Archive for Veljača 2017

Stiže matično jato poljskih jarebica

U subotu između 09.00-10.00 sati na kružni tok u Lovreću stiže matično jato poljskih jarebica  25 parova.

Prema prethodnoj odluci dio će biti ispušten u Studenačko polje, a nekoliko parova u ispust fazanerije. Nadamo se da će ovo ispuštanje biti uspješnije jer je ove godine paljenje zapuštenih njiva završeno,a vidi se povećani broj obrađenih površina.

Poziv za sjednicu Izvršnog odbora i Skupštine udruge

Temeljem odluke Skupštine od 18.02.2017.g. saziva se sjednica Izvršnog odbora i Skupštine za subotu 04.ožujka u 18.00 sat i u lovačkom domu.

Najprije će se održati sjednica Izvršnog odbora i donijeti konkretan prijedlog izmjena i dopuna Statuta nakon provedene rasprave predložiti ga Skupštini na usvajanje.

Kako je prijedlog gotovo usuglašen očekuje se da će ga Skupština prihvatiti i raspisati izvanredne izbore za vodstvo udruge po principu da svi redoviti-matični članovi Skupštine odlučuju, "jedan član jedan glas".

Pozivaju se svi članovi udruge da nazoče sjednicama kako bi neposredno bili upućeni u donošenje odluke i njihovo sprovođenje.

Lovna jedinica Lovreć podržala izmjene i dopune Statuta udruge

Nakon preporuke lovne jedinice Studenci i Nadzornog odbora udruge i lovna jedinica Lovreć na sastanku održanom 25.veljače podržala da se izbor vodstva održi po principu "jedan član jedan glas", tj. da svi redoviti-matični članovi udruge odlučuju. Pored toga na prijedlog Milenka Jelića Skupštini se predlaže da u kategorijama članstva povlaštenim i počasnim članovima smanji životna dob za ostvarenje prava i to za povlaštene članove  sa 70 na 65 godina starosti, a počasnima sa 80 na 75 godina starosti. Isti član je dao i pismeni prijedlog izmjena u Statutu.

Zapisnik i dodatak će biti prezentirani na sjednici u lovačkom domu 04.ožujka.

Prilog: nekoliko slika sa sastanka 

Naredba Ministarstva poljoprivrede

„Narodne Novine“ broj:  5/2017, Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini
 
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 82/2013 i 148/2013) ministar poljoprivrede donosi
 
NAREDBU
O MJERAMA ZAŠTITE ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U 2017. GODINI
 
I. OPĆE ODREDBE
Zarazne i nametničke bolesti životinja koje se sprječavaju, otkrivaju i suzbijaju provođenjem mjera određenih ovom Naredbom su:
Imunoprofilaktičke mjere
1. Bedrenica
2. Bjesnoća
3. Newcastleska bolest
4. Bolest kvrgave kože
5. Bolest plavog jezika
 
Dijagnostičke mjere
Zarazne bolesti domaćih životinja
1. Bolesti pčela
2. Bolesti riba i školjkaša
3. Arteritis konja
4. Infekciozna anemija kopitara
5. Leptospiroza
6. Groznica zapadnog Nila
7. Rinopneumonitis konja
8. Bruceloza
9. Tuberkuloza
10. Paratuberkuloza
11. Enzootska leukoza goveda
12. Zarazni rinotraheitis goveda/zarazni pustularni vulvovaginitis.
13. Bolest plavog jezika
14. Bolest kvrgave kože
15. Q-groznica
16. Genitalna kampilobakterioza
17. Enzootski pobačaj ovaca
18. Goveđa spongiformna encefalopatija
19. Grebež ovaca (scrapie)
20. Slinavka i šap
21. Klasična svinjska kuga
22. Afrička svinjska kuga
23. Bolest Aujeszkoga
24. Vezikularna bolest svinja
25. Influenca ptica
26. Kampilobakterioza
27. Klamidioza ptica
28. Salmoneloze
29. Praćenje otpornosti bakterija na antimikrobne pripravke
30. Infekcija Schmallenberg virusom
31. Klamidioza goveda
32. Neosporoza goveda (Neospora caninum)
 
Zarazne bolesti divljih životinja
1. Afrička svinjska kuga
2. Bolest Aujeszkoga
3. Influenca ptica
4. Klasična svinjska kuga (KSK)
5. Slinavka i šap
6. Tuberkuloza
7. Bjesnoća
8. Uzorkovanje uginulih divljih životinja
Nametničke bolesti domaćih životinja
1. Ehinokokoza
2. Cisticerkoza
3. Trihineloza
4. Tokspolazmoza ovaca
Nametničke bolesti divljih životinja
1. Ehinokokoza
2. Trihineloza
 
IV. ZARAZNE BOLESTI DIVLJIH ŽIVOTINJA
 
1. Afrička svinjska kuga
(1) Radi ranog otkrivanja Afričke svinjske kuge (ASK) u divljih svinja svaki uzorak podrijetlom od uginule ili oboljele divlje svinje koji je dostavljen na laboratorijsku pretragu u svrhu isključivanja KSK, službeni laboratorij mora pretražiti i na ASK.
(2) Radi otkrivanja ASK u divljih svinja određuje se pretraživanje 1% uzoraka podrijetlom od divljih svinja dostavljenih u laboratorij Hrvatskog veterinarskog instituta prema Programu nadziranja klasične svinjske kuge u divljih svinja u 2017/2018. godini (klasa: 322-02/16-01/191). Odjel za virologiju Hrvatskog veterinarskog instituta određuje koji od dostavljenih uzoraka će biti pretraženi na ASK.
(3) Troškovi provođenja mjera iz ove točke podmiruju se iz sredstava državnog proračuna.
 
2. Bolest Aujeszkoga
(1) Radi ranog otkrivanja Bolesti Aujeszkoga u divljih svinja svaki uzorak podrijetlom od uginule ili oboljele divlje svinje koji je dostavljen na laboratorijsku pretragu u svrhu isključivanja Klasične svinjske kuge (KSK), službeni laboratorij mora pretražiti i na Bolest Aujeszkoga.
(2) Radi praćenja Bolesti Aujeszkoga u divljih svinja određuje se pretraživanje uzoraka podrijetlom od divljih svinja dostavljenih u laboratorij Hrvatskog veterinarskog instituta prema Programu nadziranja klasične svinjske kuge u divljih svinja u 2017/2018 godini (klasa: 322-02/16-01/191). Odjel za virologiju Hrvatskog veterinarskog instituta određuje koji od dostavljenih uzoraka će biti pretraženi na bolesti Aujeszkoga.
(3) Troškovi provođenja mjera iz ove točke podmiruju se iz sredstava državnog proračuna.
3. Influenca ptica
(1) Radi ranog otkrivanja virusa Influence ptica u divljih ptica određuje provedba Programa pretraživanja influence ptica divljih ptica u 2017. godini (klasa: 322-02/16-01/193).
(2) Troškovi provođenja mjera iz ove točke podmiruju se iz državnog proračuna.
4. Klasična svinjska kuga
(1) Radi ranog otkrivanja dokaza prisutnosti virusa Klasične svinjske kuge (KSK) u divljih svinja, određuje se provedba Programa nadziranja klasične svinjske kuge u divljih svinja u 2017./2018. godini (klasa: 322-02/16-01/191).
(2) Troškovi provođenja mjera ove točke podmiruju se iz državnog proračuna.
 
5. Slinavka i šap
(1) Radi ranog otkrivanja Slinavke i šapa (SiŠ) u divljih papkara obvezno je isključivanje SiŠ infekcije u svim slučajevima kada klinički znakovi bolesti ili patoanatomski znakovi utvrđeni pri pregledu uginulih životinja, upućuju na sumnju na SiŠ.
(2) Troškovi provođenja mjera iz ove točke podmiruju se iz državnog proračuna.
6. Tuberkuloza
(1) U objektu za obradu i rasijecanje divljači ovlašteni veterinar kontrolnog tijela ili veterinarski inspektor u slučaju nalaza patoanatomskih promjena koje upućuju na Tuberkulozu, mora uzeti limfne čvorove i promijenjene parenhimske organe (slezena, pluća, jetra) te iste dostaviti u službeni laboratorij radi potvrde ili isključivanja Tuberkuloze, te prijaviti sumnju na bolest u skladu s posebnim propisom.
(2) Troškovi provođenja mjera iz ove točke podmiruju se iz državnog proračuna.
7. Bjesnoća
(1) U slučaju kliničkih znakova na temelju kojih se može postaviti sumnja na Bjesnoću divljih životinja, lovoovlaštenici su dužni poslati lešine odstrijeljenih ili uginulih divljih životinja, prijemljivih na bjesnoću, na laboratorijsko pretraživanje.
(2) U svrhu kontrole imunosti oralnog cijepljenja lisica, lovoovlaštenici su dužni dostaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji odstrijeljene lisice na laboratorijsko pretraživanje, a u skladu s Naputkom.
(3) U svrhu kontrole imunosti oralnog cijepljenja, lovoovlaštenici s područja Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Virovitičko-podravske i Dubrovačko-neretvanske županije, dužni su dostaviti na laboratorijsko pretraživanje određeni broj odstrijeljenih čagljeva u sukladu s Naputkom.
(4) Troškovi provođenja mjera iz ove točke podmiruju se iz državnog proračuna
8. Uzorkovanje uginulih divljih životinja
(1) Lovoovlaštenik je dužan izvješćivati Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane o utvrđenim neuobičajenim uginućima i pojavi bolesti među divljim životinjama.
(2) Lovoovlaštenik je dužan dostavljati lešine uginulih divljih životinja te organe s promjenama sukladno odredbama posebnih programa koje donosi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.
(3) Za dostavljenu svježu lešinu jelenske divljači, lovoovlašteniku će biti isplaćena naknada u skladu s posebnim programima koje donosi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.
(4) Za dostavljenu svježu lešinu divlje svinje, lovoovlašteniku ili fizičkoj osobi će biti isplaćena naknada u skladu s posebnim programima koje donosi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.
 
VI. NAMETNIČKE BOLESTI DIVLJIH ŽIVOTINJA
1. Ehinokokoza
(1) U slučaju nalaza patoanatomskih promjena koje upućuju na ehinokokozu u objektu za obradu i rasijecanje divljači, ovlašteni veterinar kontrolnog tijela ili veterinarski inspektor mora dostaviti promijenjene parenhimske organe (pluća, jetra) radi parazitološke pretrage u službeni laboratorij.
(2) Ovlašteni veterinar kontrolnog tijela ili veterinarski inspektor u objektu za obradu i rasijecanje divljači mora voditi evidenciju o svakom utvrđenom slučaju ehinokokoze divljih životinja te o nalazu izvijestiti veterinarskog inspektora iz nadležnog veterinarskog ureda, a koji o istome mora izvijestiti nadležnog veterinarskog inspektora u mjestu podrijetla pozitivne životinje.
(3) Radi praćenja proširenosti ehinokokoze u populaciji divljih životinja određuje se pretraživanje uzoraka prikupljenih lešina lisica pristiglih radi kontrole provedbe oralne vakcinacije lisica u skladu s Naputkom. Pretraživanje uzoraka provodi Odjel za bakteriologiju i parazitologiju Hrvatskog veterinarskog instituta.
(4) Troškovi provođenja mjera iz ove točke podmiruju se iz državnog proračuna.
2. Trihineloza
(1) Radi utvrđivanja proširenosti i suzbijanja trihineloze lovoovlaštenici su dužni dostaviti uzorak svake odstrijeljene divlje svinje radi pretrage na trihinelozu metodom propisanom Uredba (EU) br. 2015/1375 i provesti mjere iskorjenjivanja bolesti u skladu s Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze svinja.
(2) Troškove obavljanja pretraga na nazočnost Trichinella spp. iz stavka 1. ove točke u uzorku mesa snosi lovoovlaštenik ili posjednik životinje.
(3) U slučaju kada lovoovlaštenici dostavljaju uzorke uzete od odstrijeljene divlje svinje u svrhu provedbe mjera propisanih Programom nadziranja klasične svinjske kuge u divljih svinja u 2016/2017. godini (klasa: 322-02/16-01/191) troškovi obavljanja pretraga na trihinelozu podmiruju se iz državnog proračuna.
 
 
VII. UZORKOVANJE I IZVJEŠĆIVANJE
(1) Uzorke koji se uzimaju u okviru provedbe ove Naredbe ovlašteni veterinar dužan je uzeti, čuvati i dostaviti u službeni laboratorij na odgovarajućoj temperaturi i na način da se spriječi kontaminacija i razlijevanje te očuva integritet uzorka kako bi uzorak bio prikladan za laboratorijsku pretragu.
(2) Ovlašteni veterinar dužan je osigurati da uzorci budu poslani u službeni laboratorij što je prije moguće, a najkasnije u roku 48 sati.
(3) U slučaju kada lovoovlaštenici uzimaju uzorke uzete od odstrijeljene divlje svinje u svrhu provedbe mjera propisanih Programom nadziranja klasične svinjske kuge u divljih svinja u 2016/2017. godini (klasa: 322-02/16-01/191) dužni su dostaviti uzorke u nadležnu ovlaštenu veterinarsku organizaciju.
(4) Ovlašteni veterinar dužan je uz uzorak poslati čitko ispisan Obrazac za dostavu uzoraka na laboratorijsko pretraživanje iz Dodatka II. ove Naredbe, s detaljno unesenim podacima u svim relevantnim poljima Obrasca, čime jamči sljedivost svakog pojedinog uzorka, a za svaki uzorak uzet od goveda te ostalih životinja s individualnom identifikacijskom oznakom mora čitko i precizno navesti broj ušne markice goveda ili individualne identifikacijske oznake ostalih životinja.
(5) Prilikom uzorkovanja ovlašteni veterinar jednu kopiju propisno ispunjenog i ovjerenog Obrasca mora ostaviti posjedniku. Obrazac koji prati uzorak(e) odnosi se isključivo na jedno gospodarstvo (JIBG).
(6) Službeni laboratorij dužan je izvijestiti Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane o svim uzorcima koji su u laboratorij dostavljeni u stanju neprikladnom za laboratorijsku pretragu ili koji nisu dostavljeni u skladu s ovom Naredbom.
(7) Službeni laboratorij ne smije provesti traženu pretragu uzorka podrijetlom od goveda za koji na Obrascu nije čitko naveden broj ušne markice.
(8) Službeni laboratorij ne smije provesti traženu pretragu uzorka podrijetlom od bilo koje vrste životinje, uzetog u okviru provedbe ove Naredbe, ako uz uzorak nije dostavljen čitko ispisan Obrazac s detaljno unesenim podacima u svim relevantnim poljima Obrasca, čime se jamči sljedivost svakog pojedinog uzorka.
(9) Nalaz svake laboratorijske pretrage propisane ovom Naredbom službeni laboratorij dostavlja Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane u elektronskom obliku (PDF) na e-mail adresu: veterinarstvo.nalazi@mps.hr, te pošiljatelju uzorka.
(10) Sektoru veterinarske inspekcije Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane službeni laboratorij dostavlja samo nalaze laboratorijskih pretraga pozitivnog rezultata u elektronskom obliku (PDF) na e-mail adresu: vetinspekcije.nalazi@mps.hr.
 
X. ZAVRŠNE ODREDBE
(1) Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine (»Narodne novine« broj 31/2016, 55/2016, 72/2016, 81/2016).
(2) Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 322-02/16-01/138
Urbroj: 525-10/0137-16-1
 
Zagreb, 11. siječnja 2017.

                                                                                                                Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Naputak Ministarstva poljoprivrede

NN 16/2017, Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 17. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2013 i 148/2013), ministar poljoprivrede donosi

 

NAPUTAK

O NAČINU PROVOĐENJA MJERA KONTROLE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA PROPISANIH NAREDBOM O MJERAMA ZAŠTITE ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U 2017. GODINI

Članak 1.

Ovim se Naputkom propisuje način provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini (»Narodne novine«, broj 5/2017, u daljnjem tekstu: Naredba).

Članak 2.

Način provođenja propisanih mjera kontrole zdravlja životinja iz članka 1. ovoga Naputka određen je u dodacima  I. – V. koji su tiskani u prilogu ovoga Naputka i njegov su sastavni dio.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovoga Naputka prestaje važiti Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2016. godini (»Narodne novine«, br. 47/2016 i 61/2016).

Članak 4.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/17-01/17; Urbroj: 525-10/0264-17-1

Zagreb, 8. veljače 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

DODATAK I.

BJESNOĆA

Cijepljenje pasa protiv bjesnoće

Posjednici su odgovorni da njihovi psi budu cijepljeni protiv bjesnoće, u skladu s Dijelom II. točkom 2. Naredbe.

Cijepljenje pasa protiv bjesnoće mogu obavaljati:

– ovlaštene veterinarske organizacije,

– veterinarske prakse, veterinarske organizacije i veterinarske službe koje posjeduju rješenje Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane (u daljnjem tekstu: Uprava) o dodjeli pojedinih poslova javnih ovlasti za cijepljenje pasa protiv bjesnoće.

Sve veterinarske organizacije koje mogu cijepiti pse protiv bjesnoće na temelju rješenja ili sklopljenog Ugovora s Upravom, moraju imati opisan poslovni proces cijepljenja pasa protiv bjesnoće unutar sustava upravljanja kvalitetom te isti implementirati u provedbi ove mjere. Poslovni proces mora uvažavati sve relevantne propise, pravila struke, kodeks veterinarske etike te očekivanja korisnika veterinarskih usluga u smislu standardne kvalitete pružene usluge, ali istovremeno ne smije pogodovati izbjegavanju obveza posjednika pasa, uključujući i financijske obveze za obavljenu uslugu. Na temelju članka 45. stavka 3. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 103/2013 i 130/14), Hrvatska veterinarska komora (u daljnjem tekstu: HVK) nadležna je za kontrolu sustava upravljanja kvalitetom, a na temelju članka 129. stavka 1. točke 10. Zakona o veterinarstvu, skrbi o poštivanju pravila kodeksa veterinarske etike i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihova kršenja.

Cijepljenje pasa protiv bjesnoće mora se provoditi u ambulantama ili kućnim posjetima, u skladu s rješenjem Uprave o udovoljavanju propisanim uvjetima, dodijeljenim ovlastima i Zakonom o veterinarstvu. Provedbu ove mjere obilaskom, u kućnim posjetima, bez prethodnog poziva posjednika, mogu obavljati samo ovlaštene veterinarske organizacije koje su dužne napraviti plan provođenja te isti dostaviti nadležnom veterinarskom uredu, najkasnije sedam dana prije planiranog početka provedbe naređene mjere, sukladno Dijelu IX. točki 2. Naredbe.

Preporuča se cijepljenje i označavanje pasa, mačaka i pitomih vretica (u daljnjem tekstu kućnih ljubimaca) u ambulantama.

Cijepljenje pasa obavlja ovlašteni veterinar. Prije cijepljenja mora se obaviti opći klinički pregled psa i očitati mikročip, odnosno propisanu oznaku. Svi označeni kućni ljubimci moraju biti upisani u Upisnik kućnih ljubimaca. Prilikom prvog cijepljenja i označavanja psa, posjedniku mora biti izdana putovnica za kućne ljubimce.

Cijena putovnice za kućne ljubimce nije uključena u cijenu cijepljenja psa.

Novonabavljene kućne ljubimce iz EU i trećih zemlja posjednik je obvezan prijaviti, najkasnije u roku od 14 dana od nastalog događaja ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse, koje podatke unose u Upisnik kućnih ljubimaca.

Novonabavljene pse posjednik je obvezan prijaviti, najkasnije u roku od 14 dana od nastalog događaja, ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse, koje podatke unose u Upisnik kućnih ljubimaca.

Podatak da je pas, koji je evidentiran u Upisniku kućnih ljubimaca, cijepljen u EU ili trećim zemljama posjednik je obvezan prijaviti najkasnije prije isteka roka za redovno cijepljenje protiv bjesnoće ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse, koje podatke unose u Upisnik kućnih ljubimaca.

Za troškove označavanja i izdavanja Putovnice posjednik plaća propisanu naknadu.

Za troškove upisa podataka u Upisnik kućnih ljubimaca posjednik plaća propisanu naknadu u slučaju:

• prijave nabave kućnog ljubimca,

• prijave posjednika da je kućni ljubimac, registriran u Republici Hrvatskoj, cijepljen izvan Republike Hrvatske.

Ovlaštene veterinarske organizacije i ambulante veterinarske prakse dužne su posjedniku, uz račun o izvršenoj usluzi, izdati i dokaz o obavljenom upisu podataka (ispis iz Upisnika). Posjedniku se izdaje ispis iz Upisnika i u slučaju odjave kućnog ljubimca.

Kućni ljubimci za koje se izdaje Putovnica za kućne ljubimce moraju biti označeni mikročipom i upisani u Upisnik kućnih ljubimaca u roku od tri dana od nastalog događaja.

Prilikom cijepljenja psa protiv bjesnoće mora se obaviti dehelmintizacija u skladu s Dijelom V. točkom 1. stavkom 1. Naredbe. Troškovi provedbe dehelmintizacije uključeni su u cijenu cijepljenja protiv bjesnoće.

Veterinar je dužan upozoriti posjednika psa o obveznom neškodljivom uklanjanju izmeta tijekom 48 sati nakon dehelmintizacije.

 

 

 

 

 

Kontrola provedbe i učinkovitosti oralnog cijepljenja lisica
i čagljeva

Radi utvrđivanja učinkovitosti provedbe oralnog cijepljenja lisica i čagljeva propisanog Dijelom IV, točkom 4., stavkom 2. i 3. Naredbe lovoovlaštenici su obvezni dostaviti određeni broj lisica i čagljeva nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji sukladno Dodatku IV. i V. ovog Naputka.

Odstrjel lisica i čagljeva obavlja se u skladu s odredbama propisa kojima je uređeno područje lovstva.

Ovlaštena veterinarska organizacija lešine s popratnim Obrascem za dostavu uzoraka na laboratorijsko pretraživanje mora dostaviti u najbliži laboratorij Hrvatskog veterinarskog instituta, i to: Hrvatski veterinarski institut Zagreb i Veterinarske zavode Rijeka, Križevci, Vinkovci i Split.

Na obrascu se mora naznačiti da se uzorak lisice i čaglja šalje u svrhu kontrole učinkovitosti oralnog cijepljenja, te obavezno broj i naziv lovišta iz kojega je životinja izlučena.

Veterinarski zavodi Rijeka, Križevci, Vinkovci i Split dostavljaju uzorke u Hrvatski veterinarski institut Zagreb koji provodi dijagnostičko pretraživanje u svrhu kontrole učinkovitosti oralne vakcinacije.

Za potrebe utvrđivanja učinkovitosti provedbe oralne vakcinacije uzorkom se smatra cijela lešina lisice i čaglja. Kako bi se provele odgovarajuće laboratorijske pretrage potrebno je odstrijeliti naizgled zdrave lisice i čagljeve starije od godine dana, koje ne pokazuju znakove bolesti.

Uzorkovanje se provodi na način da se lešina lisice i čaglja prikupi neposredno nakon odstrjela, zapakira u nepropusnu PVC vreću te što je prije moguće dostavi nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.

Pri zaprimanju uzorka ovlaštena veterinarska organizacija dužna je provjeriti kvalitetu istoga uzorka na način da se utvrdi stupanj autolitičkih promjena. Ako je uzorak ispravan, ovlaštena veterinarska organizacija dužna je ispuniti Obrazac za dostavu uzoraka na laboratorijsko pretraživanje sa svim podacima te isplatiti donosiocu uzorka naknadu za dostavljeni uzorak. Visina naknade kao i način isplate propisani su važećim cjenikom veterinarskih usluga koje se podmiruju iz državnog proračuna.

Ovlaštena veterinarska organizacija mora uzorak do slanja u laboratorij pohraniti na temperaturi do +4 °C te ga što je prije moguće proslijediti u laboratorij Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu ili Veterinarske zavode u Rijeci, Križevcima, Splitu i Vinkovcima. Ukoliko ne postoji mogućnost pohrane uzorka na +4 °C ili se uzorak ne može pravovremeno dostaviti u laboratorij, potrebno je uzorkovati dio bedrenog mišićja lisice ili čaglja veličine 5×5 cm u plastičnu nepropusnu kutiju i zajedno s cijelom lešinom lisice ili čaglja pohraniti na -20 °C. Vreća u kojoj se nalazi lešina te pripadajuća kutija s uzorkom mišića moraju nositi jedinstvenu oznaku broja Obrasca koji prati uzorak. Plastične kutije za pohranu uzorka mišića dostupne su u Hrvatskom veterinarskom institutu u Zagrebu te Veterinarskim zavodima u Rijeci, Križevcima, Splitu i Vinkovcima.

 

Nadležnim ovlaštenim veterinarskim organizacijama bit će isplaćena naknada samo za broj uzoraka koji je predviđen u Dodatku IV. i V. ovog Naputka.

Obavijest

Predsjednik lovne jedinice Lovreć obaviještava sve članove lovne jedinice da će se sastanak vodstva lovne jedinice i članove Skupštine udruge  sa svim članovima održati u subotu 25.veljače u 18.30 sati u lovačkom domu kao zbor lovaca s dnevnim redom :

 1. Rasprava o izmjenama i dopunama Statuta udruge
 2. Razno

Povelja za članstvo i vjernost HLS-a

Našem počasnom članu Stjepanu Udiljku pok.Viktora stiglo zasluženo priznanje za 55 godina neprekidnog članstva u HLS-u i aktivnog  lovačkog staža. Naime "Povelju za članstvo i vjernost" temeljem "Pravilnika o lovačkim odlikovanjima i priznanjima" donesenim 25.svibnja 2013.godine HLS se posebno zahvaljuje toj generaciji koja je utemeljila  suvremeno lovstvo u RH pa je prepoznao još uvijek aktivnog lovca koji ne propušta ni jednu nedjelju da sa svojom lovačkom družinom uživa u prirodi i lovu bez obzira na svoju 80-tu godinu života.Inače naš Stipan je nositelj sva tri odličja HLS-a,  III., II., i I. reda.

Još daleke 1961.godine nakon tri godine stažiranja položio je lovački ispit i od tada kao matični član Lovačkog društva Golub iz Ciste Provo pravnog prednika Lovačke udruge Gradina daje veliki doprinos promidžbi lovstva, lovačke etike i zaštiti čovjekova okoliša, te odgoju generacija mladih lovaca. Ispunio je svoje lovačke snove loveći u svim dijelovima lijepe naše,a njegove vitrine krase i vrhunski trofeji svih vrsta divljači ,a posebno je ponosan za postignute rezultate u odgoju lovačkih pasa kako goniča tako i ptičara. Iako je radni vijek proveo na radu u Njemačkoj i tamo se uključio u zaštitu ždralova i ptica pjevica o čemu pokazuje dio potvrda.

Stipan vodi i lovnu kroniku ne samo u svojim Studencima već i široj okolici,a posebno u posljednjim godinama prati i sudjeluje u zaštiti jarebice kamenjarke i praćenju broja vučije populacije.

Sigurni smo da je ovo prvo priznanje stiglo u Imotsku krajinu,a nama ostaje da mu poželimo dobro zdravlje i DOBRU KOB!

Prilog: Nekoliko slika koje potvrđuju Stijepanov status

Ostavke velik moralni čin?

U prepunoj dvorani lovačkog doma na Jankovini 18.veljače održana je godišnja izvještajna Skupština udruge. Na iznenađenje neupućenima zbog propusta u radu i nepoštivanja odredbi Statuta, odluka Skupštine i pravilnika ostavke podnijelo cjelokupno vodstvo lovačke udruge i to: predsjednik, tajnik, rizničar, stručna osoba za praćenje i provedbu LGO, glavni lovnik, urednik web stranice i savjetnik s posebnim ovlastima. Članovi Skupštine i svi nazočni su jednoglasno prihvatili ostavke i imenovane razriješili dužnosti.

Vršitelj dužnosti predsjednika sa svim ovlastima sukladno Statutu automatski je postao dosadašnji podpredsjenik Nikola Koštić, a novi podpredsjenik  Ante Čaljkušić, predsjednik lovne jedinice Lovreć. Dosadašnjem vodstvu ostaje zadatak pomoći im u vođenju udruge do izbora novog vodstva. Udruga redovno funkcionira. Sljedećom odlukom Skupština je primila na znanje izvješća bez rasprave zbog podnošenja ostavki.

Nakon toga izvješće je podnio predsjednik Nadzornog odbora udruge s osvrtom ne polugodišnje i cjelogodišnje financijsko poslovanje udruge,a također predložio da neke propuste u radu treba otkloniti glede jednostavnijeg uvida u praćenje cjelokupnog rada. U nastavku sjednice sukladno prijedlogu Izvršnog odbora tajnik u ostavci je Skupštini predložio plan prihoda i rashoda za tekuću godinu i odluku o visini članarine po kategorijama članstva i radne obveze lovaca. Članovi Skupštine i svi nazočni su jednoglasno prihvatili plan i donijeli odluku: iznosi članarine i radne obveze ostaju na nivou prošlogodišnje odluke.

Članarina za 2017/2018 godinu iznosi po kategorijama:

 • Redovni članovi – 1.100,00 kn
 • Pridruženi članovi – 800,00 kn
 • Članstvo u HLS-u bez prava lova – 400,00 kn
 • Povlašteni članovi – 300,00 kn
 • Počasni članovi – oslobođeni plaćanja

Rok za uplatu članarine je 25.veljače 2017. Redovni članovi članarinu mogu platiti u dva dijela, prvi dio 600,00 kn do 25.veljače 2017., drugi dio do 30.lipnja 2017.g Svi ostali odjednom i u cjelosti do 25 veljače. Potvrde o uplati će tajnik u ostavci primati 25.veljače u 18.00 sati u lovačkom domu sukladno članku 11. stavku 10. statuta bez iznimki.

Nakon ovih odluka Skupština određuje stanku i za vrijeme stanke Izvršni odbor odrađuje sjednicu na kojoj su upoznati sa stavom lovne jedinice Studenci i Nadzornog odbora udruge da se izmjeni Statut i omogući svim članovima da odlučuju o izboru vodstva udruge po sustavu "jedan član jedan glas". Izvršni odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog i predložio ga Skupštini.

Nakon stanke članovi Skupštine i svi nazočni jednoglasno s oduševljenjem prihvaćaju prijedlog Izvršnog odbora i određuju da se rasprava o izmjenama Statuta po sektorima i lovnim jedinicama održi do subote 04.ožujka, a svi prijedlozi dostave Izvršnom odboru da bi se svi objedinili i predložili Skupštini na usvajanje koja se zakazuje 04.ožujka, a ovo je prigoda da se predlože i druge eventualne promjene u Statutu udruge.

Poziv za godišnju izvještajnu Skupštinu

Sukladno odluci Izvršnog odbora godišnja izvještajna Skupština je sazvana za subotu 18.veljače 2017.g. u 17.00 sati u lovačkom domu sa predloženim dnevnim redom:

 1. Otvaranje Skupštine,izbor radnog predsjedništva i utvrđivanje kvoruma
 2. Predlaganje i donošenje dnevnog reda
 3. Izvješće o radu predsjednika i stručnih službi udruge
 4. Izvješće Nadzornog odbora udruge
 5. Donošenje odluke o visini članarine s rokovima plaćanja
 6. Donošenje plana prihoda i rashoda za 2017.g

Pored članova Skupštine obvezni su nazočiti svi članovi Izvršnog i Nadzornog odbora,a pozvani su i svi članovi udruge

Sektor Čaljkušići čisti stare puteve

Radna akcija na pročišćenju starih zaraslih puteva jučer po lijepom vremenu postigla pravi uspjeh kako kaže Ante Čaljkušić, voditelj sektora i predsjednik  lovne jedinice Lovreć pročišćeno je više od jednog kilometra puta,a  poslije napornog dana nije izostala ni dobra marenda, također poziva sve da očiste lovačke staze jer dok vremenske prilike dopuste treba planirati i  obaviti proljetnu sjetvu.

Prilog:slike s jučerašnje akcije