Archive for Travanj 2017

Obavijest

Nadnevka 29.4. s početkom u 19.00 sati u lovačkom domu održat će se radni sastanak voditelja sektora i užeg dijela rukovodstva Udruge na temu: Provedba radova na lovačkom domu i prihvatilištu za pernatu divljač.

 

Predsjednik Marijan Dumančić

Sektor IV i V u Studencima-završili proljetne radove

Kako nas je informirao Ivo Amulić voditelj sektora br. IV završeni su radovi na proljetnoj sjetvi i postavljenju solišta. Obrađene su sve predviđene površine i zasijane različitim kulturama. U radovima su se posebno istakli Zdravko i Jozo Šakić, ostali su više biili angažirani oko marende gdje se posebno angažirao Perkan kod konzumiranja!

Prilog:Slike koje nam je proslijedio Ivo Amulić

 

Sektor Nikolici-samo naprijed!

U subotu 22.04.o.g. je mala ali vrijedna ekipa sektora Nikolići nastavila s izgradnjom lovačke čeke. U već iskopane rupe su položeni ranije pripremljeni nosači nogu čeke i krupno kamenje te podignute drvene grede pod zadanim kutom i visinom. Potom je sve ojačano betonom.
Tim temeljnim radovima je omogućen daljnji rad na ostatku čeke u visini.

U poslijepodnevnim satima je trio priskočio u pomoć braći „Gigićima", te je pročišćeno lovačke staze u dužini cca osamsto metara. Na kraju je sve, naravno, zaliveno znamenitom maksuzijom
(travaricom) voditelja sektora.Zahvaljujem kolegama lovcima na odzivu i uloženom trudu.

Voditelj sektora,

Ivan Nikolić „Pećić".

 

Može li član Izvršnog odbora biti lovočuvar?

To pitanjie je jutros zaprimljeno od jednog našeg člana! Za tumačenje odredbi Statuta i odluka Skupštine je ovlašten Izvršni odbor udruge kao i za sklapanje ugovora o obnašanju lovočuvarske službe. Ovdje treba posebno voditi računa o sljedećem:

  • članovi vodstva udruge i izvršnog tijela bi bili u sukobu interesa pošto sami odlučuju o uvjetima i izboru
  • odlukom Skupštine udruge nije dopušteno obnašati više funkcija
  • Izvršni odbor mora prije izbora usvojiti kriterije i uvjete za funkcioniranje lovočuvarske službe 
Evo nekih natuknica:
- Kod izbora poštivati sve zakonske odredbe
- Da li će biti volonter-i ili profesionalci – jedan ili više njih
- Da li će biti iz udruge ili izvan udruge
- Da li će se imenovati na godinu ,dvije , deset godina?
- Ako je volonter i iz  udruge da li će loviti nedjeljom ili obnašati dužnost, mogućnost lova s čeka, ostale posebnosti…
- Da li će izvješća podnositi usmeno lovniku, pismeno tajniku po svakom obilasku ili mjesečno ili žuurno ako ima potreba posebne reakcije??
- Ugovorom predvidjeti sve moguće obveze i prava jedne i druge strane, posebno iz pravilnika,a posebno naputak tijela udruge, posebno završne odredbe o mogućnosti otkazivanja ugovora s jedne i druge strane
 
NAPOMENA: U prošlom dekadnom razdoblju lovočuvari su bili volonteri iz udruge, bili su oslobođeni plaćanja članarine. Također su imali mogućnost naknade goriva za posebne naloge, te oslobođeni obveze izvršenja radova što nisu koristili.
Očekujemo da će Izvršni odbor saslušati sve prijedloge o svemu, ozbiljno raspraviti i donijeti najprihvatljiviju i meritornu odluku!

Jutros snimljen vuk

Predrsjednik lovne jedninice Lovreć Darko Kasum jutros je snimio vuka na makadamskom putu vjetroelektrane u Cisti Provo! Kako nas je izvijestio samo viđenje nije neka nesvakidašnja pojava ali njegovo "čudno ponašanje da trči za autom kao pas" jest? Naime radi se o krupnom primjerku koji mjenja zimsku dlaku,a inženjer na gradilištu kaže da je već viđan kod kontejnera za smeće. Darko je u kontaktu i s lovcima i mještanima Vukušića koji su mu kazali da  se prije ove vremenske promjene veliki čopor javljao zavijenjem. Može se zaključiti da se nakon završetka lovne sezone,odgoja mladunčadi i pojačane potrebe za hranom kao i svako proljeće vukovi dolaze u nizine i naseljena mjesta. Istu pojavu nam je ispričao i Marijan Gutić iz Studenaca. Nadamo se da će se brzo ustanoviti radili se o eventualnom bolesnom vuku ili vukopasu???

Podsjetnik-prosike,sjetva,prehrana,održavanje LGO…

Kako se ovih posljednih mjesec dana vrše intezivno radovi u lovištu potrebito je podsjetiti se na dosadašnje obveze ui voditi računa i o sljedećem jer nam predstoji donošenje pravila za novo 10-godišnje razdoblje,a sve sukladno novoj LGO.

PROSIKE
Pod pojmom prosika podrazumjevamo pročišćavanje postojećih starih puteva, konjskih staza i ulica. Te radove je najbolje i najlakše odraditi po okončanju lova, glavne lovne sezone tj. početkom veljače prije pupanja i listanja šume. Nije dopušteno stvarati nove staze i ulice tzv. prosike bez ishodovanja suglasnosti hrvatskih šuma.Svaki lovac je obvezan pročistiti i održavati 50 m navedenih staza.
 
SJETVA U LOVIŠTU,HRANA ZA DIVLJAČ
Sjetva se dijeli na jesensku i proljetnu. Jesenska sjetva je izuzetno važna (pšenica) i potrebno je što ranije zasijati da se prije zime rastići. Divljač se njome služi zimi, a i u rano proljeće. Sije se 25% predviđenih površina. Proljetna sjetva zob,ječam, djetelina, kukuruz. Također je potrebno  zasijati ranije ako vremenske prilike dopuste još početkom ožujka ,a kukuruz do 01.svibnja. Sije se zob i ječam 1/3 površine, ječam i djetelina 1/3 površine (obveza je djetelinu pokositi dva puta ,treća ostaje preko zime) i 1/3 preostale površine za kukuruz. Kukuruz, zob i ječam ostaju na površinama do proljeća ili novog oranja. Gnojiti bi bilo najbolje stajskim gnojivom što nije baš moguće? Bilo bi dobro uz ove kulture uz kraj posijati malo povrtlarskih  kultura stočne blitve, slanutka, grahorice…
Svaki lovac je obvezan obraditi i održavati 150m2  prema  programu sektora i to bi bilo najbolje na više izdvojenih površina. Udruga osigurava sjeme i gnoj.

PREHRANA
Početkom veljače tj. nakon zime i okončanja lova goničima potrebno je najprije dopuniti solišta i na terene gdje obitavaju divlje svinje iznijeti kukuruz u zrnu ili klipu te osigurati mir u tim dijelovima lovišta  jer bređe krmače kada nađu mir i hranu tu ostaju  i prase se. Sve radnje poslije tog perioda su zakašnjele i u terenu neće biti tzv. domaćih svinja??? Nakon toga se hranilišta povremeno održavaju. Za ostalu divljač tijekom  cijele godine ima dovoljno hrane i potrebno joj je pomagati kod ekstremnih vremenskih prilika velikog snijega i suše, požara ili nepogode. Udruga osigurava kukuruz i tvrdu sol potrebno je još izgraditi betonska (tvrda) hranilišta za divlje svinje.
 
ODRŽAVANJE PROPLANAKA OD ZARASTANJA
Jedan izuzetno važan detalj i obveza je održavanje proplanaka (ledina) u šumi od zarastanja to će biti od velikog značaja jer se broj srna u lovištu iz godine u godinu povećava, a u sljedećem LGO razdoblju će biti i lovna divljač.
 
ODRŽAVANJE POJILIŠTA, KALJUŽIŠTA, KAMENICA
Nakon zime i izrazito niskih temperatura oštećena pojilišta i kamenice je potrebno popraviti, počistiti od lišća i granja,a u ljetnim mjesecima i suše kontinuirano  puniti vodom. Vodom je potrebno puniti i kaljužišta gdje je to moguće. Udruga osigurava materijal za popravak i izgradnju novih.
 
ODRŽAVANJE VISOKIH I NISKIH ZASJEDA (ČEKA, OSMATRAČNICA)
To je kontinuirana  obveza i mora se najviše voditi računa o sigurnosnim uvjetima. Svii ti objekti moraju biti prema pravilima udaljeni jedan od drugog, od granice susjednog lovišta,a posebno od državne granice gdje važe  još stroža pravila. Ti objekti trebaju biti postavljeni tako da ne postoji mogućnost ugroze i pucnja u pravcu susjednog objekta, susjednog lovišta i državne granice. Za izgradnju novih objekta potrebna je suglasnost Izvršnog odbora, vlasnika zemljišta ako se radi na privatnom zemljištu ili Hrvatskih šuma ako se gradi na državnom zemljištu. Udruga prema mogućnostima sufinancira materijal za jedan objekt po sektoru. Za napomenuti je da svi ovi objekti kao i automatske hranilice već kod izgradnje postaju vlasništvo osnivača lovišta ŽSD, a iste smo u pravu koristiti i servisirati dok traje ugovor o zakupu lovišta.
 
ODRŽAVANJE I UREĐENJE LOVNO-GOSPODARSKIH OBJEKATA "Lovačkog doma" i prihvatilišta i uzgajališta za autohtonu pernatu divljač" (fazanerija) će se održavati po posebnom programu koji će donijeti Izvršni odbor udruge. Za sve sektora će se napraviti radna mapa-karta u mjerilu 1:25000 gdje će se unositi svi važniji objekti kao : visoki i niski zasjedi, pojilišta, obrađene oranice, prosike itd. S x i y koordinatama i nazivom ili brojem ,te registar uz kartu s popisom svih unesenih objekata.
 
NAPOMENA:
-LGG -lovno-gospodarska godina počinje 01.04.(travnja) i traje do 31.03.(ožujka) iduće godine, obveze su propisane u LGO-lovno-gospodarskoj osnovi, ostale obveze propisuje udruga
-Knjigovodstveno-raćunovodstvena godina traje od 01.01.(siječnja) do 31.12.(prosinca) tekuće godine. Po donošenju plana koji bi trebalo donijeti do 31.12.(prosinca) za iduću godinu mogu se koristiti sredstva za ostvarenje planova.


Snimci poljskih jarebica i fazana

Ovih dana u Studencima su snimljene poljske jarebice i fazani ali na iznenađenje starijih lovaca snimci i viđenja nisu napravljeni u polju već u okolnim golim brežuljkastim terenima,a mnogi govore da ih iz polja  potjera često paljenje zapuštenih površina i dim.

Prilog:slike koje je snimio Ljubomir Udovičić

 

SRETAN USKRS!

 

SRETAN USKRS!

Važne obavijesti

Sjetva u sektoru Čaljkušići

Prilkom radova u Sektoru Čaljkušić posebno se istakao ove godine mladi lovac Josip Čaljkušić sa svojim zelenim miljenikom (Tomom Vinkovićem)

Prilog:fotografije koje je posalo Jure Čaljkušić