Author Archives: hubert

OBAVIJEST

Poštovane kolege,

 

jutros nas je zauvijek napustio naš matični član g.Ivan Nikolić-Jakić. Posljednji ispraćaj će biti u ponedjeljak 16.rujna u 17.00 sati na groblju u Nikolićima.

Molimo sve kolege koji će biti na ispraćaju da obuku svečano lovačko odijelo

Počivao u miru božijem!

Objavljeni prilozi zapisniku I.O. od 31.08.2019.

Akcija-Poziv ?!

Pozivaju se svi članovi udruge da od 08.09.do 18.09.2019 odstrijele jednu divlju svinju za potrebe proslave 25 godina osnivanja i djelovanja udruge.

Strijelac ili sudionici lova će dobiti posebno prigodno priznanje.

Očekujemo poseban angažman specijalista lova na svinje. Dopušteno je koristiti sve odobrene metode lova o čemu lovnici trebaju dati poseban naputak.

 

DOBRA KOB!

Ambiciozan start privremenog sektora

Prilog:Zapinik

 

Pozivnica članovima udruge

Obavijest predsjednika L.J.Studenci

Poštovane kolege,

 

dana 15.rujna kad počinje lov s lovačkim psima goničima na divlje svinje sukladno odluci I.O. zborno mjesto za sve je na Gradini u 7.00 sati. Tom prigodom treba donijeti preslike: lovačke iskaznice, oružnog lista i IPO za pse starije od 18 mjeseci koji će sudjelovati u lovu, sve u dva primjerka. Tu će se izvršiti i uvid u originale. Lovci koji unaprijed ne dostave i omoguće uvid u original neće moći sudjelovati u lovu dok to ne učine.

DOBRA KOB !

Predsjednik L.J.

Nikola Koštić

Ispušteni zečevi u L.J. Lovreć

U nedjelju 01.09.2019. u poslijepodnevnim satima  kao što je i najavljeno  i ispušteno je 17 repića i to sektor Kula-4, Nikolići-4 ,Jelići-3,Čaljkušići-3, Centar-3.

Prema informaciji predsjednika zec je kvalitetan i u odličnoj kondiciji.

Održana sjednica Izvršnog odbora-zapinik

ZAPISNIK

 

u subotu 31.08.2019.godine u "Fazaneriji" u Studencima s početkom u 20.00 sati održana je sjednica Izvršnog odbora sa sljedećim predloženim

Dnevnim redom:

  1. Izvješće o događajima od posljednje sjednice
  2. Priprema proslave 25 godina od osnutka udruge
  3. Rasprava o prijedlogu LU "Kamenjarka"
  4. Prijedlog nove organizacije lova, stručne osobe za provedbu mjera LGO
  5. Donošenje odluke o prijedlogu-inicijativi grupe lovaca L.J.Lovreć
  6. Razno

Sjednicu je otvorio predsjednik udruge, pozdravio nazočne i konstatirao da postoji kvorum, izočni  su članovi  I.O. P.Mustapić, I Amulić i M.Šakić. Sjednici nazočni članovi N.O.,predstavnik grupe lovaca L.J. Lovreć, stručna osoba za provedbu mjera  LGO,savjetnik u udruzi i domar, a izočan je i lovnik udruge A.Šakić.

Predložio je predloženi dnevni red na usvajanje, te za zapisničara savjetnika u udruzi što je jednoglasno prihvaćeno.

 

AD.1

Predsjednik je informirao nazočne o izvršenim radovima na domu i fazaneriji, o ispuštanju zeca i poljske jarebice u L.J. Studenci, te da će sutradan  biti isporučeni zečevi u L.J. Lovreć. Naveo je i da su pogođeni radovi za pomoćnu prostoriju iza doma,te sve predviđeno iz plana za ASK, također je pročitao sve lovce koji nisu odradili predviđenu dnevnicu, te da je lovnicima dostavio spisak,a isti neće moći loviti dok ne uplate 200,00 Hrk. Podržao je inicijativu  za dovođenje struje i vode na lovački dom i na kraju rekao da su svi članovi platili članarinu. Na izneseno nije bilo pitanja ni primjedbi. Prilog zapisniku: lista članova koji nisu odradili dnevnicu.

 

AD.2

Predsjednik je pročitao sve predložene  za nagrade prigodom proslave 25 godina od osnivanja udruge,te predložio da se proslava održi u restoranu "Dubrava"u Cisti Provo, 21.rujna s početkom u 18.00 sati. Kako nije bilo primjedbi svi prijedlozi su prihvaćeni. Popis nagrađenih članova u prilogu zapisnika

 

AD.3

Predsjednik je pročitao prijedlog LU Kamenjarka,te otvorio raspravu,iako je bilo i pozitivnih ocjena prijedloga Izvršni odbor je jednoglasno odbacio prijedlog kao neprihvatljiv za LU Gradina.

 

AD.4

Stručna osoba za LGO je predložio lovnike udruge kao ovlaštenike za izdavanje obrazaca i to za pojedinačne lovove Stipe Olujić za L.J. Lovreć i Nikola Koštić za L.J.Studenci,a skupne lovove glavni lovnik Ante Šakić,te za sve stručna osoba za LGO. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen i nazočni su potpisali preuzimanje obrazaca. Također je podržan i ranije dostavljeni plan i kalendar lovidbe.

Pored toga zbog negativnih pojava kod polaska u lov i načina izvršenja lova predložio da lov svih skupnih lovova polazi sa jednog zbornog mjesta u L.J. Lovreć s Prdivišća,a iz L.J. Studenci sa Gradine. Razvila se žučna diskusija,a primjedbe su izrazili predsjednici L.J. Lovreć i L.J. Studenci,te odriješito i sektor Nikolići. Međutim respektirajući stručnu osobu za LGO, Izvršni odbor je većinom glasova prihvatio prijedlog. Nakon prihvaćanja su se  ipak čula negodovanja."Zašto se ne kazne oni koji se ne pridržavaju Pravilnika nego zbog njih moraju ispaštati svi,a nije odluka u skladu s Pravilnikom?!

 

Ad.5

Ispred inicijative grupe lovaca iz L.J. Lovreć, Domagoj Zaradić je još jednom obrazložio njihov zahtjev navodeći zašto je I.O trebao glasovati o njihovom prijedlogu nakon sjednice zbora lovne jedinice Lovreć.

Predsjednik je pročitao stavove sektora L.J. Lovreć konstatirajući da su tri sektora odbila inicijativu,a dva prihvatila. Predstavnik sektora Nikolići je osporavao zapisnik L.J.Lovreć kao netočan i protivio se prijedlogu,dok je predstavnik sektora Jelići podržao inicijativu i naglasio da stanje u L.J.Lovreć već tri godine nije zadovoljavajuće. Nakon žustre rasprave i uvjeravanja da se radi o privremenoj odluci o gospodarenju slobodnim sektorom i da to može biti pozitivan pomak jer na tom teritoriju živi nekoliko članova,te je dobro da se prostorom i pravilno gospodari. Nakon poduže diskusije i uvjeravanja citirajući Statut Izvršni odbor je većinom glasova prihvatio inicijativu i odredio da predstavnici inicijative i lovaca s teritorija sektora privremeno upravljaju sektorom br.3 (lovački dom) uzgajaju,štite i čuvaju divljač,grade lovno-tehničke objekte i love divljač sukladno LGO, kalendaru lovidbe i Pravilniku o lovostaju. Njihov predstavnik može nazočiti sjednicama I.O bez prava glasa dok se ne izvrše  promjene ustroja u sklopu donošenja novog Statuta.

 

AD.6

Pod razno je prevladalo samo jedno pitanje "lov s čeke" gdje je konstatirano da postoji veći broj svinja u lovištu i da se članovima izdaju dopuštenja jer koliko se zna  odstrijeljane su samo tri svinje,a sukladno LGO i naredbi Ministarstva može se svinja loviti do biološkog minimuma.

 

Na kraju je konstatirano i odlučeno da će o svim otvorenim pitanjima nedoumicama, o inicijativama i prijedlogu transformacije raspravljati na tematskoj Skupštini nakon proslave 25. godišnjice udruge.

Sastanak zaključen u 22.05 sati.

Prilog:Slike

Stigle poljske jarebice

U nedjelju poslijepodne nakon cjelodnevnog čekanja stigle poljske jarebice. Strah da će zbog vrućine i kvara na vozilu dobavljača biti posljedica  pokazalo se na kraju nije bio opravdan.

U tri kašete stiglo točno 80 kljunova i nakon cjelodnevne vožnje bile su u odličnoj kondiciji i nijedna nije bila oštećena. Ipak to su poljke starosti 17 tjedana (uvoz Mađarska),potpuno odrasle i dobre težine.

Nadamo se da će i plan ispuštanja u lovište biti uspješan .

Prilog:Slike s ispuštanja u prihvatilište

Informacija-stižu zečevi za lovnu jedinicu Lovreć

U nedjelju 01.rujna u 17.00 poslijepodne stiže 17 repića iz domaćeg kaveznog uzgoja. Isporuka će se izvršiti pored kružnog toka u Lovreću. 

Predsjednik lovne jedinice će izvršiti raspored po sektorima.

Pozivaju se voditelji sektora ili njihovi zamjenici da preuzmu zečeve za svoj sektor.Sve daljne informacije i koordinaciju će dati predsjednik L.J.Lovreć.