Archive for Svibanj 2017

Napušteni psi harače lovištem?

Kako nas izvještava lovnik udruge g.Ante Šakić: "Jučer rano ujutro kod kapelice Batalići na cesti Studenci -Lovreć dva napuštena psa tornjaka su ulovila zeca?!!" Psi su bez nadzora prepušteni sami sebi,a  u okolnom području se često viđaju?

Koliko štete oni nanose samo se može pretpostavljati,a imamo spoznaje da postoji još napuštenih pasa koji napadaju kokoši i patke? 

Što učiniti?

Ako su napušteni psi ili mačke unutar naseljenih mjesta treba izvjestiti lokalnu zajdnicu i pozvati nadležnu ovlaštenu veterinarsku stanicu!

Ako su napušteni psi ili mačke izvan naselja i udaljeni 300 m od stada stoke lovci imaju pravo iste odstraniti! O svemu koordinirati s vodstvom udruge .

 

Prilog: slike koje je napravio lovnik udruge

.

Posljedna radna akcija

Naša Udruga organizirala je nadnevka 20. svibnja (subota), radnu akciju na lovačkom domu u Lovreću za sve lovce iz lovne jedinice Lovreć, a koji u prethodne dvije radne akcijeiz opravdanih razloga nisu mogli sudjelovati. Na taj način pružena im je još jedna mogućnost da odrade radnu obvezu i izbjegnu plaćanje novčane naknade za neizvršenje radne obveze. Navedenoj radnoj akciji nitko od lovaca se nije odazvao, te su s istom zaključene obvezne radne akcije za lovnu sezonu 2017./18. godinu.
Radnoj akciji na prihvatilištu i uzgajalištu za pernatu divljač u Studencima odazvalo se 7 (sedam) lovaca iz lovne jedinice Studenci.

TAJNIK:
Marjo MILINOVIĆ, iur.

Odgođeno zaduženje i podjela markica

Planirano zaduženje i podjela markica za lov na divlju svinju u lovnoj sezoni 2017./18. godini nadnevka 20. svibnja (subota), poradi nemogućnosti dolaska većine stručnih osoba Udruge i voditelja sektora lovnih jedinica, odgađa se za nadnevka 27. svibnja (subota) s početkom u 19.00 sati.

TAJNIK:
Marjo MILINOVIĆ, iur.

Poziv za 20.svibnja

Nadnevka 20. svibnja (subota) s početkom u 18.00 sati u lovačkom domu na Lovreću izvršit će se zaduženje i podjela markica za lov na divlju svinju u lovnoj sezoni 2017./18. godini, te će se provesti rasprava o do sada provedenim radovima na lovačkom domu u Lovreću i prihvatilištu i uzgajalištu za pernatu divljač u Studencima. Pozivaju se stručne osobe Udruge i voditelji sektora lovnih jedinica da prisustvuju gore navedenom.

TAJNIK:
Marjo MILINOVIĆ, iur.

Obavijest o privremenom produljenju ugovora lovočuvaru

Nadnevka 28. travnja donio sam odluku o produljenju Ugovora o vršenju lovočuvarske službe dosadašnjem lovočuvaru gospodinu Petru Baraću, koji će navedenu dužnost obnašati do izbora stalnog lovočuvara, a do donošenja konačne odluke koju će nakon rasprave donijeti Izvršni odbor Udruge.
S obzirom da su dosadašnjim ovlaštenim lovočuvarima ugovori istekli (od 01. travnja tekuće do 31. ožujka naredne godine) a iskaznice su dužni vratiti 30 dana po isteku lovozakupa, Zakonom o lovstvu, članak 57. stavak 1. i 3. nalaže se lovoovlašteniku da je dužan organizirati stručnu i lovočuvarsku službu, a u članku 96. određuje kaznu pravnoj osobi za prekršaj u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna, dok u stavku 9 istog članka izričito nalaže „ako nema organiziranu stručnu i lovočuvarsku službu ili nema stručnu osobu ili lovočuvara“. Naime, Ugovor o stručnoj provedbi mjera lovno-gospodarske osnove je potpisan i financijski podmiren „Lovturu“ stručnoj službi ŽLS, a privremenim produljenjem Ugovora o vršenju lovočuvarske službe smo izbjegli mogućnost sankcija.
Predmetnu Odluku sam donio temeljem članka 25. Statuta Udruge te članka 19. Zakona o Udrugama, te sa istom upoznati sve članove Udruge.

PREDSJEDNIK:
Marijan DUMANČIĆ

Radna akcija 13.svibnja

Nadnevka 13. svibnja (subota), u vremenu od 08.30 do 12.00 sati provedena je druga obvezna radna akcije na lovačkom domu u Lovreću. Radnoj akciji na lovačkom domu odazvalo se 9 (devet) lovaca iz lovne jedinice Lovreć, koji su povezali žicu na novo postavljenim željeznim stupcima i hortikulturno uredili prostor oko doma (potrsilo se grmlje i pokosila trava). Dan ranije, 12. svibnja (petak) razvedene su vodovodne cijevi i betoniran je prostor iza doma te je postavljena rampa na ulazu u dom.
Radna akcija na prihvatilištu i uzgajalištu za pernatu divljač u Studencima planirana za 13. svibnja prebačena je za 20. svibnja.
Također će se u lovnoj jedinici Lovreć nadnevka 20. svibnja organizirati još jedna dodatna radna akcija za sve one lovce koji iz objektivnih razloga nisu mogli prisustvovati na dosadašnjim akcijama. Po završetku iste izradit će se lista svih lovaca koji su sudjelovali u provedbi gore navedenih akcija. Lovci koji se nisu odazvali na provedene radne akcije obvezni su na žiro račun Udruge uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 200,00 kuna, aza neizvršenje radne obveze. U suprotnom će im biti uskraćen lov u lovnoj sezoni 2017./18. godini.
Prilog: fotografije sa radne akcije sa lovačkog doma.

TAJNIK:
Marjo MILINOVIĆ, iur.

Prilog:slike

Novi pravilnici

Primjer kako se rađa visoki zasjed-čeka

U subotu 06.05.o.g. u ranim popodnevnim satima nastavljeni su radovi na izgradnji čeke.
Pojačani Tomom i njegovim traktorom, krenuli smo s prijevozom dijelova čeke dugim šumskim putem do Jagline. Nakon montaže najtežeg dijela, poda čeke, pristupili smo montaži vertikalnih murala na koje se pričvršćuju osb ploče. Ujedno je ugrađen prozor sa duplim staklom. Krov čeke je također izgrađen od vodootpornih osb ploča te je dodatno zaštićen "papundekom" i limenim pločama.
Sve te radnje su bile znatno olakšane, jer je čeka prethodno sastavljena uz svesrdnu pomoć meštra o' drva Zlatka Matića (rođaka našeg Vedrana) iz
Mravinaca. Po sastavljanju, svi dijelovi su označeni rednim brojevima, te se tako rastavljeni transportirali do Nikolića. Zlatko, veliko HVALA na pomoći i savjetima.

Čeka nije u potpunosti dovršena: nedostaju skale, potrebno ju je dodatno ojačati "iksevima" od murala, te obojati.Po dolasku kući uslijedila je nezaobilazna zdravica i okrepa od delicija poput domaćeg kruha, sira, pancete, pečenice i lovačke kobasice našeg Tome.
Svima hvala na iznimnom trudu i uspješno obavljenom poslu.

Voditelj sektora,
Ivan Nikolić "Pećić"

Prilog:slike

Održana radna akcija-slab odaziv

Nadnevka 6. svibnja (subota), u vremenu od 08.30 do 12.00 sati provedena je prva od ukupno dvije obvezne radne akcije na lovačkom domu u Lovreću i prihvatilištu i uzgajalištu za pernatu divljač na Studencima. Radnoj akciji na lovačkom domu odazvalo se 18 (osamnaest) lovaca iz lovne jedinice Lovreć, a koji su po sunčanom vremenu odradili pozamašan posao. Drveni stupci zamijenjeni su željeznim, pripremio se plato iza doma  za šalovanje i betoniranje, nasule su se tamponom rupe na prilaznom putu prema domu,potrsilo se grmlje i uredio se prostor oko posađenih kestena.
Radnoj akciji na prihvatilištu i uzgajalištu za pernatu divljač u subotu 6. svibnja odazvalo se 6 (šest) lovaca iz lovne jedinice Studenci, a 6 lovaca provelo je radove u prethodnu subotu 29. travnja. Inkartana su dva unutarnja zida, betoniran i izravnan pod do estriha i betoniran prostor oko vodomjera.
U drugoj obveznoj radnoj akciji, koja će se održati nadnevka 13. svibnja (subota) s početkom u 08.30 sati očekujemo veći odaziv lovaca. Još jednom napominjem da će se u slučaju neodazivanja na radnu akciju ili neplaćanjem novčane naknade (200,00 kn) za neizvršenje radne obveze lovcu uskratiti lov u lovnoj sezoni 2017./18. godini.
Prilog: fotografije sa radne akcije sa lovačkog doma i prihvatilišta i uzgajališta za pernatu divljač.
 
                                                                                                          TAJNIK:
                                   Marjo MILINOVIĆ, iur.
Prilog :slike sa Lovreća i sa Studenaca

Obavijest tajnika udruge

Sukladno odluci Izvršnog odbora nadnevka 06. i 13. svibnja (subota) s početkom u 0830 sati, održati će se radne akcije na lovačkom domu u Lovreću i prihvatilištu i uzgajalištu za pernatu divljač u Studencima. Radnim akcijama obvezni su prisustvovati svi članovi lovačke Udruge, osim članova koji nemaju radnu obvezu, a to su počasni i povlašteni članovi, članovi bez prava lova i članovi rukovodstva Udruge. Svaki lovac obvezan je prisustvovati na jednoj od gore navedenih radnih akcija, a ukoliko se ne odazove niti jednoj akciji obvezan je na žiro-račun Udruge uplatiti novčani iznos od 200,00 kuna. Napominjem da neizvršenje radnih obveza lovcu uskraćuje pravo lova. Također se mole lovci da prilikom dolaska na radne akcije sa sobom ponesu i alat za rad (mašklin, lopata…).

                                                                                    TAJNIK:

                                                                                  Marjo MILINOVIĆ, iur.