Lovačka udruga "Gradina" – Lovreć je dobrovoljno udruženje građana lovaca u cilju unapređenja, uzgoja, zaštite, lova i iskorištavanja divljači i njezinih dijelova bez namjere stjecanja dobiti. Udruga djeluje na uzgoju, zaštiti, lovu i korištenju divljači, zaštiti i očuvanju biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači, njegovanju lovačke etike i običaja, te zaštite prirode i ljudskog okoliša. U ostvarivanju interesa i ciljeva udruge, udruga surađuje s nadležnim državnim tijelima i službama, javnim i privatnim tvrtkama, udrugama i savezima. Udruga je članica Hrvatskog lovačkog saveza putem Lovačkog saveza splitsko-dalmatinske županije.
Lovačka udruga "Gradina" Lovreć osnovana je 1994.g., a sastoji se od dvije lovne jedinice: Lovreć – Opanci i lovne jedinice Studenci. Prije izdvajanja to su bile dvije lovne jedinice Lovačke udruge "Golub" iz Ciste Provo.

Samo ime "Gradina" ima simboličko značenje za Lovreć i Studence, jer su to dominantne kote u jednom i drugom mjestu za koje se vezuju kako povijesna tako i sadašnja događanja. Udruga trenutno broji 100 – 120 članova (čiji se broj stalno povećava), a gospodari zajedničkim županijskim lovištem br. XVII/126 Županije splitsko-dalmatinske, smještenom na katastarskom teritoriju općine ukupne površine 6429 ha s ugovornim zakupom od 2007. – 2017. godine.
Lovište je brdskog tipa, a glavne vrste divljači su: divlja svinja, zec, jarebica kamenjarka, golub pećinar
Od predatora u lovištu stalno obitavaju: vuk, lisica, kuna

U lovištu pravo lova ostvaruje svaki član udruge ukoliko je pravovremeno i uredno uplatio članarinu te radnim obvezama u lovištu ostvario dovoljan broj bodova za dobivanje lovne karte za tekuću lovnu godinu. Lov se organizira i provodi sukladno Pravilniku o načinu izvršenja lova na prostoru zajedničkoj lovišta XVII/126 Lovreć- Studenci, prihvaćenog od strane Skupštine Udruge.

Sitna divljač se lovi skupnim lovovima, a krupna divljač pojedinačnim i skupnim lovovima s odgovarajućim oružjem i lovačkim psima (u za to određene dane). Jedan dio mesa pripada udruzi, a drugi dio mesa i trofej lovcu, uz određenu novčanu naknadu.
Izgradnjom modernog lovačkog doma 2000. godine na Jankovini, lovačka udruga je ostvarila i uvjete za kvalitetno organiziranje i druženje.
Nakon izgradnje lovačkog doma pristupilo se programu izgradnje „Prihvatilišta i uzgajališta za pernatu autohtonu divljač“ u Studencima.
Već sada je završena I. faza i objekt je priključen na vodovodnu, električnu i telefonsku mrežu.
Prihvatilište je tako faktički stavljeno u svoju fnkciju.
Lovački dom, prihvatilište i uzgajalište izgrađeni su dobrovoljnim i požrtvovnim radom članova udruge, uz financijsku i materijalnu pomoć donatora, prijatelja i članova udruge.

U mjesecu travnju 2005. godine izgrađena je i svečano blagoslovljena kapelica Svetog Huberta, zaštitnika lovaca koja se nalazi u neposrednoj blizini lovačkog doma, a izgrađena je donacijama članova udruge.
Temeljni akt Udruge je "STATUT", donešen odlukom skupštine 06. veljače 2010. godine, a potvrđen od strane Ureda državne uprave 16. veljače 2010. godine.
Odredbama Statuta donešen je oraganizacioni ustroj Udruge, te izabrani čelnici i tijela Udruge.

Udruga ima svoj zaštitni znak. Zaštitni znak je okomito elipsastog oblika. U gornjem dijelu je ispisan naslov Lovačka udruga Gradina ispod kojeg se nalazi stari grb općine Lovreć.

U centralnom dijelu su dvije jarebice kamenjarke okrenute pogledima u suprotnom smjeru, ispod njih su oba brda Gradine obasjani izlazećim suncem s četiri sunčeve zrake.
U donjem dijelu ispod brda je hrvatski pleter i ime sjedišta udruge mjesta Lovreć. Pečat udruge je identičan zaštitnom znaku.

Dvije jarebice kamenjarke simboliziraju dvije lovne jedinice, Lovreć i Studence, a dva brda obje Gradine u Lovreću i Studencima. Zaštitni znak udruge se koristi na svim promidžbenim i radnim materijalima udruge uz mogućnost dodatka naziva Lovna jedinica Lovreć i Lovna jedinica Studenci.