Author Archives: hubert

Nesvakidašnji slučajevi – što se događa stočarima u Studencima

 
Slučaj prvi:
Prije mjesec dana Nedi i Rosi Bartulović iz zaseoka Podgreda i polja u Studencima nestalo je 10 ovaca, nakon 4 dana vratilo se 5?Potraga je trajala svaki dan od dana nestanka, a od 5 preostalih ni traga ni glasa do današnjeg dana?
Slučaj drugi:
 Jozi Biliću Pižiću iz zaseoka Podjaram uz državnu granicu prije 15 dana pod čudnim okolnostima nestalo je 30 koza!Naime Jozina žena je čuvala koze u predjelu ispod kuće kada se stado odjednom razbježalo??? Javnim pogovorom doznajemo kao uzrok koji je uplašio stado, spominje se grupa migranata,vukova itd.? Nakon nekoliko dana vratile su se 4 koze a ostaci,oglodane kosti dvaju koza pronađene su nakon 10 dana, još nedostaju 24 koze?! Intenzivna potraga traje idalje?! „Ko da su u zemlju propale“.
 Slučaj treći:
 S farme autohtonih životinja – krava buša i magaradi kod zaseoka Meštrovići u posljednja dva tjedna pronađene su lešine dva magareta a za dva se još traga?
Čudi činjenica da su zvijeri prošle kroz dobro postavljenu pastirsku električnu ogradu, a količina pojedenog mesa govori da je to djelo većeg čopora koji se navratio više puta na svoj plijen?Saznajemo da je slučaj obradio i inspektor Bosiljevac! Potraga se nastavlja?!
Komentari u mjestu:
Da se radi o neobičnim događajima povezanim uz djelovanje navodno vučjih čopora koji obitavaju u pograničnom području i da se nakon dvije godine vučja populacija opet obnovila, govori se o većem čoporu pristiglom iz BiH ali i o vučici koja vodi 5 već velikih odraslih vučića, optužuju se i medvjedi koji se viđaju na području Lovreća i Studenaca,zarastanje proplanaka i oranica , a pritisak neupućenih mještana na lovce da djeluju je neopravdan.Možda je u pitanju i nešto sasvim treće, nadamo se rasvijetljenju ovih događaja!
Lovci nude samo pomoć u potrazi jer za sve ostalo nemaju ovlasti. Potraga se nastavlja.

Podsjetnik-Lovna kinologija

Podsjećamo sve naše članove i lovce susjednih udruga, da je prema već ranije objavljenom planu održavanja lovnokinoloških aktivnosti, predviđen IPO i ocjena oblika pasa goniča i ptičara u našoj udruzi, već tradicionalno na Dan Neovisnosti 08.10.2019. Okupljanje sudionika predviđeno je u 7.00 ispred lovačkog doma na Jankovini.

Za iskusne lovce na pero, koji štuju lovačku etiku i tradiciju, te imaju obučenog psa ptičara, predviđen je i Lovnokinološki Kup Sveti Hubert 19.10.2019.  u Sinju.

 

 

 

REDOVNI GODIŠNJI NADZOR POSLOVANJA

 

U dogovoru s predsjednikom udruge članovi nadzornog odbora idući tjedan obavit će redovitu godišnju kontrolu financijskog poslovanja udruge što uključuje sve troškove, uplate članarina, uplate po radnoj obvezi. Po izvršenoj kontroli zapisnik će biti objavljen na web stranici udruge.

Predsjednik N.O. udruge

Ante Bošnjak

Dogodine na prepelicu od 20.kolovoza

Stigao novi pravilnik o lovostaju:Narodne novine 94/19

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
1848
Na temelju članka 66. stavka 10. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 99/18 i 32/19), ministrica poljoprivrede donosi
PRAVILNIK O LOVOSTAJU
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se razdoblje zabrane lova – lovostaj prema vrstama divljači, ovisno o njihovim biološkim svojstvima i ekološkim uvjetima u kojima obitavaju.
Članak 2.
Biološka svojstva divljači iz članka 1. ovoga Pravilnika jesu uzgojna vrijednost, dinamika rasta trofeja divljači, migracije divljači i razdoblje razmnožavanja.
Članak 3.
Ekološki uvjeti iz članka 1. ovoga Pravilnika jesu osobitosti staništa u pogledu ishrane, zaklona i mjesta pogodnih za razmnožavanje pojedinih vrsta divljači.
Članak 4.
Određuju se razdoblja lovostaja po pojedinim vrstama divljači, kako slijedi:
A. KRUPNA DIVLJAČ
1) jelen (Cervus elaphus L.)
a) jelen – od 16. veljače do 15. kolovoza
b) košuta – od 16. siječnja do 31. kolovoza
c) tele – od 1. ožujka do 31. kolovoza
2) jelen lopatar (Dama dama L.)
a) jelen – od 16. veljače do 15. rujna
b) košuta – od 1. veljače do 30. rujna
c) tele – od 1. ožujka do 30. rujna
3) jelen aksis (Axis axis Erx.)
a) jelen – kad nema očišćene i zrele rogove
b) košuta – kad je visoko bređa
c) tele – od 1. siječnja do 31. prosinca
4) srna (Capreolus capreolus L.)
a) srnjak – od 1. listopada do 15. travnja
b) srna i lane – od 1. veljače do 31. kolovoza
5) divokoza (Rupicapra rupicapra L.) od 1. veljače do 30. rujna
6) europski muflon (Ovis gmelini musimon Pallas 1811)
a) muflon – nema lovostaja
b) muflonka i janje – od 1. siječnja do 31. srpnja
7) svinja divlja (Sus scrofa L.) nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
8) medvjed (Ursus arctos L.) od 1. siječnja do 31. prosinca, u skladu s Planom gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj i akcijskim planom gospodarenja smeđim medvjedom za pojedinu godinu
B. SITNA DIVLJAČ
1) jazavac (Meles meles L.) od 1. siječnja do 31. srpnja
2) mačka divlja (Felis silvestris Schr.) – od 1. siječnja do 31. prosinca, u skladu s Planom gospodarenja mačkom divljom u Republici Hrvatskoj i akcijskim planom gospodarenja mačkom divljom za pojedinu godinu
3) kuna bjelica (Martes foina EHR) nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
4) kuna zlatica (Martes martes L.) od 1. ožujka do 31. listopada
5) lasica mala (Mustela nivalis L.) od 1. siječnja do 31. prosinca
6) dabar (Castor fiber L.) od 1. siječnja do 31. prosinca, u skladu s Planom gospodarenja dabrom u Republici Hrvatskoj i akcijskim planom gospodarenja dabrom za pojedinu lovnu godinu
7) zec (Lepus europaeus Pall.) od 16. siječnja do 30. rujna
8) kunić divlji (Oryctolagus cuniculus L.) nije propisan lovostaj
9) puh veliki (Glis glis L.) od 1. prosinca do 30. rujna
10) lisica (Vulpes vulpes L.) nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad
11) čagalj (Canis aureus L.) nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad
12) tvor (Mustela putorius L.) nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad
13) fazan-gnjetlovi (Phasianus sp. L.) od 1. veljače do 15. rujna
14) jarebice kamenjarke:
a) grivna (Alectoris graeca Meissn.) od 16. siječnja do 30. rujna
b) čukara (Alectoris chucar Grey.) od 16. siječnja do 30. rujna
15) trčka skvržulja (Perdix perdix L.) od 1. siječnja do 31. kolovoza
16) prepelice:
a) pućpura (Coturnix coturnix L.) od 1. prosinca do 20. kolovoza
b) virdžinijska (Coturnix virginiana L.) od 1. veljače do 31. srpnja
17) šljuke:
a) bena (Scolopax rusticola L.) od 1. ožujka do 30. rujna
b) kokošica (Gallinago gallinago L.) od 1. veljače do 15. listopada
18) golub divlji:
a) grivnjaš (Columba palumbus L.) od 1. veljače do 31. srpnja
b) pećinar (Columba livia Gmelin.) od 1. veljače do 31. srpnja
19) guske divlje:
a) glogovnjača (Anser fabalis Latham.) od 1. veljače do 31. listopada
b) lisasta (Anser albifrons Scopoli.) od 1. siječnja do 31. prosinca
20) patke divlje:
a) gluhara (Anas platyrhynchos L.) od 1. veljače do 31. kolovoza
b) glavata (Aythya ferina L.) od 1. siječnja do 31. prosinca
c) krunasta (Aythya fuligula L.) od 1. veljače do 31. kolovoza
d) pupčanica (Anas querquedula L.) od 1. veljače do 31. kolovoza
e) kržulja (Anas crecca L.) od 1. veljače do 31. kolovoza
21) liska crna (Fulica atra L.) od 1. veljače do 31. kolovoza
22) vrana siva (Corvus corone cornix L.) od 1. ožujka do 31. srpnja
23) vrana gačac (Corvus frugilegus L.) od 1. ožujka do 31. srpnja
24) čavka zlogodnjača (Coloeus monedula L.) od 1. ožujka do 31. srpnja
25) svraka (Pica pica L.) od 1. ožujka do 31. srpnja
26) šojka kreštalica (Garrulus glandarius L.) od 1. ožujka do 31. srpnja.
Članak 5.
Divljač iz članka 4. ovoga Pravilnika za koju nije propisan lovostaj dopušteno je loviti samo do broja utvrđenog lovnogospodarskim planom.
Članak 6.
Hvatanje žive divljači, u skladu s člankom 61. i člankom 66. stavkom 8. točkom 3. Zakona o lovstvu, dopušteno je uz sljedeće uvjete:
– muških grla divljači, tijekom cijele godine
– ženskih grla divljači, kad nisu visoko bređe ili kad ne vode sitnu mladunčad.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o lovostaju (»Narodne novine«, br. 67/10, 87/10, 97/13, 44/17 i 34/18).
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/19-01/56
Urbroj: 525-11/0565-19-1
Zagreb, 3. rujna 2019.
Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

A.S.K. ponovno u pojačanom fokusu

Nove mjere nakon što je potvrđena u Srbiji:

-Pojačan odstrijel u cilju smanjenja populacije, ministarstvo dodatno financijski potiče selektivni odstrijel ženskih grla divlje svinje na cijelom području RH

-Uvodi se aktivno nadziranje odstrijeljenih divljih svinja u lovištima na granici sa Srbijom i BiH (što god to značilo jer smo mi na granici s BiH a još je upitno tko prenosi virus???)

-Uvode se nagrade građanima za dojavu lokacije uginule divlje svinje 

*Za sva pitanja građani se mogu obratiti upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane: e-mail:veterinarstvo@mps.hr ili tel:01/6443 540

 

L.V. IX.2019. str.16,17,18 i 19. 

Zajednički lov u Sidoču

Na Prdivišću se okupilo 25 lovaca i 4 gosta, ikao nije bilo odstrijela nije se patilo, prošlu nedjelju na repertoaru je bila gudica,a prekjučer junetina i kupus kaže lovnik Stipe Olujić,a lov se produžio do 17.00 sati.

Prilog:slike s marende

.

Veličanstveno proslavljena 25 obljetnica

U subotu 21.rujna kako je bilo i najavljeno u prepunoj velikoj sali restorana "Dubrava" u Cisti Provo koja nije mogla primiti sve članove i uzvanike pa je namještena i pomoćna sala i konačno je mogla početi proslava velike obljetnice. Kao što je običaj svih naših proslava ista je počela intoniranjem  Hrvatske himne i minutom šutnje za sve preminule naše članove. Potom su pozdravljeni lovkinje, lovci i uzvanici među kojima ćemo ovdje istaći : dopredsjednika HLS-a i predsjednika ŽLS Spitsko-dalmatinske županije- g. Mladena Balića sa suradnicima, dožupana ŽSD- g.Antu Šošića, komodora g.Milana Blaževića- zapovjednika obalne straže RH, načelnika općine Cista Provo-g.Božu Ćubića, predsjednika općinskog vijeća Općine Lovreć-g.Bogoslava Žaju,načelnika PP Imotski – g.Tihu Nenadića, urednika glasila Dobra kob-g.Davora Martića, predsjednika bratimljene LD Sokol iz Tenje -g.Miroslav Musa ,predsjednike susjednih lovačkih udruga, poslovne partnere i ostale.

Najprije se skupu obratio predsjednik udruge g.Marijan Dumančić pozdravljajući sve nazočne prigodnim referatom o proteklih 25 godina naglašavajući sve postignute rezultate i ocjenjujući uspjeh kao čast svih članova udruge.

Nakon toga skupu se obratio g.Predrag Jurčević prezentirajući povjesnicu udruge u kontekstu organiziranog lovstva u RH,a posebno u Imotskoj krajini, ponaosob navodeći sve važne datume u kojima su sudjelovali lovci s područja Općine Lovreć.

Nakon toga se pristupilo dodjeli odličja HLS-a, povelja Udruge-zlatnih,srebrenih i brončanih, zahvalnica za 25 godina članstva devetnaestorici članova  uz poseban poklon dvojici suosnivača udruge kipa Sv.Huberta, članovima za radne i druge aktivnosti ,poslovnim partnerima i organizacijama.

Nakon uručenih priznanja  i zahvalnica skupu su se obratili predsjednik ŽLS-a g. Mladen Balić i g. Ante Šošić, dožupan ŽSD čestitajući na uspjesima, pohvaljujući rad i doprinos udruge lovstvu.

Na kraju u ime svih nagrađenih se zahvalio g. Branimir Šakić ističući da se sve nagrade i priznanja uručena onima koji su to svojim radom,doprinosom i zalaganjem  zaslužili.

Nakon protokolarnog dijela  svi su se počastili uobičajenim lovačkim specijalitetima.

Prilog: Galerija fotografija s proslave

.

Posljednji pozdrav kolegi lovcu

Posljednji pozdrav

"…Otiš'o je naš prijatelj polako,
    Otiš'o je stazom što vijuga…"

Dragi naš Ivane,
puno ćeš nam nedostajati, kao i tvoj humor i lovačke priče!
Uvijek ćeš biti u mislima i molitvama tvojih prijatelja i kolega lovaca iz sektora "Nikolići".
Počivaj u miru Božjem!
Obitelji iskrena sućut.

Voditelj sektora:
Ivan Nikolić "Pećić"

 

Kad mu je korak postao sve teži, a dah sve kraći, Bog raširi ruke i reče: "Dođi u moje krilo." S vjerom u uskrsnuće i život vječni, okrijepljen svetim sakramentom u krugu svojih najmilijih napustio nas je naš voljeni

IVAN NIKOLIĆ – JAKIĆ

17.III.1959. – 14.IX.2019.

 

Posljednji ispraćaj bit će dana 16.IX.2019. u 17 sati na mjesnom groblju sv. Ivana Krstitelja Nikolići (Lovreć). Zahvalni za svu ljubav i radost koju nam je pružao za njim tugujući ostaju: majka Tonka, supruga Ljilja, djeca Ante, Marin i Jelena, nevjeste Ana i Ana, unučad Matija, Iva i Ivan, sestra Dinka s obitelji, brat Nedjeljko s obitelji, stric Toma s obitelji, tetka Mara s obitelji, punac Slavko Milardović s obitelji te ostala rodbina, kumovi i prijatelji. Počivao u miru Božjem.
 
Posljednji pozdrav dragom prijatelju i lovcu

IVANU NIKOLIĆU

Obitelji iskrena sućut. L.U. "Gradina" Počivao u miru Božjem.
 

Privremeni sektor III u akciji

Uređuju se šumske staze, postavljaju solišta, vrše propreme za jesenju sjetvu,obilaze pojilišta!

Prilog: slike radova u sektoru br.3 u L.J. Lovreć

Prvi lovni dan goničima na svinje

U Studencima se na zbornom mjestu okupilo dvadesetak lovaca i gostiju ali ni lovci ni psi nisu zbog vrućine izdržali duže od 9.30 sati. Izgleda da su najduže bili aktivni na marendi.

Iz Lovreća još nismo primili izvješće.

Prilog: slike sa zbornog mjesta i marende jedne od grupa u Studencima