Archive for Srpanj 2017

Izvješće sa sastanka

Nadnevka 22.7. (subota) 2017. godine, s početkom u 2000 sati u lovačkom domu na Lovreću održan je sastanak Izvršnog odbora (u daljnjem tekstu: IO) Udruge, na kojem su nazočili članovi rukovodstva Udruge, voditelji sektora i stručnih tijela Udruge.
Nakon pozdravne i uvodne riječi predsjednika udruge gosp. Marijana Dumančića, predložen je dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen, te tajnik udruge gosp. Marjo Milinović podnosi izvješće o članstvu i uplati drugog dijela članarine za 2017./18. godinu, u kojem konstatira da osam članova LJ Lovreć i četri člana LJ Studenci nisu uplatili drugi dio članarine, te im IO određuje 15. kolovoza kao krajnji rok za preostalu uplatu. Također petnaest lovaca iz LJ Lovreć nije odradilo radnu obvezu, te su isti dužni u roku od sedam dana po primitku uplatnice, uplatiti na žiro račun Udruge iznos od 200,00 kn ukoliko ne žele biti uskraćeni za lov u lovnoj sezoni 2017./18. godini. Potom tajnik podnosi cjelovito i po pojedinačnim stavkama financijsko izvješće za II. tromjesečje 2017. godine.
​O otvaranju lovne sezone 2017./18. godine, stručna osoba za nadzor i provedbu mjera LGO gosp. Branimir Šakić je istakao da se lovna sezona u našoj Udruzi otvara 5. kolovoza skupnim lovom na prepelice, a kojeg će organizirati i voditi lovnik udruge. Također je sugerirao da se kod izdavanja dozvola za lov na divlje svinje upiše i jazavac i lisica kojih ove godine ima u popriličnom broju. Predsjednik udruge je istakao da se prilikom lova na prepelice strogo zabranjuje korištenje i postavljanje električnih vabilica, te da će se u slučaju pronalaska istih pokrenuti kazneni postupak zbog protuzakonitog lova protiv osoba koje su ih postavile.
​Po pitanju lovočuvarske službe zaključeno je da se otvori rasprava po lovnim jedinicama o modelu provedbe same lovočuvarske službe (jedan, dva ili više lovočuvara), da se zaključci o istom donesu na idućem IO, te da se način provedbe i imena kandidata za lovočuvare pripreme za izglasavanje na Skupštini udruge.
​IO, na prijedlog da se postojeći Pravilnik o načinu izvršenja lova u LU Gradina –Lovreć povuče, donio je odluku sa sedam glasova za i dva glasa protiv da se postojeći Pravilnik revidira na način da se isti prilagodi novim odredbama Statuta.
​Po pitanju Nadzornog odbora, IO donio je sa šest glasova za i tri glasa protiv odluku da isti ostaje, te su voditelji sektora predložili šest kandidata za članove NO o kojima će se odlučivati na Skupštini udruge.
​Pod točkom dnevnog reda Razno voditelj sektora Jelići gosp. Tomislav Jelić osvrnuo se na neosnovane i neprimjerene izjave koje ruše i omalovažavaju kako ugled članova rukovodstva tako i same Udruge, te zatražio ubuduće pokretanje stegovnog postupka i sankcioniranje takvih izjava.
​Također je istaknuto da se u zadnje vrijeme vrše nepotrebne prepiske i polemike preko Web stanice, čija svrha je prvenstveno prenositi članstvu informacije, obavijesti, događanja i slično, a ne nečija osobna nezadovoljstva i frustracije, te je IO jednoglasno donio odluku da se urednik Web stranice ovlasti da ubuduće ne objavljuje takve sadržaje.
​Voditelj sektora Mamutovo brdo gosp. Ivo Amulić dostavio je zamolbu za prijem u LJ Studenci u pridruženo članstvo gosp. Mije Prgometa iz Prološca, što je IO jednoglasno prihvatio.
​ Predsjednik udruge napomenuo je da će se sukladno dogovoru sa KUŠU-Lovreć, nadnevka 29. srpnja (subota) na Pridivišću spremati lovački kotlić, te je pozvao da se lovci sukladno svojim obvezama odazovu u što većem broju.
Voditelj sektora Kula gosp. Stipe Olujić postavio je upit u svezi izgradnje pojilišta na području sektora Kula, na što mu je predsjednik Udruge odgovorio da se pronađe prigodna lokacija te da se isti izgradi u kapacitetu od minimalno 10 000 litara, a da će Udruga pokriti troškove materijala uloženog u izgradnju pojilišta.
​Na samom kraju gosp. Branimir Šakić napominje da će se u mjesecu rujnu provesti nadzor od strane djelatnika Ministarstva poljoprivrede RH, te da mu voditelji sektora dostave podatke o lovnotehničkim objektima (čeke, visoki i niski zasjedi), pojilištima i kaljužištima u lovištu. ​
Sastanak je završio u 2130 sati, a na istom je tajnik Udruge svim članovima IO podijelio Popise lovaca po sektorima sa svim osnovnim podatcima i Popis članova rukovodstva i stručnih tijela Udruge.
​Zapisnik sa sastanka nalazi se u pismohrani Udruge.
​​​​​​​​Tajnik Udruge:
​​​​​ Marjo MILINOVIĆ, iur.​​

Obavijest ŽLS-a

Požar zahvatio i dio lovišta

Katastrofalni požari u Dalmaciji ovih dana uz jaku buru,a nakon dugog  baskišnog perioda zaprijetili su čak i Splitu!

U našem lovištu u dijelu sektora Kula baš na mjestu gdje se uredio okoliš i pripremljeno za postavljanje novog zasjeda (o čemu smo već izvještavali) zahvaćen  vatrenom stihijom u potpunosti izgorio! Lovac koji se najviše angažirao na izgradnji Nikola Dumančić samo je tužno obišao zgarište i konstatirao  da je ovo neviđeno, te se zapitao što je s divljači i kakve će posljedice imati ova neviđena elementarna nepogoda!?

Prilog:Slike opožarenog zasjeda

 

Sazvana sjednica Izvršnog odbora

Poštovani,
 
nadnevka 22. srpnja (subota) 2017. godine s početkom u 20.00 sati u lovačkom domu na Lovreću održat će se sastanak izvršnog odbora Udruge sa slijedećim dnevnim redom:
1.    Izvješće o uplati drugog dijela članarine za 2017./18. godinu,
2.    Financijsko izvješće za II. tromjesečje 2017. godine,
3.    Otvaranje lovne sezone 2017./18. godine,
4.    Rasprava o lovočuvarskoj službi,
5.    Rasprava o Pravilniku o načinu izvršenja lova,
6.    Rasprava o članovima nadzornog odbora,
7.    Razno.
Pozivaju se svi članovi izvršnog odbora i stručne osobe tijela Udruge da prisustvuju navedenom sastanku, te da se pripreme za gore navedene točke dnevnog reda.

 

   TAJNIK:
  Marjo MILINOVIĆ, iur.

Excalibur ostavio sve iza sebe

Nakon nagrada u Kaštelima i na izložbi CAC-HR Vrlika održanoj 15.07.(srpnja)2017.g, lucernski gonič Excalibur našeg lovočuvara Petra Baraća osvojio 1.mjesto u razredu mladih pasa, 1.mjesto u razredu goniča te, 2.mjesto "Best in show"!- ČESTITAMO!

U nas postoji jedna izreka "nije pravi lovac ako nema pravog lovačkog psa" ,a čiji je pas najbolji gonič za to je mjerodavan samo ocjenjivački sud kinologa, a ne lovačka grupa ili jedinica, a posebno ne lovačka rasprava i hvala u kafićima?

Od Matijićevih prvih nagrađivanih pasa  do Excalibura bilo je i ima mnogo nagrađivanih pasa ali potencijal i uloženi trud u Excalibura će uz svu skromnost sve ostaviti iza sebe?!

Prilog:Slike pobjednika s natječaja u Vrlici

 

Izvješće lovočuvara

Lovočuvarska služba, ta izuzetna i osobito važna služba glede uzgoja, zaštite i lova divljači predmetom je interesa svakog ovlaštenika prava lova, pa tako i naše Udruge.Lovočuvar, taj dobri duh i zaštitnik lova i lovišta, prijatelj divljači i životinja, nepresušni je izvor informacija za ovlaštenika prava lova, a o njegovom znanju, stručnosti i sposobnostima ovisi realizacija planiranih projekata LGO-a. Pored primarne uloge da sprječava krivolov i lovokrađu, njegova uloga je uloga uzgajivača i aktivnog sudionika u izvršenju lovnogospodarskih planova tj. odstrela pojedine vrste divljači. U prilogu Vam dostavljam izvješće sa provedenog nadzora našeg agilnog lovočuvara gospodina Petra Baraća, koji se doista i poistovjetio sa gore navedenim.

Dana 8.7.2017. godine (subota) izvršio sam redoviti nadzor lovišta sa svrhom uvida u stanje i brojnost divljači, stanje zasijanih površina, te stanja lovnogospodarskih objekata. Isti sam obavio na sjevernom dijelu lovišta (Tatinci, Gološija, Jurčevića ograde, Opsenjak, Jarčenjak te oko zaseoka Repinjavača), prilikom čega sam uočio sljedeće stanje. Brojnost zeca je više nego dobra što možemo zahvaliti obavljenim radovima u lovištu te akcijama smanjivanja broja predatora. Lokalno stanovništvo također mi govori kako viđaju veći broj i različitu dob ove divljači. Apelirao sam da se suzdrže od hvatanja i uznemiravanja kako ne bi dolazilo do gubitaka. Povećanu pažnju trebaju imati vozači vozila te radnih strojeva kako bi se štete na divljači svele na minimalno stanje. Tijekom nadzora nisam uočio svježih tragova divlje svinje te nisam vidio poljske jarebice niti fazansku divljač. Stanje zasijanih površina nije zadovoljavajuće, ječam je što zbog lošeg sjemena što zbog vremenskih uvjeta u lošem stanju. Trajni nasadi (djetelina) su u izvrsnom stanju jer su pokošene te niču novi izbojci. Predlažem grupovođama da organiziraju akcije čiščenja kamenica od lišća te nadolijevanje vode kako bi divljač lakše prošla kroz ove ekstremne uvjete za život.

    

                                                                                  Tajnik Udruge:

 

                                                                          Marjo MILINOVIĆ, iur.

Novosti u sektoru Kula

Da se i to zna dogoditi,a nije lovačka priča, dogodilo se danas predvečer u sektoru Kula?

Naime radeći na niskom zasjedu Stipu Olujića voditelja sektora i mladog lovačkog pripravnika Luku Olujića posjetila lisica?

"U početku nismo vjerovali što vidimo"-kaziva Stipe-"prilazila je bez straha i kada smo odlučili da je snimimo  pokušala se udaljiti ali bez velike žurbe!"

Ovaj događaj potvrđuje identična priča iz Studenaca i protvrđuje neka nagađanja da se nakon oralne vakcinacije lisica, njihov broj i ponašanje vidljivo mjenja.

Prilog: snimak Stipe i Luke objavljen na vremenskoj crti našeg Facebook profila

Predsjednik se očitovao na otvoreno pismo

Odgovor na dopis gospodinu M. Jeliću od 20. lipnja 2017. godine „Predsjednik NO izbrisan potezom pera“

Gospodine Jeliću,

temeljem Vašeg otvorenog pisma u svezi nejasnoća po pitanju NO udruge, upućenog meni i svim članovima Udruge, dajem Vam slijedeće pojašnjenje:

sukladno ovlaštenju Skupštine udruge, na sastanku izvršnog Odbora udruge održanom 8. travnja 2017. godine (na kojem ste i Vi nazočili iako tvrdite da na niti jednom sastanku niste bili prisutni) pokrenut je postupak da se po sektorima lovnih jedinica predlože kandidati za izbor u novi nadzorni Odbor udruge, o kojima će se raspravljati prilikom održavanja slijedećeg sastanka IO udruge, a čije moguće imenovanje će sukladno članku 13 i 14 Statuta udruge, provesti Skupština udruge. Sve navedeno evidentirano je i u zapisniku sa provedenog sastanka IO udruge, te se ubuduće pravovremeno informirajte prije nego objavite otvoreno pismo koje je neutemeljeno i neosnovano.

Što se tiče činjenice da se Vaše ime ne nalazi na Web stranici Udruge, vjerojatno ste svjesni toga da ste na izbornoj Skupštini podnijeli neopozivu ostavku, tako da je urednik Web stranice odmah nakon izbora, članove rukovodstva i stručnih tijela Udruge objavio na stranici, a ostavku ste povukli tek dva mjeseca poslije pa i o tome malo razmislite.

Radi upoznavanja cjelokupnog članstva Udruge napominjem da se na sastanku IO više od 40-tak minuta raspravljalo samo o Vašimpismenim i usmenim prigovorima i da su Vam pravno-formalni pojmovi temeljem Statuta i objašnjeni.

Poštovani gospodine Jelić, člankom 43 Statuta definirano je da članovi Udruge sami nadziru rad Udruge sukladno zakonu i ovom Statutu, tako da svaki član u svakom trenutku, sukladno zakonskoj proceduri može zatražiti i dobiti sva tražena izvješća, financijske i ostale dokumente, ali ne na način da se isti nose u druge knjigovodstvene urede, pa da se na taj način omalovažava i podcjenjuje rad našeg knjigovodstva i rukovodstva Udruge (što su pojedinci radili u bivšem sazivu).

Napominjem da nadzorni Odbor, kao tijelo Udruge trenutno nije u funkciji iz razloga jer NO čine 3 (tri) člana koji svoje odluke donose većinom glasova ukupnog broja, a trenutno ste Vi jednini član koji nema nikakve ovlasti i mjerodavnosti da donosi odluke u ime NO udruge.

Svi naši sastanci su otvoreni za sve članove, tako da su vrijeme i mjesto sastanka pravovremeno oglašeni na našoj Web stranici, a i u interesu nam je da što veći broj članova bude nazočan te svojim konstruktivnim prijedlozima pomognu radu Udruge.

Gospodine Jelić, s ovim odgovorom na Vaše otvoreno pismo naša polemika putem Web stranice završava, a posebno Vas molim da se ubuduće bolje informirate (svi zapisnici dostupni su kako na Web stranici tako i u pismohrani Udruge), a Vaše primjedbe i mišljenje iznesite na budućim sastancima IO.

S poštovanjem i Dobra kob!

                                                                                                                             PREDSJEDNIK:

                                                                                                                        Marijan DUMANČIĆ

Radna akcija u Čaljkušićima

Sukladno obvezi održavanja i punjenja pojilišta, kaljužišta i kamenica, posebice u vrućim ljetnim mjesecima i sušnim vremenima,vrijedni članovi sektora Čaljkušići zasukali su rukave, svesrdno se prihvatili posla, te su nadnevka 2. srpnja proveli radnu akciju na način da su očistili, popravili i napunili vodom pojilište u Bikića ogradi.

 

Prilog: fotografije sa radne akcije.

Petar Mustapić izabran za predsjednika L.J. Lovreć

Nadnevka 1. srpnja (subota) 2017. godine, s početkom u 20.00 sati u prostorijama lovačkog doma na Lovreću održan je sastanak vodstva lovne jedinice Lovreć, na kojem su nazočila petorica voditelja sektora, a na kojem je proveden izbor za predsjednika lovne jedinice Lovreć.
Za kandidate su predloženi gosp. Tomislav Jelić i gosp. Petar Mustapić, te je nakon provedenog glasovanja utvrđeno da je gosp. Petar Mustapić dobio 4 (četri) od 5 (pet) glasova i izabran za predsjednika lovne jedinice Lovreć. Za zamjenika predsjednika izabran je gosp. Stipe Olujić.
Čestitke izabranima, uz obvezu da se svesrdno pridržavaju i provode propisane zakonske odredbe, odredbe Statuta udruge i Pravilnika o načinu izvršenja lova, a sve u interesu i na dobrobit Udruge i svih njenih članova.

TAJNIK:
Marjo MILINOVIĆ, iur.