Archive for Srpanj 2018

Divljač najviše strada na cesti?

Jutros 31.07. na putu od centra Studenaca do ulaza u Cistu Provo na području lovišta dva pregažena zeca i jedna lisica?! U posljednja dva dana još jedna zečka  u Mrnjevačkim borim,a u njoj bila tri mala zečića??!

Što se to dogodilo u posljednja dva dana., kako pričaju lovci Gradine i Goluba da divljač pojačano strada?

Da li dani punog mjeseca, mladost u ludoj vožnji u kasnim noćnim satima ili nešto treće, ostaje samo činjenica da su pored vukova ceste najveći neprijatelj divljači??? Kako to spriječiti, nemoguća misija!!!

Prilog slike:jutros na cesti od Studenaca do Ciste Provo

Vukovi (ne) miruju

Dana 21.07. u Gutićima stradala još jedna koza!

Kako kaže Marijan "to je bilo neposredno iza garaže na putu prema Petrinovači, vukovi su je razderali u tren oka samo što je malo zaostala , na povike i potsticaj nekoliko pasa  povukli su se u gustiš prema Petričevićima"

Preilog slike koje nam je ustupio Ognjen zvani Ogo,brat Marijanov.

Istog dana Nikola Koštić ispred kuće u blizini boxa sa psima vido vučicu s dva velika vučića, a Ivica Udiljak-Becić u polju vidio vuka, iako je sunce bilo visoko na nebu.

ODRŽANA SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Dana 23. lipnja 2018 g. održana je sjednica odbora gdje su voditelji Sektora podnijeli izvješće o izvršenim radovima u lovištu i bez obzira na određene dileme prihvaćena su sva izvješća i donesena odluka da se prema akcijskom planu izvrši podjela zečeva sljedećeg vikenda.
U lovnu jedinicu Lovreć 30 zečeva,a Studence 8 zečeva (što je tog vikenda i realizirano)
 
Sukladno prethodnim odlukama Izvršni odbor je osnovao samostalnu lovočuvarsku službu, te za voditelja službe imenovao Tomislava Jelića i potvrdio imenovanje Petra Baraća za lovočuvara.Predviđen je izbor još jednog lovočuvara.
 
Također je imenovano i povjerenstvo za popis imovine Udruge u sastavu:Jure Čaljkušić,voditelj , Frano Biškić, član,Ivan Jurčević ,član.
 
Nakon kratke rasprave o višemjesečnom nefunkcioniranju NO, predsjednik je predložio da se Milenko Jelić razriješi što je sa 6 glasova za i jednim protiv prihvaćeno. Tada je predložio da se članovi Nadzornog odbora izaberu na dvije godine ,tj. do novih izbora što je jednoglasno i prihvaćeno.
 
Potom je od predloženih kandidata izvršni odbor prihvatio četiri člana i to : Petar Barać i Zdravko Šakić iz L.J.Studenci, te Milenko Jelić i Ante Bošnjak iz L.J. Lovreć.
Na prijedlog da se izaberu dva člana iz L.J. Studenci jer su predsjednik i tajnik iz L.J. Lovreć izabreni su za članove Petar Barać i Zdravko Šakić.
 
Za člana iz L.J. lovreć odlučeno je da se glasovanje izvrši tajno.Tajnim glasovanjem za trećeg člana je izabran Ante Bošnjak sa 6 (šest) glasova u odnosu na jedan glas za drugog kandidata.
 
Pod točkom razno prihvaćene su sljedeće odluke:
  • da se pripremi prijedlog srednjoročnog i dugoročnog (10 godina) plana radova u lovištu na lovnogospodarskim i lovnotehničkim objektima udruge
  •  da se pripremi tematska sjednica Skupštine o načinu lova divljih svinja,izgradnji i korištenju visokih zasjeda, međuljudskim odnosima,te ostalim dubiozama kojih ima
  •  zadužuju se voditelji Sektora da u Cisti Provo preuzmu po 200 kg kukuruza u zrnu za prihranu u lovištu
  •  odobrava se izgradnja po jednog visokog zasjeda u L.J. Lovreć i L.J. Studenci.
  •  odobrava se nabava neophodne informatičke opreme za funkcioniranje web stranice udruge.

ODRŽANA REDOVITA GODIŠNJA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA

Napokon 09.lipnja 2018 godine u trećem pokušaju održana redovita izvještajna Skupština Udruge, prihvaćena su sva izvješća i donesen plan prihoda i rashoda za tekuće LGO razdoblje 2018/2019 godine.
 
Skupština je izmjenila odredbe Statuta tako da i dalje Skupštinu sačinjavaju svi matični članovi udruge po sustavu jedan član jedan glas ali ako se Skupštini ne odazove 30% članova ista će sačekati 15 minuta i tada nastaviti s radom bez obzira koliko se članova odazove uz uvijet da se informacija o održavanju Skupštine, mjestu i vremenu održavanja javno objavi i dođe do svih članova udruge. Također su prihvaćene i izmjene o radu Nadzornog odbora proširenjem ovlasti i obveza,te da izabrani članovi sami među sobom    biraju predsjednika.
 
U Statutu je ostala i odredba da svi članovi udruge vrše nadzor nad radom udruge.
Na Izvršni odbor su prenesene sve ovlasti oko gospodarenja lovištem i imenovanju stručnih službi udruge.
 
U raspravi o Nadzornom odboru udruge nakon uvodnog izlaganja neki članovi su povukli svoje kandidature jer su predloženi bez svoje suglasnosti,neki se nisu izjasnili,te se nakon razmimoilaženja u mišljenjima kad bi se opet održala Skupština na prijedlog više članova jednoglasno je odlučeno da Skupština samo za ovu priliku prenosi svoje ovlasti na Izvršni odbor koji će izvršiti izbor članova Nadzornog odbora,a da predsjednik kontaktira sve predložene članove da li prihvaćaju kandidature da se izvršni odbor održi u što skorijem vremenu.

IZ IZVJEŠĆA UREDNIKA WEB STRANICE UDRUGE

Nakon što je dograđena stranica će imati nove mogućnosti dok se od redizajna odustalo za neka buduća vremena.

Obzirom da je Skupština 09.lipnja 2018.godine jednoglasno prihvatila izvješće urednika,a Izvršni odbor 23.lipnja odobrio i nabavku potrebite informatičke opreme za vođenje stranice u svojim prostorijama ista će se aktivirati do 01.kolovoza .
Skupština je prihvatila zamjerku Izvršnom odboru i ukinula odluku o zabrani objavljivanja polemičkih tekstova.
Prihvaćeno je i donošenje sljedećih odluka:
  •   trajno javno vođenje svih zapisnika Izvršnog odbora,Nadzornog odbora i Skupštine udruge
  •   javnu objavu svih ugovora
  •  vođenje promemorije svih donesnih odluka
  •   pozvati sve članove udruge da se prijave na forum udruge gdje se mogu objavljivati svi polemični i ostali tekstovi i prijedlozi…
  •   da se vijesti arhiviraju i ne brišu nakon 12 mjeseci
 
Izvršni odbor je odlučio da se ovo realizira do 15.rujna 2018.g.
 

 

 

INFORMACIJE PREDSJENIKA UDRUGE

 

Nakon što je potpisan novi ugovor o zakupu lovišta za razdoblje od 2017-2027.g, te donesena nova LGO i potvrđena od ministarstva poljoprivrede prema kojoj smo dobili pravo gospodarenja srnećom divljači,te mogućnost povećanog odstijela divljih svinja.

·      Usklađen je statut udruge i ovjeren u uredu državne uprave

·      Lovni inspektor izvršio inspekcijski nadzor lovišta – nalaz uredan

·      Potpisan predugovor o osiguranju lovišta od eventualnih šteta koju prouzroči divljač

·      Lov se ove godine otvorio 10.lipnja na srnjaka i na ostalu divljač sukladno LGO pravilniku o lovostaju, te uvjetima i načinu lova. Srnjak se lovi do 30.rujna ili do izvršenja odstijelne kvote (2 srndaća ,2 srne),a srna i lane od 01.rujna do 31.siječnja 2019.g.

·      Skupni lov počinje 05.kolovoza zajedničkim lovom na prepelice pućpure u Studenačkom polju ili po sektorima golubovi grivnjaši i pećinari,te ostala divljač sukladno LGO i pravilniku o lovostaju

·      Sve administrativne promjene i važne odluke će se izmjeniti i objaviti  na web stranici do 15.rujna 2018.g