Archive for Listopad 2017

Izvješće iz lovišta lovnika udruge

Članove naše LU, iz godine u godinu, sve više rade na uređenju lovišta, a što je za svaku pohvalu. Obilaskom lovišta uvjerio sam se kako su u većini sektora uz čišćenje „prosika“, izradu i obnovu već postojećih hranilišta i solišta, obavljene i jesenske sjetve. Tako sam u razgovoru s grupovođama LJ Lovreć dogovorio da u skladu sa svojim mogućnostima obave preostali dio jesenske sjetve koju su planirali /većinu su do sada obavili/, te na taj način olakšamo prezimljavanje divljači.  Članovi LJ Studenci su također izvršili veći dio jesenskih radova. Tako su clanovi IV i V sektora LJ Studenci u subotu 28.10.2017. godine na lokacijama Jova, Rastova Glavica, Satulija, Vilini Doci i Novak obavili sjetvu pšenice i zobi, čistili puteve i kontrolirali hranilišta, solišta i pojilišta.

Za istaknuti je kako dugogodišnje dobro gospodarenje u cijeloj LJ Studenci donosi dobre rezultate, a posebno u navedenim sektorima, gdje su lovci u posljednja dva lovna dana odstrijelili ukupno 10 zečeva, dvije lisice i jednog vepra. U prilogu su fotografije radne akcije na navedenim sektorima, kao i posljednjih uspješnih lovova.

 

Prilog:slike

 

Proslava dana Sv.Huberta

U prilogu je objava ŽLS, molimo članove zainteresirane da se jave predsjedniku udruge glede odlaska na proslavu.

Obavijest sa sastanka IO

Nadnevka 14.10. (subota) 2017. godine, s početkom u 1900 sati u lovačkom domu na Lovreću održan je sastanak užeg dijela rukovodstva udruge i voditelja sektora lovnih jedinica Lovreć i Studenci (članova Izvršnog odbora,u daljnjem tekstu: IO).
Nakon pozdravne riječi predsjednikUdruge gospodin Marijan Dumančićpredlaže dnevni red, kojeg članovi IO jednoglasno prihvaćaju.
Predsjednik Udruge na temu otvaranja lovne sezone na zeca i ostalu sitnu divljač (15. studenog)ističe i izričito inzistira na poštivanju mjera sigurnosti u lovu, o čemu je na Web stranici Udruge tajnik gospodin Marjo Milinović objavio članak „Sigurnost u lovu“. Potom predlaže da se prijava za lov na zeca provodi na način da se voditelji sektora subotom navečer u lovačkom domu sastanu sa lovnikom Udruge gospodinom Antom Šakićem te mu predaju spisak lovaca planiranih za sutrašnji lov i dogovore sektor u kojem će loviti.Međutim članovi IO predlažu da se lovniku Udruge spiskovi lovaca, subotom navečer do 1900 sati jave putem telefona, o čemu se provodi glasovanje te svi nazočni članovi IO (ukupno osam, jedan opravdano izočan), za navedeni prijedlog glasuju jednoglasno, te se isti i prihvaća.
Po pitanju zahtjeva gospodina Hrvoja Šimundića-Bendića o gradnji čeke, IO donosi odluku da predsjednik lovne jedinice Lovreć gospodin Petar Mustapić i voditelj sektora Čaljkušići gospodin Petar Čaljkušić, u razgovoru i dogovoru sa ostalim članovima sektora Čaljkušići razmotre navedeni zahtjev, ponude prihvatljivo rješenje te isto pripreme i obrazlože na idućem IO.
IO je također jednoglasno prihvatio i zahtjev za prijem u redovno članstvo Udruge gospodina Ante Čaljkušića, oca našeg lovca Jure Čaljkušića, na način, a pošto se radi o lovcu starije dobi, da se isti oslobodi plaćanja upisnine.
Voditelj sektora Jelići gospodin Tomislav Jelić ističe devastiranost lovišta i zahjeva definiranje granica njegovog sektora.
Na samom kraju sastanka lovnik Udruge gospodin Ante Šakić, čita u ime gospodina Željka Meštrovića, a koji je nazočio na sastanku, poduže pismo u kojem navedeni iznosi svoje osobne frustracije i nezadovoljstvo stanjem u Udruzi.
Sastanak je završio u 2020 sati.
Zapisnik sa sastanka nalazi se u pismohrani Udruge.
Tajnik Udruge:
Marjo MILINOVIĆ, iur. 

Prilog:slike sa sastanka

Održana još jedna radna akcija

U subotu 14.10. na tzv. fazaneriji održana još jedna radna akcija: postavljeni su ogradni stupovi, uređena šahta vodomjera (nakon intervencije Vodovoda Imoatske krajine), uređena podloga za roštilj i završno niveliran pad unutarnje prostorije, slijedi postavljanje prekidača za struju, obrada oko prozora i odvoda za lavnadina

Prilog slike s radilišta

Održan IPO rada goniča i ptičara

Prilog:slike

Podsjetnik IPO

Ispit prirođenih osobina pasa goniča i ptičara, koji svake godine već tradicionalno održavamo 08.10. na Dan Neovisnosti i dan naše Udruge, ove godine je zbog održavanja Kupa HLS-a odgođen za 14.10.2017.
Podsijećam sve lovce vlasnike i vodiče lovačkih pasa, da se prema Pravilniku o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov (NN 143/2010) u članku 2. navodi da se u lovu mogu koristiti lovački psi koji su registrirani kod HLS-a ili HKS-a i imaju položen ispit prirođenih osobina, osim mladih lovačkih pasa do 18 mjeseci starosti.
Stoga molim sve članove naše Udruge i susjednih Udruga, da iskoriste prigodu i dovedu svoje  pse na ispit u subotu, 14.10.2017. u 7.00 ispred lovačkog doma na Jankovini, te na taj način ispune zakonsku obavezu i ispravno zakorače sa svojim psima u novu lovnu sezonu.
Prema odluci Izvršnog odbora HLS-a, za članove HLS- a, ovi ispiti su besplatni.
Informacije:
Branimir Šakić 098 486 471
Tomislav Jelić 098 343 913
 
Lovno-kinološki sudac HLS-a 
Branimir Šakić
 
Dobra kob!
 

Obavijest

nadnevka 14. listopada (subota) 2017. godine s početkom u 19.00 sati u lovačkom domu na Lovreću održat će se radni sastanak u svezi otvaranja lovne sezone na zeca i ostale sitne divljači te mogućih pitanja pod razno. Pozivaju se svi članovi izvršnog odbora i stručne osobe tijela Udruge da prisustvuju navedenom sastanku.
TAJNIK:
Marjo MILINOVIĆ, iur.

Najnovije vijesti

-VUKOVI OPET U STRAVIČNOM POHODU

Jučer za vrijeme lova stradala dva lovačka psa, treći intervecijom vlasnika spašen.

Naime,jedan hrvatski ovčar je stradao u Petičevićima vlanice Vesne Petričević,a drugi jedva spašen,dok u Vinici stradao lovački pas,rastrgan u nekoliko sekunda? (prilog slika)

A kako nam kazuje Marijan Gutić on ima preko 10.000,00 HRK štete samo u zadnjee vrijeme na ovcama,kozama i svinjama! Čujemo da velikih problema ima i u Prološcu!?

-U SIDOČU OPET NESPORAZUM?

Kako saznajemo putem javnog pogovora u Sidoču opet nesporazumi, a glavno pitanje je kako i tko može spriječiti pse da prelaze granice lovišta, područja zabrane lova,državne granice… a isto tako kretanja lovne i ostale divljači, a sve je lijepo regulirano pravilnikom! Pojednostavljeno , ako psi u lovu prijeđu granicu lovišta dužnost voditelja lova je obavijestiti ovlaštakenika prava lova susjednog lovišta i dogovoriti njihov povratak ili preuzimanje ako se psi sami ne vrate,a ako susjedni ovlaštnik prava lova pronađe pse u lovištu da obavijesti eventualne vlasnike ili objavi da su pronađeni psi s opisom istih!? (Isto se odnosi i na državnu granicu)

Ovo isključuje neke druge eventualno neprimjerene radnje?!

-SVINJE NA CESTI KOD STEĆAKA U LOVREĆU

Sinoć u ranim večernjim satima krdo od 5-6 svinja prelazilo cestu kod stećaka i tom prigodom se dogodio sudar sa vozilom?

Iako su pozvani predstavnici udruge moglo se samo konstatirati da udruga ne snosi posljednice jer se u to doba ne vrši skupni lov i da cesta nije dio lovišta,te da se o stradalim životinjama u tom slučaju brine lokalno komunalno redarstvo,a eventualna odgovornost je na upravi cesta, ako nisu postavljeni znakovi upozorenja koji reguliraju promet. Službene osobe će utvrditi sve ostale okolnosti od prilagođenosti brzine vožnje i ostalih okolnosti?! (Pojašnjenje presude Ustavnog suda u Lovačkom vjesniku  broj 9/2017 upravo objašnjava takve situacije

Prilog slike: stradali pas u Vinici, hrvatski ovčar u Petričevićima i raanjene krmače i poklanih ovaca u Gutićima

 

Održan sastanak sektora III u L.J.Studenci

U nedjelju 01.listopada 2017.g nakon završetka lova voditelj sektora Nikola Koštić je predložio da se održi sastanak  pošto je nazočna većina članova jer imamo obvezu sukladno zaključku I.O predložiti kriterije za izbor lovočuvara i lovočuvarske službe, te da je potrebno predložiti i dva člana Nadzornog odbora koji zbog toga već duže vrijeme ne može djelovati i pod- Razno ako imamo određenih prijedloga. Sastanku su nazočila i većina (3 člana) vodstva Lovne jedinice Studenci.

Nakon kraće diskusije doneseni su sljedeći prijedlozi:

AD.1. – PRIJEDLOG ZA LOVOČUVARSKU SLUŽBU:

Bilo bi najbolje angažirati profesionalca koji bi dužnost obavljao i za više udruga,a li to zbog financijske situacije nije moguće, zbog toga se predlaže da lovočuvar/i bude/u član udruge koji nakon provjere ispunjava sve zakonom predviđene uvijete, poznaje osnove informatičke pismenosti, te da se istom/istima osigura potrebna suvremena oprema za obnašanje dužnosti.

AD.2. – ZA IZBOR DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA:

Predložen je g.Ante Bošnjak iz L.J. Lovreć. Obrazloženje: Posjeduje visoku stručnu spremu, ima kompetentno radno iskustvo i organizacijske sposobnosti u osnivanju i vođenju poslovanja d.o.o., ovlašteni je sudski vještak geodetske struke, te može dati doprinos u radu Nadzornog odbora u radnjama koje predstoje udruzi.

AD.3. RAZNO:

Da se prihvate prijedlozi i predlože Skupštini za donošenje:

  • prijenos ovlasti sa Skupštine na I.O., tijela i stručne službe…
  • da predloži žurno donošenje svih pravnih radnji,planova i odluka potrebnih za redovito funkcioniranje udruge i izvršenje lova
  • imenovati uredničko vijeće za izradu monografije ili fotomonografije prigodom 25 godina udruge
  • da se ažuriraju dopune Statuta  u čl. br. 34, dopuni "ako nema kandidata s traženim uvjetima, istu može obnašati član sa SSS uz pomoć uredničkog vijeća od tri člana" koje bi radili u sastavu : tajnik udruge, stručna osoba za LGO i predsjednik NO
  • da se vodi promemorija donesenih odluka dostupne svim članovima (odluke koje imaju dugoročnije djelovanje-primjenu)
  • redovito vode informacije  o obavljenom lovu dostupne svim članovima udruge i stanju u lovištu (priča se da je odstrijeljeno već 5 divljih svinja?)
  • dogovoreno je da će se radna akcija završnih radova na fazaneriji održati 14.listopada u 8.00 sati ujutro.

Nakon sastanka svi sudionici lova su kao i svake nedjelje organizirali marendu.

Prilog:slike

Pronađena uginula lisica

U rano jutro 01.listopada u zaseoku Jurčevići ispred kuće naše lovkinje Anice Jurčević uočena uginula lisica? Na istoj nije bilo znakova ranjavanja , povraćanja ,pjene … i bila je urednog krzna? Lisica je otpremljena lovniku udruge koji ju je proslijedio na veterinarsku analizu te se očekuje izvješće s pretrage?

Prilog slike: Ivan i Dragica pokazuju uginulu lisicu