine.Rekao sam svojim kolegama  prošle lovne sezone kad smo pucali u tzv.lisicu, a to nije lisica odmah se vidi  po pojavi i dlaci.Velika je razlika i u to sam siguran."

Konstatacija svih je: uz vukove još jedna napast za divljač i stočare te kućne ljubimce.

Molimo sve članove koji imaju saznanja ili eventualno fotografiju da nam se jave glede praćenja populacije.

UPLATA ČLANARINE ZA 2018/2019- ODREDBA PREDSJENIKA UDRUGE

Obzirom da opetovane molbe i upozorenja u posljednjih nekoliko godina nisu urodile plodom,a rok za uplatu članarine odrađeni broj lovaca uopće ne poštuje odlučio sam pokrenuti postupak za primjenu odredbe Statuta iz članka 11-"prestanak članstva" i to zbog trećeg navoda "neplaćanje članarine i drugih obveza u utvrđenim rokovima",što je jedna od osnovnih zadaća predsjednika udruge : "skrbiti da se poštuju odredbe Statuta" i to identično za sve njene članove.
 
Temeljem istog određujem da svi članovi koji nisu uredno platili članarinu do zadanog- određenog roka,a krajnje do jutrošnjeg dana 03.kolovoza kada sam izvršio uvid u plaćanje članarine da:
-od sutrašnjeg dana 04.kolovoza 2018.g -istima se ne može izdati "dopuštenje za lov divljači" niti se nalaziti na popisu lovaca za "skupni lov". Odredbu su dužni primjenjivati : osobe ovlaštene za izdavanje odobrenja,voditelji sektora-lovnici,lovočuvari i članovi nadzornog odbora,o statusu istih sukladno Statutu ću sazvati sjednicu Izvršnog odbora koji je nadležan donijeti pravomoćnu odluku o konačnom statusu istih.
 
Ovaj tekst i popis članova koji nisu izvršili obveze određujem javno objaviti na web stranici udruge.
 
Prilog: popis članova koji nisu izvršili obveze sukladno Statutu

Održana konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora

Sukladno odluci izvršnog odbora od 23. lipnja 2018., na kojoj su izabrani novi članovi nadzornog odbora (u daljnjem tekstu: NO) , nadnevka 29. srpnja 2018. godine održan je sastanak na kojem su nazočiligospodin Ante Bošnjak, gospodin Petar Barać a gospodin Zdravko Šakić bio je opravdano izočan. U nazočnosti tajnika Udruge gospodina Marja Milinovića proveden je izbor za predsjednika NO, kojom prilikom je od strane članova NO koji među sobom većinom glasova biraju predsjednika, za predsjednika predložen gospodin Ante Bošnjaka koji je većinom glasova i izabran (gospodin Zdravko Šakić se telefonski suglasio sa prijedlogom).Formiranjem NO i formalno je isti započeo sa radom s ciljem nadzora i ocjene rada kako tijela Udruge tako i rukovodstva i stručnih osoba Udruge. Svim članovima NO podijeljeni su Statut Udruge, Pravilnik o načinu izvršenja lova i Poslovnik o radu Skupštine.

                                                                                              Tajnik Udruge:

                                                           Marjo MILINOVIĆ, iur.