Archive for Ožujak 2017

Održana izvanredna izborna Skupština

U subotu poslije podne u nazočnosti 61 člana udruge što je najviše okupljanje od osnivanja udruge, održana je izvanredna izborna Skupština za vodstvo udruge.

Na početku sjednice Skupština je verificirala promjene tri voditelja sektora: u Čaljkušićima g.Peru Čaljkušića, u sektoru Jelići g.Tomislava Jelića i u sektoru Kula g.Darka Kasuma, a za zamjenika g.Stipu Olujića. Voditelji su novi članovi Izvršnog odbora udruge.

Nakon toga Skupština je javnim glasovanjem jednoglasno izabrala g.Branimira Šakića, dr.vet.med za stručnu osobu za praćenje i provedbu mjera LGO, te g. Antu Šakića za glavnog lovnikla udruge.

Nakon toga su se predstavili kandidati za predsjednika udruge: g.Željko Meštrović, g.Milenko Jelić i g.Marijan Dumančić, održano je tajno glasanje.

U prvom krugu g.Željko Meštrović je dobio 15 glasova, g.Milenko Jelić – 23 glasa, g.Marijan Dumančić -23 glasa.

U drugi krug su išli dvojica s više glasova. Rezultat drugog kruga je bio g.Milenko Jelić 27 glasova, g.Marijan Dumančić 34 glasa. Time je Marijan proglašen predsjednikom udruge. Za nepomenuti  je da nevažećih listića nije bilo.Prvi mu je čestitao g.Milenko Jelić i podnio ostavku ne mjesto predsjednika Nadzornog odbora udruge uz kratko obrazloženje da se ne bi shvatilo da će biti teret budućem radu predsjednika.

Nakon zahvale novog predsjednika na izboru, predsjedavajući je pročitao mogućnosti koje su predviđene novim Statutom:

Ako za određene funkcije ne bude kandidata ili ne budu izabrani novi predsjednik je tada zamolio urednika web stranice i savjetnika da prihvati dužnost što je on samo privremeno prihvaetio, a Skupština jednoglasno verificirala. Tada je predložio da se funkcija tajnika i rizničara spoje te za isto predložio g.Marja Milinovića i rekao da se predloži još kandidata. Kako nije bilo drugih kandidata ni pitanja Skupština je jednoglasno izabrala predloženog. Nakon tog je g.Marjo Milinović rekao da će obnašati te duižnosti ali da će za to tražiti određenu naknadu.

Nakon toga je predsjedavajući predložio Skupštini da o tom odluči Izvršni odbor,a za izbor Nadzornog odbora ovlasti Izvršni odbor da provede proceduru što skorije kao i ostale izmjene u Statutu o kojima se govorilo (uvjeti kandidata sa VŠS i VSS u odnosu na lovački staž) kao i druge da bi Skupština mogla donijeti odluku. Oba prijedloga su jednoglasno prihvaćena.

Prilog slike učesnika Skupštine koje je načinio i dostavio Milenko Jelić

 

 

i

POZIV

Izvanredna izborna Skupština će se održati 25.ožujka 2017.g u 17.30 sati u lovačkom domu. 

Pozivaju se svi članovi udruge da neizostavno nazoče sjednici.

Lovno-kinološka manifestacija

U nedjelju ujutro 19.ožujka kod lovačkog doma na Jankovini održana lovno-kinološka manifestacija "Rad po umjetnom krvnom tragu". 

Kako saznajemo između ostalih pas našeg iskusnog lovca na divlje svinje Mate Šakića Brace  uspješno položio zahtjevan radni ispit. Suci su ostali iznenađeni na terenu se čuo samo Bracin glas "Gledajte kako vuče, prati li ga prati"- Čestitamo Braci!

 

Prilog: Suci u pauzi

Radna akcija trojice

U subotu 18.ožujka poslije podne Frane Biškić i Predrag Jurčević su navrtali višnje i trešnje, te podrezivali kestene u trajnim nasadima. Frane je doveo Marijan Čavrlja posebnog stručnjaka za navrtanje,a u sve se uključio i Pere Čaljkušić Bubo. Navrtnuto je osam navrtaka na dva busa reašeljaka. Ubrzo mora uslijediti radna akcija sa mašklinima da se pokopa  izrasla grabovina  i kupina, te da  se sadnice dospu zemljom  i oblože kamenjem?

Prilog:Frane i Marijan zaneseni stručnim poslom

Pri kraju radovi u lovištu

Rano ujutro u subotu u Studencima velika akcija oranja i izgradnje niskih zasjeda!

Naime u Jarčenjaku,Gološiji i Dalaševića ogradi uzorane tri njive i posijane ječamom, te izgrađena dva niska zasjeda. Isti dan poslijepodne u Tatincima je također uzorana njiva.

Još ostaje obnoviti nekoliko prosika tj. starih konjskih puteva i sijanje kukuruza.

Prilog:Slike udarnika

Prijedlog povjerenika

Obzirom da nekoliko fakultetski obrazovanih i predloženih kandidata sukladno Statutu ne ispunjava propisane uvjete predlaže budućem predsjedniku i Izvršnom odboru da pokrenu inicijativu i detaljnije rasprave i preispitaju propisane uvjete za koje zakonodavac nije striktno odredio uvjete.

Također predlaže Skupštini udruge da se funkcije za koje nema pravovaljanih kandidatura ne biraju ad-hoc već da budući predsjednik i Izvršni odbor rasprave sve mogućnosti i iznađu najprihvatljivije rješenje?

Izbor predsjednika udruge će se sukladno članku 13. Statuta obaviti tajnim glasovanjem.

Ostali izbori gdje nema više kandidata javnim glasovanjem.

Skupština će ravnomjerno odlučivati ako bude nazočno 30% članova.

Udruga na dan 25.ožujka broji ukupno svih članova 118,matičnih-redovnih članova 110 od toga 1 počasni, 8 povlaštenih,7 bez prava lova i glasa, pored njih imamo 2 vanjska počasna člana i 6 pridruženih članova.

Pravo glasa ima ukupno 103 člana, Skupština će pravovaljano odlučivati ako je nazočno minimalno 31 član s pravom glasa. Odluke se donose većinom nazočnih 50% plus jedan glas.

Izjava godine

Prošli tjedan dok je još trajala predizborna kampanja jedan naš poznati člana P.M.P je izjavio: "Ja prikupljam potpise za jednog kandidata,ali ´ko bude izabran tajno po ovom sustavu -jedan čovjek jedan glas bit će moj predsjednik ", svaka mu čast !

Objavljujemo samo inicijale lovca koji je dao izjavu jer smo ga bezuspješno pokušavali kontaktirati za dopuštenje objave punog imena,prezimena i nadimka?!

Poznati kandidati za vodstvo udruge

U subotu u 18.00 sati po okončanju vremenskog roka za prijam kandidatura poznati su predloženi svi kandidati .

Svi su predali pisane prijedloge. Na e-mail udruge nije pristigla niti jedna prijava.

Lovna jedinica Studenci

Na sastanku vodstva lovne jedinice  sa svim lovcima jednoglasno su doneseni sljedeći prijedlozi :

 1. za predsjednika udruge: g.Željko Meštrović- prihvatio kandidaturu-ispunjava tražene uvjete
 2. za tajnika udruge:g.Miroslav Šakić, ispunjava tražene uvjete -zahvalio se zbog poslovnih obveza nije mogao prihvatiti kandidaturu
 3. za rizničara udruge:g.Ivo Amulić, prihvatio kandidaturu, zbog neispunjavanja traženih uvjeta naknadno zahvalio na prijedlogu.
 4. za stručnu osobu za praćenje LGO: g.Branimir Šakić, prihvatio kandidaturu, ispunjava tražene uvjete
 5. za lovnika udruge:g.Ante Šakić, prihvatio kandidaturu, ispunjava tražene uvjete
 6. za urednika internet stranice:g.Predrag Jurčević, ispunjava uvjete, uvjetno nije prihvatio kandidaturu ako ne bude pravovaljanih kandidatura prihvatit će kandidaturu

 

Lovna jedinica Lovreć

 1. za predsjednika udruge: g.Milenko Jelić- prihvatio kandidaturu-ispunjava tražene uvjete (predložen od sektora Kula i sektora Centar,a sektor centar je priložio i potporu pojedinačnim potpisima uz kandidaturu je priložen i "Plan rada za četverogodišnji mandat kao i životopis")
 2. za tajnika udruge:g.Ante Bošnjak,  prihvatio kandidaturu, zbog neispunjavanja traženih uvjeta naknadno zahvalio na prijedlogu.
 3. za urednika internet stranice:g.Nikola Dumančić, prihvatio kandidaturu, zbog neispunjavanja traženih uvjeta naknadno zahvalio na prijedlogu.

Pojedinačne -samostalne kandidature

 1. za predsjednika udruge: g.Marijan Dumančić,ispunjava tražene uvjete, priložena lista s 12 potpisa potpore, kandidatura pravovaljana

 

OSTALO:

U lovnoj jedinici Lovreć došlo je do promjena u vodstvu dva sektora:

 • Sektor Čaljkušići:umjesto g.Ante Čaljkušića novi voditelj sektora je g.Petar Čaljkušić, priložen zapisnik, dopunjen s potpisima članova sektora
 • Sektor Jelići:umjesto g.Vladimira Bekavca novi voditelj sektora je g.Tomislav Jelić, priložen zapisnik s potpisom g.Vladimira Bekavca

Verifikacija će se izvršiti na početku rada izborne Skupštine 25.03.2017.g.

Obavijest

Povjerenik za provedbu izbora će u subotu 18.ožujka između 17.00 i 18.00 sati u lovačkom domu zaprimati zapisnike o prijedlozima kandidata od sektora, vodstva lovnih jedinica i pojedinačnih kandidata. Sve prijave koje ne stignu  u lovački doma ili na e-mail udruge:info@lu-gradina-lovrec.hr do zaključno 18.00 sati neće se razmatrati.

Ispuštene poljske jarebice

U petak ujutro 10.ožujka ispuštene poljske jarebice u lovište i ispust prihvatilišta i uzgajališta  za domaću autohtonu pernatu divljač. Na tri mjesta u Studenačkom polju i ispust prihvatilišta ispušteno je  preko 30 parova matičnog jata poljke  koja je u izuzetnom stanju i odlične kondicije.

Naime radi se o destogodišnjem pokušaju reintrodukcije ove domaće autohtone pernate divljači koju su u studencima zvali "jarebica škrga" i koja je bila brojna kao i kamenjarka,a za koje ne možemo kazati da je bila uspješna što znači da se program mora nastaviti tim više što su detektirani svi problemi reintrodukcije,a to će biti jedna od tema posebne sjednice vodstva lovačke udruge za buduće LGO razdoblje .

Zadaća svih lovaca i mještana je da je čuvaju i da joj omoguće mir i razmožavanje.

Prilog: slike s ispuštanja